Elektroniczny
formularz dla pacjenta.

Uzyskaj informacje od pacjentów jeszcze przed wizytą! 
Zobacz przykład  

 

Zastosowanie:

 • samodzielne wypełnianie przez pacjenta wywiadu medycznego, ankiety zdrowotnej, kwestionariusza zgody na
  badanie;
 • lekarz może skonfigurować dowolny formularz i przesłać go pacjentowi do samodzielnego wypełnienia poprzez e-mail, SMS, udostępnić na tablecie w recepcji - Sprawdź więcej 
 • zgoda (podpis) na oferowane usługi specjalistyczne złożona za pomocą urządzenia elektronicznego w gabinecie lekarskim lub z dowolnego miejsca poprzez unikalny link wysłany do pacjenta.
   
Powered by Medsign
Medsign

Podpisanie przez pacjenta zgody za pomocą kursora na ekranie komputera, telefonu lub tabletu jest dopuszczalne i skuteczne dla czynności niestwarzających podwyższonego ryzyka dla pacjenta.

Zgodnie z zapisami ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent (powyżej 16 roku życia) może wyrazić zgodę w formie ustnej na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych albo przez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny. Czasami zgodę może wyrazić również przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny lub nawet sąd opiekuńczy albo lekarz może w określonych i uzasadnionych przypadkach wykonać czynności medyczne bez takiej zgody.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę pacjent wyraża w formie pisemnej – podpisana własnoręcznie zgoda lub złożone oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Art. 245 KPC
Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 15 – 19)
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 32-34)

Krok po kroku – jak złożyć podpis?

Składanie podpisu w gabinecie lekarskim:
1. Wybierz lub stwórz nowy dokument, formularz, ankietę zdrowotną.
2. Otwórz dokument na telefonie/tablecie/komputerze.
3. Poproś pacjenta o złożenie podpisu palcem/rysikiem/myszką.
4. Zapisz formularz. Podpisany dokument trafia do kartoteki pacjenta.
Wypełnianie formularza, ankiety zdrowotnej i składanie podpisu z dowolnego miejsca:
1. Przygotuj odpowiedni formularz zgody czy ankietę zdrowotną. Uwzględnij wszystkie wymagane pola. Zbuduj ankietę samodzielnie lub skorzystaj z gotowych wzorców.
2. Wyślij dokument (ankietę, zgodę, formularz) do pacjenta za pomocą unikalnego linka lub SMS lub na tablecie z poczekalni.
3. Pacjent wypełnia wszystkie wymagane pola - założone walidacje nie pozwalają mu przejść dalej bez uzupełnienia wszystkich informacji.
4. Pacjent składa podpis.
5. Pacjent zapisuje dokument. Automatycznie generuje się data podpisania dokumentu.
6. Dane wysyłane są na serwer. Wypełniony i podpisany formularz widoczny wraz z uzupełnionymi danymi (ankietą) pojawi się w kartotece pacjenta.
7. Na urządzeniu pacjenta generuje się pdf.
Skróć czas na sprawy formalne, zwiększ czas trwania specjalistycznej konsultacji. Już wkrótce również podpis kwalifikowalny za pomocą ePUAP!
Elektroniczny podpis pacjenta:
 •   Spełnia wymagania RODO.
 •   Używa certyfikatów szyfrujących SSL.
 •   Stosuje środki kryptograficznej ochrony danych.
 •   Posiada wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Ankieta pacjenta:
 •   Buduj samodzielnie formularze, ankiety, wywiad medyczny. Zobacz przykład  
 •   Wysyłaj dokumenty MedSign do pacjenta e-mailem. Zobacz przykład  
 •   Wysyłaj dokumenty MedSign do pacjenta SMSem lub udostępnij na tablecie w poradni.
 • Zobacz przykład  
 •   Wypełniona ankieta lub formularz trafia automatycznie do elektronicznej karty pacjenta w Medfile.
Medsign
 
© BioStat 2021 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
Medfile Business za 2795zł
15% taniej!
kod: Business
Umów się na prezentację