Optymalizacja procesu

terapeutycznego w oparciu o moduł autosugestii

Rozwiązanie, które skraca czas
na niezbędne formalności.

Dzięki integracji z bazą leków, Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 prowadzenie dokumentacji medycznej jest znacznie łatwiejsze. Dzięki zunifikowanej klasyfikacji schorzeń i procedur medycznych możliwa jest sprawniejsza współpraca między lekarzami w zakresie leczenia pacjentów. Ponadto połączenie oprogramowania z bazą leków aktualizowaną na bieżąco skutkuje prawidłowym funkcjonowaniem e-Recept. Wystawienie e-Recepty trwa kilka sekund wraz
z 4-cyfrowym kodem przesłanym za pomocą wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail.

Załóż konto
Medfile.
 
© BioStat 2022 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację