Zdarzenia Medyczne

Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne to świadczenie zdrowotne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Pozwala na budowanie ciągłości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, jak również zwiększenie dostępów do specjalistów i zmniejszenie kolejek. Obowiązkowe od 01 lipca 2021 roku. Sprawdź więcej...


Zdarzenie medyczne - co należy raportować do P1?

Raportowanie zdarzenia medycznego dotyczy głównie:
danych usługodawcy, danych usługobiorcy,
dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,
dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego,
dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego,
dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym,
inne dane pozwalające...


Kto musi raportować zdarzenie medyczne?

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne. Sprawdź więcej
Wymagane certyfikaty
Synchronizacja pacjenta z P1 e-Zdrowie
Dodawanie pacjenta do kartoteki
Raport zdarzeń medycznych w sześciu krokach...


Kiedy należy dokonać raportowania zdarzenia medycznego?

Raport ze zdarzenia medycznego należy przekazać natychmiast po jego wystąpieniu, jednak nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia świadczenia. Sprawdź więcej
Raport zdarzeń medycznych w sześciu krokach...


Co to jest repozytorium?

Repozytorium to potocznie mówiąc bank danych, do którego wysyłane są zdarzenia medyczne, tak żeby zewnętrzny usługodawca mógł odczytać historię medyczną pacjenta i kontynuować leczenie....


Ile ważne są certyfikaty P1?

Uzyskane certyfikaty z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) ważne są 2 lata....


Czy zostanę powiadomiony o kończącym się terminie ważności certyfikatów P1?

Końca ważności certyfikatów odpowiadających za wystawianie e‑Recepty, e‑Skierowania czy raportowania Zdarzeń Medycznych należy pilnować samemu. Natomiast Medfile wyświetli stosowny komunikat, gdy certyfikat utraci ważność....


Czy lekarz dentysta musi raportować zdarzenia medyczne?

Tak, obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy również lekarzy dentystów. Sprawdź więcej
Raport zdarzeń medycznych w sześciu krokach...


Gdzie uzyskam certyfikaty do wystawiania e-Recepty, e-Skierowania i raportowania zdarzeń medycznych?

Podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe podłączają się do Systemu P1 za pomocą konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Sprawdź więcej
Wymagane certyfikaty...


Co to jest identyfikator nadany przez P1 (OID)?

OID to unikalny identyfikator podmiotu leczniczego bądź praktyki zawodowej. Pozwala on na weryfikację czy dany podmiot posiada uprawnienia do wystawiana e‑Recept bądź innych dokumentów....


Jak wgrać certyfikat ZUS?

Wchodzimy w zakładkę Moje konto - e-Zdrowie-P1 - Użytkownik P1. Następnie klikamy na przycisk “Wgraj certyfikat kwalifikowany lub ZUS”. Wybieramy plik z komputera i klikamy “Otwórz”, w kolejnym kroku wpisujemy hasło do certyfikatu ZUS. Zapisujemy zmiany poprzez  przycisk “Zapisz ustawienia”. Następnie wchodzimy w zakładkę e-Zwolnienia i powtarzamy czynność. 
 ...


Jak usunąć certyfikat ZUS?

Certyfikat ZUS można usunąć wchodząc w Moje konto - e-Zdrowie-P1 - Użytkownik P1. Obok wgranego certyfikatu będzie widniał “krzyżyk”, którym usuniemy certyfikat. Następnie wchodzimy w zakładkę eZwolnienia i powtarzamy czynność.
 ...


Jak sprawdzić czy pacjent jest ubezpieczony?

W pierwszej kolejności należy wykonać integrację konta Medfile z systemem eWUŚ. Konfiguracja jest dostępna w zakładce Moje konto - eZdrowie P1 - eWUŚ.
Po zintegrowaniu pacjenta z eWUŚ informacje o ubezpieczeniu pacjenta pojawi się w 4 miejscach:
wchodząc w kartę wizyty, informacja pojawi się w prawym górnym rogu,
wypisując receptę, informacja pojawi się pod numerem PESEL,
w kartotece...


  Umów się na prezentację
Zamknij
Przenieś dane
do Medfile
Import
  • darmowy import bazy danych
  • bezpłatny abonament pół roku
Przenieś swoje dane
*Promocja ważna do końca roku