O mnie

Od 2004 r. zajmuję się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią w nurcie integracyjnym, łącząc podejście Ericksonowskie z innymi metodami i technikami pracy dopasowanymi do indywidualnych potrzeb pacjentów. Zajmuję się terapią osób dorosłych, par/małżeństw, rodzin i młodzieży. Moje doświadczenia zawodowe obejmują m.in.... kierowanie Dziennym Oddziałem Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w NZOZ Multimed w Łodzi oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego. Współpracowałem również z poradnią Profimedic i Poradnią Zdrowia Psychicznego Synapsis w Łodzi. Poza tym od kilku lat zajmuję się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych służących rozwojowi osobistemu.

Posiadam również doświadczenie naukowe udokumentowane pracami zjazdowymi i konferencyjnymi oraz publikacjami. Publikacja badań w czasopiśmie Diabetes Care prowadzonych przez zespół, w którego skład wchodziłem, uzyskała drugie miejsce pod względem wpływu na praktykę kliniczną w rankingu amerykańskiego portalu medycznego MDLinx za 2012 r. Oprócz tego za osiągnięcia z roku 2013 zostałem wyróżniony Nagrodą naukową pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2014 r. i w tymże roku zostałem uhonorowany przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nagrodą zespołową naukową drugiego stopnia.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i European Psychiatric Association w pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty SNP PTP.
więcej

Wykształcenie

Studia magisterskie: Psychologia w indywidualnej organizacji studiów – studia magisterskie na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Filologia polska – studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe: Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapia przez sztukę (w zakresie muzyki, plastyki i dramy) – dwuletnie Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Ukończyłem również ponad 700 godzin szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej i psychoterapii. Szkolenia, kursy, warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej i psychoterapii (sumarycznie ponad 700 godzin szkoleniowych): Złoty kluczyk (15 godz.) – szkolenie z zasad terapii ericksonowskiej w P.I.E. w Łodzi; Spotkania, zasoby, procesy (70 godz.) – cykl szkoleniowy z kształcenia praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej w P.I.E. w Łodzi; Terapia rodzin (84 godz.) – cykl szkoleniowy w P.I.E. w Łodzi; Zanim dorosnę (14 godz.) – szkolenie z diagnozy i psychoterapii zaburzeń dzieci i młodzieży w P.I.E. w Łodzi; Lęk i depresja (16 godz.) – szkolenie z psychoterapii lęku i depresji w P.I.E. w Łodzi; Kierunek życie (45 godz.) – cykl szkoleniowy z psychoterapii pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin po śmierci bliskiej osoby w P.I.E. w Łodzi; Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami (15 godz.) – szkolenie w P.I.E. w Łodzi; Terapia osób wykorzystanych seksualnie (15 godz.) – szkolenie w P.I.E. w Łodzi; Nieoczekiwana lekkość bytu (15 godz.) – szkolenie z psychoterapii następstw stresu w P.I.E. w Łodzi; O miłości do jedzenia prawie wszystko – szkolenie z psychoterapii zaburzeń odżywiania (15 godz.) w P.I.E. w Łodzi; Zróbcie mi miejsce między wami – szkolenie z psychoterapii rodzin z dzieckiem przewlekle chorym (15 godz.) w P.I.E. w Łodzi; Jak pogłaskać kolczastego jeża – psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi (15 godz.) w P.I.E. w Łodzi; Kiedy kłębią się chmury – szkolenie dotyczące pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości (15 godz.) w P.I.E. w Łodzi; Certyfikat – First Degree Training in Brief Solution Focused Therapy (70 godz.) – cykl seminariów i warsztatów w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Wprowadzenie do psychoterapii (24 godz.)– kurs specjalizacyjny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie; Psychoterapia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości (62 godz.) – cykl kursów w SWPS; Diagnoza w psychoterapii (24 godz.)– warsztaty w SWPS w Warszawie; Psychologia Kryzysu (24 godz.) – kurs specjalizacyjny w SWPS w Warszawie; Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i interwencje kryzysowe (62 godz.) – cykl kursów w SWPS; Psychologia kliniczna człowieka chorego somatycznie (24 godz.) – seminarium w SWPS w Warszawie; Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach stresowych (24 godz.) – warsztaty w SWPS w Warszawie; Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach (24 godz.)- warsztaty w SWPS w Warszawie; Psychoonkologia – choroba jako kryzys pacjenta i jego rodziny (30 godz.) – warsztaty w P.I.E. w Łodzi

Leczone schorzenia

więcej

Dodatkowe informacje

Publikacje: Butwicka A., Zalepa A., Gmitrowicz A.: Autoagresja nastolatków. Klinika Pediatryczna, Vol 18 No 3, 2010 r. A. Butwicka, W. M. Fendler, A. Zalepa, A. Szadkowska , A. Gmitrowicz, W. Młynarski: Sweet Sins – Frequency and Psychiatric Motivation for Theft Among Pediatric Diabetic Patients.Pediatric Diabetes 201...1; 12 (4): 424-8. (IF 2.160).
A. Butwicka M.D., Ph.D, W. Fendler M.D., Ph.D, A. Zalepa M.A.,A. Szadkowska M.D., Ph.D., Assoc. Prof., B. Mianowska M.D., Ph.D, A. Gmitrowicz M.D., Ph.D., Assoc. Prof., W. Młynarski M.D., Ph.D., Prof.: Efficacy of Metabolic and Psychological Screening for Mood Disorders among Children with Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2012; 35:2133-9 (IF 8.087).
Butwicka A, Zalepa A, Fendler W, Szadkowska A, Mlynarski W.: Maternal depressive symptoms predict acute hospitalization among children with type diabetes. Pediatric Diabetes 2013; 14 (4):( 288–294), (IF 2.160).
A. Butwicka, W. Fendler, A. Zalepa, A. Szadkowska, M. Zawodniak-Szalapska, A. Gmitrowicz, W. Mlynarski: Psychiatric Disorders and Health-Related Quality of Life in Children With Type 1 Diabetes Mellitus. Psychosomatics. The Journal of Consultation and Liaison Psychiatry 2016; 2 (57): 185–193(IF 1.86).
Prace zjazdowe i konferencyjne:

