e-Skierowanie - wszystko, co musisz wiedzieć przed styczniem 2021

e-skierowanie

 

Od 8 stycznia 2021 roku obowiązkowe staną się e-Skierowania. Dlaczego tak ważne jest wprowadzenie elektronicznej wersji? Na jakiego rodzaju świadczenia można wystawić e-Skierowanie? Czy to już koniec papierowych skierowań?

 

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia

 

Do Internetowego Konta Pacjenta, e-Recepty i e-Zwolnienia dołączy w styczniu 2021 e-Skierowanie. To kolejny krok w kierunku cyfryzacji służby zdrowia w Polsce. Dzięki wprowadzonym dotychczas zmianom uniemożliwiono przede wszystkim fałszerstwo recept i zwolnień. e-Skierowanie z kolei eliminuje takie problemy jak nieczytelność dokumentu w formie papierowej czy też jego zgubienie (tak jak w przypadku recepty).

 

Jakie są zalety e-Skierowania?

 

 • e-Skierowanie jest dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta
 • Historia choroby jest łatwa do odtworzenia przez lekarza
 • Rodzic ma wgląd do konta swojego dziecka i może śledzić jego historię leczenia
 • Koniec problemów z nieczytelnym pismem na skierowaniach papierowych
 • Lekarz ma możliwość wystawienia e-Skierowania podczas konsultacji online - bez potrzeby wizyty pacjenta w gabinecie
 • Pacjent nie musi fizycznie dostarczyć skierowania by móc zapisać się na wizytę lub badania
 • Pacjent na swój adres e-mail dostaje e-Skierowanie w formacie PDF lub SMS z czterocyfrowym kodem do e-Skierowania

 

Na jakiego rodzaju świadczenia można wystawić e-Skierowanie?

 

 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych
 • Leczenie szpitalne (szpital posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej)
 • Badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej (finansowane ze środków publicznych i innych środków)
 • Badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu (finansowane ze środków publicznych)

 

WAŻNE: W przypadku pozostałych świadczeń będzie dalej funkcjonować skierowanie w formie papierowej.

 

Czy skierowanie w formie papierowej dalej będzie funkcjonować?

 

Tak. Poza świadczeniami nie wymienionymi powyżej, istnieje kilka uzasadnionych przypadków wystawienia papierowego skierowania:

 • Awaria lub brak dostępu do Internetu
 • Brak dostępu do oprogramowania gabinetowego
 • Brak dostępu do systemu e-Zdrowie

 

Jak wystawia się e-Skierowanie?

 

e-Skierowanie wystawiane jest analogicznie do e-Recepty. Można w tym celu użyć oprogramowania gabinetowego, takiego jak Medfile EDM.

 

Czy można wystawić e-Skierowanie podczas wizyty online?

 

e-Skierowanie można zarówno wystawić w gabinecie podczas wizyty stacjonarnej pacjenta, jak i w trakcie e-wizyty, po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem.

 

Co zrobić, jeżeli pacjent nie posiada numeru PESEL?

 

Wystarczy w formularzu wybrać pole “inny identyfikator” i wpisać np. numer paszportu lub numer karty ubezpieczenia. Po wystawieniu e-Skierowania lekarz powinien przekazać wydruk informacyjny, za pomocą którego osoba ta będzie mogła się zarejestrować. Podczas rejestracji podaje się 44-cyfrowy kod kreskowy z wydruku informacyjnego.

 

Czy na e-Skierowaniu jest wyszczególniona konkretna placówka lub jej rodzaj?

 

E-Skierowanie wskazuje rodzaj placówki. Pacjent nie jest kierowany do konkretnego podmiotu.

 

Czy pacjent może posiadać kilka e-Skierowań na to samo świadczenie?

 

Tak. Jeżeli pacjent zapisze się na świadczenie finansowane ze środków NFZ, zostanie zablokowana możliwość rejestracji tego samego skierowania gdzieindziej, do czasu realizacji tego świadczenia (rozumiane jako e-skierowanie do poradni z tym samym rozpoznaniem wg ICD-10 lub oznaczeniem strony ciała).

