Bazy leków: ICD-10, ICD-9

powered by biostat

Dzięki integracji z bazą leków, Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 prowadzenie dokumentacji medycznej jest znacznie łatwiejsze. Dzięki zunifikowanej klasyfikacji schorzeń i procedur medycznych możliwa jest sprawniejsza współpraca między lekarzami w zakresie leczenia pacjentów. Ponadto połączenie oprogramowania z bazą leków w istotny sposób usprawnia generowanie i rejestrację recept.

Zaloguj się Załóż konto