Butwicka A., Zalepa A., Fendler W., Szadkowska A., Młynarski W. (2009). Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 – badanie pilotażowe. 24 Konferencja P.T.P. SN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Pogranicza psychiatrii rozwojowej”, Łańcut. Psychiatria i PsychologiaKliniczna nr 1 (09), vol. 9.
A. Butwicka, A. Zalepa, W. Fendler, A. Szadkowska, W. Młynarski, A. Gmitrowicz (2009). Psychiatric Co-morbidity Among Children and Adolescents with Type 1. Diabetes– Preliminary Study. Konferencja medyczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz European Network of Psychosomatic Medicine – „Zaburzenia czynnościowe. Kompleksowa terapia i profilaktyka.” Warszawa.
ButwickaA.,Zalepa A., Fendler W., Szadkowska A., Zawodniak–Szalapska M., Młynarski W., Gmitrowicz A. (2010). Psychiatric and familial factors in pediatric diabetic patients their relation to quality of life and metabolic control. 18th European Congress of Psychiatry. February 27, March 2, 2010 – Munich, Germany, European Psychiatry, pp. 1-1718.volume 25, Supplement 1.
Butwicka A.,Zalepa A., Fendler W., Szadkowska A., Zawodniak–Szalapska M., Młynarski W., Gmitrowicz A. (2010). Wpływ zaburzeń lękowych, depresyjnych i funkcjonowania rodziny na jakość życia i wyrównanie metaboliczne w cukrzycy t. 1. Referat na XLIII Zjeździe Psychiatrów Polskich w Poznaniu.
A. Butwicka, W. Fendler,A. Zalepa, W. Młynarski, A. Gmitrowicz (2011). Psychiatric Co-Morbidity Predict Acute Hospitalization Among Adolescents With Type 1 Diabetes Mellitus. 19th European Congress of Psychiatry – EPA 2011. Vienna, Austria, 12-15 March, 2011.
A. Butwicka, W. Fendler,A. Zalepa, A. Baranowska, A. Szadkowska, A. Gmitrowicz,W. Młynarski: Impact of Psychiatric Co-morbidity on Metabolic and Healthcare-associated Outcomes in Children with Diabetes: an Effect of Insulin Treatment. American Diabetes Association, 72nd Scientific Sessions, Czerwiec, San Diego, 8-12, 2011.
A. Butwicka, W. Fendler,A. Zalepa, A. Szadkowska, A. Gmitrowicz,W. Młynarski. “Streamlined screening for mood disorders in children with type 1 diabetes using centile-based glycated hemoglobin threshold” ISPAD 2011, kongres międzynarodowego towarzystwa diabetologii dziecięcej i młodziezowej 19-22 Październik, Miami, USA.
A. Butwicka, W. Fendler, A. Zalepa, A. Szadkowska, A.Gmitrowicz, W. Młynarski: Streamlined screening for mood disorders in children with type 1 diabetes using centile-based glycated hemoglobin threshold. DGPPN Kongress (kongres niemieckiego towarzystwa psychiatrycznego) 2011, 23–26 Listopad 2011.
A. Butwicka, W. Fendler, A. Zalepa, A. Szadkowska, B. Mianowska, A. Gmitrowicz , W. Młynarski : Skrining w kierunku zaburzeń nastroju dzieci z DM 1. VII Sympozjum Naukowe Dziecko Łódzkie 08.12.2011 r.
Butwicka A,Fendler W, Zalepa A, Szadkowska A, Gmitrowicz A, Mlynarski W. – Combined Metabolic and Psychological Screening for Mood Disorders in Children with Type 1 Diabetes. 20th EPA (European Psychiatric Association) Prague, Czech Republic, 3rd-6th of March 2012.
Butwicka A,Fendler W, Zalepa A, Baranowska-Jazwiecka A, Szadkowska A, Mlynarski W.. Maternal Depression Predict Acute Hospitalization among Children with Type 1 Diabetes. The American Diabetes Association’s 72nd Scientific Sessions. Philadelphia, Pennsylvania, US., June 8-12, 2012.
więcej

Adres

ul. Organizacji "Wolność i Niezawisłość" 50, Łódź
Poradnia CLUE sp. z o.o
Najbliższy wolny termin
Umów wizytę
więcej

Usługi

1. konsultacja psychologiczna
50 min · 160 zł
1. Konsultacja psychologiczna online
50 min · 160 zł
11. konsultacja psychoterapeutyczna online
50 min · 160 zł
12. poradnictwo psychologiczne dla rodziców
50 min · 160 zł
13. interwencja kryzysowa online
50 min · 160 zł
14. interwencja kryzysowa
50 min · 160 zł
15. psychoedukacja
50 min · 160 zł
16. poradnictwo psychologiczne dla rodziców online
50 min · 160 zł
18. psychoedukacja online
50 min · 160 zł
2. konsultacja psychologiczna dla par
50 min · 160 zł
więcej

Opinie pacjentów

Specjalista nie posiada żadnych opinii

Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.

Zapytaj o wolny termin
Strona WWW placówki medycznej: Poradnia zdrowia psychicznego CLUE   Łódź, Organizacji "Wolność i Niezawisłość" 50 Regulamin świadczenia usług

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik