e-Skierowanie obowiązkowe od 2021. Porady prawnika.

Cyfryzacja obejmuje coraz więcej dziedzin naszego życia. Upowszechnienie usług świadczonych w formie elektronicznej oznacza usprawnienie działania oraz wygodę dla użytkowników, ponadto może się przyczynić do redukcji kosztów.

 

Kolejną rozwijaną funkcjonalnością po e-Recepcie jest e-Skierowanie. Zapewne każdy z czytelników na jakimś etapie swojego życia musiał skorzystać z porady specjalisty ze względu na stan swojego zdrowia. Dotychczasowy schemat postępowania kształtował się następująco: po zarejestrowaniu się do lekarza rodzinnego i przejściu podstawowych badań lekarz podejmował decyzję o skierowaniu pacjenta do specjalisty. Wystawiał on wówczas dokument zwany skierowaniem. Następnie pacjent musiał zarejestrować się w poradni specjalistycznej, co najczęściej wiązało się z koniecznością dotarcia do poradni oraz odczekania długiej ilości czasu w kolejce. Projekt wprowadzający e-Usługi w tym e-Skierowanie znacząco usprawni i ułatwi ten proces z korzyścią zarówno dla pacjentów jak i świadczeniodawców.

 

Istotną datą jest dzień 31 grudnia 2019 roku. Jest to data graniczna, do której wszystkie podmioty lecznicze muszą zgłosić swoją gotowość podłączenia do platformy P1 oraz zostać do niej podłączone. Aby spełnić ten obowiązek wskazane podmioty muszą zarejestrować się on-line w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Kolejną ważną datę stanowi 1 stycznia 2021 r., ponieważ od tego dnia skierowania będą mogły być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej.

 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało poradnik, w którym szczegółowo opisano przebieg procesu rejestracji w formie filmów instruktażowych. Ponadto każdy lekarz powinien posiadać Profil Zaufany, podpis kwalifikowany lub podpis PUE ZUS, służący obecnie do wystawiania zwolnień lekarskich e-ZLA, ponieważ recepta musi zostać podpisana podpisem elektronicznym.

 

Po wprowadzeniu zmian proces wystawienia e-Skierowania będzie wyglądał tak: po badaniu lekarz rodzinny wystawi i podpisze podpisem elektronicznym e-Skierowanie. Pacjent otrzyma wydruk z systemu lub e-Skierowanie poprzez SMS lub e-mail. W e-skierowaniu będzie podany 4- cyfrowy kod służący do realizacji skierowania. Pacjent następnie umawia się telefonicznie lub osobiście w poradni specjalistycznej na wizytę i podaje przy rejestracji swój nr PESEL oraz 4 cyfrowy kod. Po zarejestrowaniu pacjent otrzymuje potwierdzenie rejestracji z podanym terminem konsultacji.

 

Aby w pełni korzystać z funkcji e-Skierowania, oraz innych e-Usług jak np. e-Recepta pacjent powinien posiadać Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w formie aplikacji. Na swoim indywidualnym koncie pacjent będzie miał dostęp do danych dotyczących historii leczenia jak np. wystawione recepty, wraz z wysokością refundowanych kwot czy skierowania. By założyć konto IKP pacjent musi posiadać Profil Zaufany lub e-Dowód, tj. dowód osobisty z tzw. warstwą elektroniczną - jest nim dowód osobisty wydany po dniu 4 marca 2019 roku. Podczas rejestracji pacjent będzie mógł wybrać sposób otrzymywania potwierdzenia o zarejestrowaniu skierowania: poprzez SMS lub wiadomość e-mail. Warto poinformować pacjenta przy okazji najbliższej wizyty o możliwości założenia przez niego konta IKP. Będzie to znaczący krok w kierunku sprawnego wdrożenia systemu oraz usprawnienia komunikacji. Pacjent może otrzymać wydruk z systemu ze skierowaniem i wówczas nie będzie musiał posiadać konta IKP, jednakże warto zachęcać pacjentów do jego założenia.

 

Wprowadzenie e-Skierowania znacząco usprawni działanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wraz z wprowadzeniem e-Skierowania zniknie problem nieczytelności skierowań, co często prowadziło do konieczności ponownego udania się przez pacjenta do lekarza wystawiającego skierowanie. Było to uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych, które z racji wieku często korzystają z opieki lekarzy specjalistów.

 

Ponadto nie będzie konieczne osobiste dostarczenie skierowania. Wystarczy w terminie 14 dni od wystawienia skierowania zarejestrować się w przychodni specjalistycznej, np. przez telefon i podać nr PESEL oraz kod otrzymany na skierowaniu.

 

Najistotniejszą dla pacjentów zaletą wprowadzonego systemu jest zlikwidowanie praktyki zapisywania się jednocześnie do kilku kolejek na podstawie jednego skierowania. Po pierwszym zarejestrowaniu skierowanie otrzyma status „w trakcie realizacji”, co uniemożliwi jego ponowną rejestrację. Ta zmiana znaczący przyczyni się do zmniejszenia „wirtualnych” kolejek do specjalistów, co skróci czas oczekiwania na otrzymanie pomocy specjalisty.

 

Do e-Skierowania wystawiający skierowanie będzie mógł dodać do części opisowej e-Skierowania uwagi, które uzna za istotne. Dotyczy to również wyników badań. Natomiast nadal może być konieczne dostarczenie oryginałów wyników badań przez pacjenta w dniu wizyty.

 

Obecnie projekt znajduje się w fazie pilotażowej. Jeżeli podmiot leczniczy bierze udział w pilotażu może on wystawić e-Skierowanie bez uzyskania formalnej zgody pacjenta na wystawienie skierowania w formie elektronicznej. Natomiast do 31 grudnia 2020 pomimo udziału w pilotażu będzie możliwe wystawienie pacjentowi skierowania w dotychczasowej formie. Oznacza to że przystąpienie do pilotażu nie jest równoznaczne z obowiązkiem wystawiania skierowań w tej formie w okresie pilotażowym.

 

Wdrożenie systemu przewidziane jest na okres od lipca 2019 roku do grudnia 2020 roku. Od dnia 1 stycznia 2021 będzie występował obowiązek wystawiania skierowań w nowej formie: e-Skierowania.

 

Elżbieta Zahuta – aplikant adwokacki, prawnik

 

Elżbieta Zahuta – aplikant adwokacki, prawnik specjalizujący się w zakresie stałej obsługi podmiotów leczniczych, autor opinii i komentarzy w zakresie prawa medycznego, w tym cywilnej i karnej problematyki zawodu lekarza, a także ekspert w zakresie RODO dla podmiotów leczniczych. Gość i komentator programów TVP Katowice oraz Radia Katowice.

 

 

Kancelaria Prawna HGL Legal z Katowic to miejsce zrodzone z pasji i doświadczenia prawników z różnych dziedzin. W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego oraz prawa upadłościowego, dzięki czemu Kancelaria jest w stanie przygotować ofertę szytą na miarę dla szerokiego grona odbiorców biznesowych. Elastyczność i pro-kliencka postawa stanowią główną wartość działalności Kancelarii, a młody i dynamiczny zespół radców prawnych, adwokatów i prawników gwarantują indywidualne podejście do każdej sprawy.

 


 

Wystawiaj e-Skierowania w aplikacji Medfile!

 
© BioStat 2023 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 10.12.2023
- 30% na licencję
kod: Mikolaj
Umów się na prezentację
Zamknij
Przenieś dane
do Medfile
Import
  • darmowy import bazy danych
  • bezpłatny abonament pół roku
Przenieś swoje dane
*Promocja ważna do końca roku