Wystandaryzowana
karta historii choroby pacjenta

Stały dostęp do pełnych danych medycznych, który optymalizuje pracę gabinetu.

Kluczowe aspekty EDM:

Stały dostęp do kartoteki pacjenta
Dzięki przechowywaniu danych w chmurze, elektroniczna dokumentacja medyczna umożliwia wgląd do historii choroby pacjenta o każdym miejscu i czasie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dostęp do papierowej dokumentacji medycznej jest ograniczony bądź nawet niemożliwy – poza godzinami pracy archiwum czy też podczas wizyt domowych.
Usprawniona wymiana informacji pomiędzy specjalistami
Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia lekarzom udostępnianie sobie danych medycznych pacjenta, w tym także zdjęć czy wyników badań. Znacząco przyspiesza to przepływ informacji pomiędzy specjalistami oraz zwiększa przejrzystość przesyłanych informacji – wyeliminowanie często nieczytelnej dokumentacji wypełnianej ręcznie.
Karta historii choroby pacjenta
Prosta obsługa rozliczeń z NFZ
Korzystanie z systemów przeznaczonych do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na natychmiastowe przesyłanie niezbędnych danych do NFZ. Informatyczna obsługa rozliczeń z NFZ znacząco usprawnia pracę personelu placówki medycznej. Medfile jest w trakcie integracji z Platformą NFZ - P1 i P2, co oznacza, że już wkrótce możliwa będzie pełna wymiana informacji w zakresie, jaki określa Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Główny cel całego przedsięwzięcia to usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych.
Zabezpieczenie przed utrata danych
Gromadzone za pomocą elektronicznej dokumentacji medycznej dane są przechowywane także w postaci kopii zapasowej znajdującej się na innym serwerze. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastowe odzyskanie danych w przypadku ich utraty na skutek zniszczenia lub kradzieży serwera.
 
© BioStat 2018 Mapa Strony
eCRF.biz TM Labsites
Zgosność z RODO Umów się na prezentację