Elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. i jego późniejszymi zmianami, od 1 stycznia 2019 roku w każdej placówce medycznej, łącznie z indywidualnymi praktykami lekarskimi, dokumentację medyczną będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej.

Warto jednak pomyśleć o prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej już dziś, gdyż korzyści płynące z jej wykorzystania są ogromne. Zaliczyć możemy do nich między innymi:

  • Stały dostęp do kartoteki pacjenta

Dzięki przechowywaniu danych w chmurze, elektroniczna dokumentacja medyczna umożliwia wgląd do historii choroby pacjenta o każdym miejscu i czasie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dostęp do papierowej dokumentacji medycznej jest ogranicznony bądź nawet niemożliwy – poza godzinami pracy archiwum czy też podczas wizyt domowych.

  • Usprawniona wymiana informacji pomiędzy specjalistami

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia lekarzom udostępnianie sobie danych medycznych pacjenta, w tym także zdjęć czy wyników badań. Znacząco przyspiesza to przepływ informacji pomiędzy specjalistami oraz zwiększa przejrzystość przesyłanych informacji – wyeliminowanie często nieczytalnej dokumentacji wypełnianej ręcznie.

  • Zabezpieczenie przed utratą danych

Gromadzone za pomocą elektronicznej dokumentacji medycznej dane są przechowywane także w postaci kopii zapasowej znajdującej się na innym serwerze. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastowe odzyskanie danych w przypadku ich utraty na skutek zniszczenia lub kradzieży serwera.

  • Prosta obsługa rozliczeń z NFZ

Korzystanie z systemów przeznaczonych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia natychmiastowe przesyłanie niezbędnych danych do NFZ. Należy przy tym podkreślić, że możliwość informatycznej obsługi rozliczeń z NFZ, zsynchronizowanej z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej, dzięki zniesieniu konieczności wielokrotnego wypełniania tych samych dokumentów, znacząco usprawnia pracę personelu placówki.

  • Zdobycie doświadczenia w prowadzeniu już wkrótce obowiązkowej elektronicznej dokumentacji medycznej

Wiele lekarzy oraz pielęgniarek czuje pewien opór przed zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Czas, jaki pozostał do chwili, kiedy prowadzenie EDM stanie się obowiązkiem, warto zatem wykorzystać na zapoznanie się z pracą w nieznanym do tej pory systemie. Pozwoli to w przyszłości, kiedy prowadzenie EDM będzie już wymagane, na uniknięcie błędów wynikających z braku wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze programu.

 

Dlaczego EDM?

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) stanowi ogromne ułatwienie zarówno dla lekarza jak i pacjenta. Skraca czas potrzebny na wypełnienie formularzy, umożliwia walidację wprowadzonych danych, tak aby zminimalizować ryzyko błędów wynikających np. z wpisania nieprawidłowej nazwy leku. EDM umożliwia również łatwiejszą wymianę informacji pomiędzy dostarczycielami usług medycznych, co pozwala lekarzowi uzyskać dane na temat historii medycznej pacjenta i jego dotychczasowego leczenia.

Dzięki EDM lekarz spędza mniej czasu na uciążliwej pracy biurowej, więc może lepiej skoncentrować się na pacjencie. Zastosowanie rozwiązań opartych na technologii internetowej pozwala lekarzowi na dostęp do wirtualnej kartoteki medycznej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, a wbudowany kalendarz ułatwia umawianie wizyt.

Nasza oferta

Oferujemy w pełni profesjonalne, nowoczesne oprogramowanie służące prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Naszym klientom gwarantujemy ponadto kompleksowe wsparcie techniczne w trakcie wdrażania oraz użytkowania systemu Medfile.

Ofertę naszą kierujemy do osób i instytucji prowadzących różnego rodzaju działalność medyczną – od jednoosobowych gabinetów prywatnych po wielospecjalistyczne przychodnie oraz oddziały szpitalne.

© BioStat 2018 Mapa Strony
eCRF.biz TM Labsites