Wystandaryzowana
karta historii choroby pacjenta

Stały dostęp do pełnych danych medycznych, który optymalizuje pracę gabinetu.

Kluczowe aspekty EDM:

Stały dostęp do kartoteki pacjenta
Dzięki przechowywaniu danych w chmurze, elektroniczna dokumentacja medyczna umożliwia wgląd do historii choroby pacjenta o każdym miejscu i czasie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dostęp do papierowej dokumentacji medycznej jest ograniczony bądź nawet niemożliwy – poza godzinami pracy archiwum czy też podczas wizyt domowych.
Usprawniona wymiana informacji pomiędzy specjalistami
Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia lekarzom udostępnianie sobie danych medycznych pacjenta, w tym także zdjęć czy wyników badań. Znacząco przyspiesza to przepływ informacji pomiędzy specjalistami oraz zwiększa przejrzystość przesyłanych informacji – wyeliminowanie często nieczytelnej dokumentacji wypełnianej ręcznie.
Karta historii choroby pacjenta
Prosta obsługa rozliczeń z NFZ
Korzystanie z systemów przeznaczonych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia natychmiastowe przesyłanie niezbędnych danych do NFZ. Należy przy tym podkreślić, że możliwość informatycznej obsługi rozliczeń z NFZ, zsynchronizowanej z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej, dzięki zniesieniu konieczności wielokrotnego wypełniania tych samych dokumentów, znacząco usprawnia pracę personelu placówki.
Zabezpieczenie przed utrata danych
Gromadzone za pomocą elektronicznej dokumentacji medycznej dane są przechowywane także w postaci kopii zapasowej znajdującej się na innym serwerze. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastowe odzyskanie danych w przypadku ich utraty na skutek zniszczenia lub kradzieży serwera.
 
© BioStat 2018 Mapa Strony
eCRF.biz TM Labsites
Zgosność z RODO
3 urodziny Medfile