FAQ - O Medfile

Masz pytanie? My znamy odpowiedź.

Do czego służy system Medfile?

System Medfile to intuicyjne w obsłudze narzędzie służące do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Sprawdź więcej

W jaki sposób działa Medfile?

Medfile działa w modelu SaaS (Software as a Service), opierając się na pracy w chmurze. Oznacza to, że nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na swoim komputerze. Jedynym warunkiem korzystania z systemu jest dostęp do Internetu i zaktualizowanie przeglądarki internetowej.

Czy przed założeniem konta w systemie Medfile mogę zapoznać się z regulaminem?

Tak, regulamin dostępny jest do wglądu przed rejestracją. Sprawdź więcej

Czy przed zakupem subskrypcji mogę przetestować system?

Tak. Przez 14 dni można testować system Medfile bezpłatnie. Sposób bezpłatnego testowania regulują zapisy w regulaminie serwisu. Sprawdź więcej

Od czego uzależniona jest opłata w systemie Medfile?

Opłata uzależniona jest od ilości użytkowników na danym koncie. Aktualny cennik widnieje w cenniku. Sprawdź więcej

Jakie formy płatności obowiązują przy umowie na 12 miesięcy?

Abonament można opłacić jednorazowo za 12 miesięcy z góry. Użytkownik może dokonywać również rozliczeń abonamentowych w formie comiesięcznych opłat płatnych z góry w wysokości określonej w cenniku dla elastycznej umowy i anulować subskrypcję przed końcem aktualnego okresu subskrypcji. Usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu subskrypcji, a typ konta zostanie zmieniony na Medfile Free.

Czy muszę zgłaszać bazę do UODO?
  • Przydatne informacje: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  • oraz wycinek z ustawy: Ustawa z dnia 18 maja 2018 określa, że:
  • "Rozdział 2 Wyznaczanie inspektora ochrony danych"
  • Art. 8. Administrator  podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego dalej „inspektorem”, w przypadkach i na zasadach określonych w Art. 37 rozporządzenia 2016/679.
  • Art. 37 Wyznaczenie inspektora ochrony danych

1. Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;

c) lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w Art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w Art. 10."

Czy program jest zgodny z wytycznymi RODO?

Tak. Medfile został zaprojektowany w celu spełnienia wszystkich wymagań RODO. Sprawdź więcej

Czy na zakończenie współpracy otrzymam wszystkie zgromadzone dane?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Co to jest EDM?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Przeczytaj więcej
 

Co to jest Medfile Free?

Darmowe konto, za pomocą  którego można przetestować program do prowadzenia dokumentacji medycznej. Dowiedz się więcej.

shapes

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem:

   biuro@medfile.pl

   +48 530 610 330

 

NEW!  FAQ halodoctor.pl

 
© BioStat 2023 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację