Centrum informacji Medfile

Masz pytanie? My znamy odpowiedź.

shapes

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem:

   biuro@medfile.pl

   +48 530 610 330

 

NEW!  FAQ halodoctor.pl

Co to jest ICD-10?

Jest to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. W Medfile słownik ICD‑10 ma zastosowanie wg kodu oraz wg nazwy rozpoznania. 
Sprawdź więcej

Co oznacza w kalendarzu suwak "Tylko aktywni"?

Suwak ten pokazuje tylko lekarzy, którzy pracują w danym dniu, czyli posiadają ustalony harmonogram pracy.

Gdzie ustawić zgodę na wysyłanie wiadomości SMS?

Zgodę na wysyłanie wiadomości SMS należy ustawić w kartotece pacjenta. W zakładce "Pacjenci" należy wybrać konkretnego pacjenta za pomocą przycisku "Szczegóły", następnie należy przejść do edycji danych pacjenta i zaznaczyć jedną z opcji “Pacjent wyraził zgodę na wiadomości SMS”.

Czy dzięki Medfile można wystawić e-Receptę?

Tak. Za pośrednictwem Medfile można wystawić elektroniczną receptę wraz 4‑cyfrowym kodem. Sprawdź więcej

Do czego służą Medfile – gabinety?

Medfile – gabinety to bezpłatny katalog stron WWW specjalistów, którzy założyli konto i korzystają z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile. Dzięki tej reklamie, która jest formą globalnego marketingu, można zwiększyć ilość pacjentów i realizowanych wizyt z uwagi na pozycjonowanie strony, która ma szansę trafić do większego grona odbiorców. Sprawdź więcej

Strona www – ile to kosztuje?

Dla Klientów Medfile strona WWW jest bezpłatna: Sprawdź więcej

Tworzenie własnej strony internetowej

Jak wygląda rezygnacja ze współpracy?

Ze współpracy można zrezygnować w każdej chwili. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Programu partnerskiego Medfile w §7. Postanowienia końcowe.

Co należy do obowiązków Partnera?

Obowiązkiem Partnera jest promowanie serwisu medfile.pl. Partner otrzymuje prowizję jedynie za skuteczne polecenie. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Programu partnerskiego Medfile w §4. Wynagrodzenie.

Czy Program partnerski Medfile zobowiązuje do określonej liczby aktywności?

Nie. To Partner sam decyduje o ilości podejmowanych aktywności. Im większa aktywność Partnera, tym szansa na zwiększenie swoich przychodów związanych z pozyskania nowych klientów Medfile jest wyższa.

Kto decyduje o formach promocji i częstotliwości promocji programu Medfile?

Decyzję podejmuje Partner. Medfile dostarcza materiały (banery). Możemy także dostarczyć artykuły (pisane bezpłatnie na zamówienie na uzgodniony temat lub wspierać pisane przez Partnera materiały).

Na jakiej zasadzie działa Program partnerski Medfile?

Zasady działania Programu partnerskiego znajdują się w Regulaminie Programu partnerskiego Medfile.

Sprawdź więcej

Czy na zakończenie współpracy otrzymam wszystkie zgromadzone dane?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy program jest zgodny z wytycznymi RODO?

Tak. Medfile został zaprojektowany w celu spełnienia wszystkich wymagań RODO. Sprawdź więcej

Czy muszę zgłaszać bazę do UODO?

  • Przydatne informacje: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  • oraz wycinek z ustawy: Ustawa z dnia 18 maja 2018 określa, że:
  • "Rozdział 2 Wyznaczanie inspektora ochrony danych"
  • Art. 8. Administrator  podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego dalej „inspektorem”, w przypadkach i na zasadach określonych w Art. 37 rozporządzenia 2016/679.
  • Art. 37 Wyznaczenie inspektora ochrony danych

1. Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;

c) lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w Art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w Art. 10."

Czy system Medfile jest kompatybilny z drukarkami fiskalnymi?

System Medfile dzięki integracji z WFirma ma możliwość wydruków paragonów fiskalnych.

Czy mogę dodawać załączniki do karty pacjenta?

Tak, jest taka możliwość. Sprawdź więcej

Czy mam dostęp do wizyt odbytych już przez pacjenta?

Tak. Do każdego pacjenta przypisana jest historia jego wizyt.

Czy sprawdzane jest ubezpieczenie pacjenta?

Tak. Medfile jest zintegrowany z eWUŚ.

Czy w razie potrzeby mogę dokładać swoje kafle konieczne do zebrania całościowego wywiadu medycznego?

Tak, jest taka możliwość za pomocą dostępnych formularzy. Sprawdź więcej

Jak wygląda karta pacjenta?

Karta pacjenta zbudowana jest w oparciu o drukowane bloczki lekarskie, co pozwala na kompleksowe prowadzenie historii choroby pacjenta. Dostępna jest standardowa karta pacjenta oraz karty dedykowane dla fizjoterapeutów oraz stomatologów.

 
© BioStat 2023 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
30% taniej!
kod: snow30
Umów się na prezentację