 

Co zrobić w przypadku zgubienia kodów dostępowych przez pacjenta?

 

Kody dostępowe do e-Skierowania znajdują się w kilku miejscach:

 • na wydruku informacyjnym
 • w wiadomości SMS lub e-mail (jeżeli pacjent zaznaczył w IKP, że chce dostawać informacje o skierowaniach tą drogą)
 • w Internetowym Koncie Pacjenta
 • w placówce, która wystawiła e-Skierowanie

 

Jeżeli pacjent posiada e-Skierowanie na NFZ to może zrealizować je prywatnie?

 

e-Skierowanie obowiązują te same zasady jak skierowanie papierowe - zmiana formy na elektroniczną nie zmienia zasad związanych ze świadczeniami. Aby skorzystać ze świadczenia w ramach NFZ skierowanie jest konieczne. Jeżeli chodzi o świadczenia prywatne, e-Skierowanie jest potrzebne tylko wtedy, gdy badania wiążą się z większym ryzykiem (badania medycyny nuklearnej czy tomografii komputerowej).

 

Czy pacjent musi posiadać IKP by wystawić e-Skierowanie?

 

Jeżeli pacjent nie aktywował Internetowego Konta Pacjenta, nie podał adresu e-mail i numeru telefonu, otrzymuje od lekarza wydruk informacyjny.

 

W jaki sposób pacjent może zalogować do Internetowego Konta Pacjenta?

 

Aby zalogować się do IKP potrzebny jest Profil Zaufany lub e-Dowód.

 

Kto może mieć dostęp do wystawianego skierowania?

 

 • Pacjent (poprzez IKP)
 • Osoba wystawiająca e-Skierowanie
 • Pracownik medyczny realizujący e-Skierowanie
 • Osoba upoważniona przez pacjenta
 • Pracownik medyczny upoważniony przez pacjenta
 • Pracownicy placówki medycznej, w której wystawiono e-Skierowanie (do celów diagnostycznych i ciągłości leczenia)
 • Lekarz, pielęgniarka lub położna w ramach świadczeń POZ
 • Każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta

 

Czy do IKP można mieć również dostęp za pomocą aplikacji?

 

Na ten moment dostęp do IKP jest możliwy tylko poprzez przeglądarkę internetową. Strona jest jednak przystosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

 

Czy placówka ma prawo wymagać od pacjenta podania numeru PESEL w celu rejestracji?

 

Tak, jest to procedura zgodna z RODO. Obowiązujące przepisy nakładają na pacjenta obowiązek udostępnienia świadczeniodawcy klucza dostępu do skierowania lub kodu dostępu wraz z numerem PESEL. Sposób przekazania danych jest dowolny i zależy od decyzji pacjenta.

 

Czy można oznaczyć e-Skierowanie jako “pilne” (CITO)?

 

Tak, jest taka możliwość.

 

Czy e-Skierowanie jest potrzebne do kontynuacji leczenia?

 

e-Skierowanie jest obowiązkowe tylko w przypadku pierwszej wizyty. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest ono potrzebne.

 

PAMIĘTAJ: możesz wystawiać e-Skierowanie, e-Receptę i e-Zwolnienie z Medfile EDM. Sprawdź szczegóły e-Skierowań w Medfile.

 

Co nas czeka w 2021 roku?

 

Dalsza cyfryzacja polskiej służby zdrowia zakłada wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), której pilotaż rozpocznie się w lipcu 2021. Na koniec roku 2021 planowane jest rozszerzenie możliwości Internetowego Konta Pacjentów o zamawianie e-Recept za pomocą IKP oraz o centralną e-Rejestrację i platformę do udzielania e-Wizyt. Ministerstwo Zdrowia ma tym samym nadzieję, że informatyzacja systemu ochrony zdrowia przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości świadczonych usług.

 
© BioStat 2023 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Cyberbezpieczeństwo.
Medfile nie wysyła wiadomości mailowych oraz SMS z prośbą o podanie haseł logowania.

Prosimy o zachowanie ostrożności. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Państwa opiekunem lub przesłanie informacji na: [email protected]