REHA-LUX RAJMUND TOMCZAKOWSKI

Fizjoterapeuta, Neurologia, ortopeda
Umów wizytę

REHA-LUX RAJMUND TOMCZAKOWSKI

Fizjoterapeuta, Neurologia, ortopeda,
Umów wizytę

Nasze placówki

O nas

 

Najwyższa jakość usług i bezpieczeństwo pacjenta

Trafna diagnoza i skuteczna terapia może znacząco ograniczyć czas i koszty związane z opanowaniem bólu kręgosłupa i bólu kończyn.

Standardowe leczenie bólu kręgosłupa i stawów wykorzystujące fizykoterapię i zestawy ćwiczeń, okazuje się często długotrwałe i nieskuteczne, choć obejmuje średnio 10 i więcej wizyt. Poza tym, jest ono skoncentrowane zwykle na tłumieniu objawów, zamiast na walce z przyczyną choroby.

Wykorzystanie Metody McKenziego – Mechanicznego Diagnozowania i Terapii( MDT) pozwala uzyskać wysoką efektywność terapii bólu narządu ruchu, co przekłada się na zmniejszenie ilości wizyt i całkowitych kosztów leczenia (terapia zamyka się średnio w 3-5 wizytach).

Ewidencja naukowa oraz praktyka kliniczna potwierdzają fakt, że zdecydowana większość pacjentów nie wymaga stosowania terapii opartej na wysublimowanych technikach manualnych. Ich nadużywanie przez terapeutów, może prowadzić do zwiększenia ryzyka powikłań po-zabiegowych i ogranicza samodzielność pacjenta w walce z chorobą. Pod tym względem metoda McKenziego, wykorzystująca w pierwszej kolejności proste, dobierane indywidualnie ćwiczenia, znajduje się na przeciwległym biegunie. Kreuje ona niezależność i aktywny udział pacjentów w procesie leczenia.

Każdy pacjent jest również odpowiednio edukowany w zakresie czynności dnia codziennego mogących wpływać na przebieg leczenia oraz samodzielne opanowanie ewentualnych nawrotów dolegliwości bólowych. Ograniczenie kosztów związane jest więc, nie tylko ze skróceniem czasu opanowania pojedynczego epizodu choroby , ale również ze zmniejszoną ilością kolejnych wizyt w przyszłości.

Oparcie diagnozowania i leczenia schorzeń narządu ruchu na Metodzie McKenziego - MDT, to jeden z elementów gwarantujących skuteczność usług oferowanych w MDTClinic,pl

 

1. Krótki czas leczenia i jego efektywność

- trafne i wiarygodne diagnozowanie -Metoda McKenziego posiada obecnie najlepsze poparcie naukowe spośród powszechnie stosowanych metod terapii zachowawczej narządu ruchu

- skuteczne leczenie wynikające z prawidłowo postawionej diagnozy oraz indywidualnie dobranego programu terapii.

- wykorzystanie w terapii prostych ćwiczeń, które pacjent może samodzielnie wykonywać w ciągu całego dnia, bez specjalnych przygotowań - nieskomplikowane ćwiczenie złożone z kilkunastu powtórzeń w połączeniu z częstym jego wykonywaniem w ciągu dnia, znacząco podnosi efektywność i skraca czas terapii

- położenie szczególnego nacisku na edukację dopasowaną do konkretnego rozpoznania pacjenta - dokładne omówienie z pacjentem zasad dotyczących codziennej aktywności, pozwala na utrzymanie korzystnych zmian wynikających z ćwiczeń i prowadzi do szybszego kumulowania się efektów terapii. W ten sposób kreowana jest również samodzielność i niezależność pacjenta w procesie leczenia, co pozwala zmniejszyć częstotliwości wizyt i koszty leczenia.

- dokładne omówienie zasad profilaktyki po zakończeniu terapii - celem terapii wg Metody McKenziego nie jest jedynie wyleczenie aktualnego epizodu bólowego, ale przede wszystkim ograniczenie ryzyka wystąpienia kolejnych nawrotów choroby.

 

2. Standaryzacja procesu diagnozowania i terapii

Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT) w metodzie McKenziego przebiega według ściśle określonej kolejności, którą wyznacza układ karty badania. Karta ta jest wystandaryzowanym, zgodnym z międzynarodowymi wytycznymi narzędziem, gwarantującym wysoką skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. Pozwala ona nie tylko na postawienie rozpoznania i wytyczenie optymalnego sposobu postępowania, ale również na zidentyfikowanie i wykluczenie z terapii pacjentów z poważnymi patologiami narządu ruchu (np. nowotwory, procesy gruźlicze lub zapalne, złamania, niestabilności, kręgozmyki itp.)

 

3. Indywidualne podejście do każdego pacjenta

Choć wielu pacjentów ma podobną lokalizację i rodzaj objawów bólu kręgosłupa, to reakcja tych objawów na poszczególne czynności i przyjmowane pozycje, może być zupełnie odmienna. Pomimo podobnych dolegliwości, każdy z pacjentów prowadzi również indywidualny styl życia, co wiąże się z odmiennymi przeciążeniami na jakie narażony jest jego narząd ruchu.

Zatem, tylko indywidualne podejście do każdego pacjenta, pozwala na ustalenie specyficznych i skutecznych rozwiązań.

 

Terapeuci MDTClinic,pl zaordynują Państwu jedno, indywidualnie dobrane ćwiczenie (zamiast standardowego "zestawu ćwiczeń") oraz szczegółowe zalecenia dotyczące zmian w codziennej aktywności. Ta terapia, "skrojona na miarę" każdego pacjenta z osobna, jest możliwa dzięki informacjom uzyskanym z dokładnego wywiadu i badania przedmiotowego.

 

Jakie dolegliwości diagnozujemy i leczymy w MDTClinic,pl

 

- bólu kręgosłupa (kręcz szyi, "zapalenie korzonków", "dyskopatia")

- bólu kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny górnej lub do kończyny dolnej ("dyskopatia', "rwa kulszowa", "rwa barkowa/ramienna",)

- bólu kręgosłupa w obrębie klatki piersiowej (ból w okolicy międzyżebrowej lub mostka)

- bólu głowy

- bólu stawów i mięśni kończyn (łokieć tenisisty/golfisty, ból barku, biodra czy kolana, zespół cieśni kanału nadgarstka, urazy kolana z uszkodzeniem łąkotki)

 

Zespół MDTClinic,pl tworzą najwyższej klasy specjaliści fizjoterapii:

 

MGR RAJMUND TOMCZAKOWSKI, FIZJOTERAPEUTA, Dyplomowany Terapeuta (Dip MDT) i Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego (MDT Faculty)

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej – magister fizjoterapii (1998). Uczestnictwo w licencjonowanych kursach z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth i PNF oraz uzyskanie w 2000 roku tytułu Certyfikowanego Terapeuty Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Cert. MDT), umożliwiło mu wyspecjalizowanie się w diagnozowaniu i terapii schorzeń kręgosłupa i kończyn. Efektem dalszego zainteresowania Metodą McKenziego i wykorzystania jej w praktyce klinicznej, było uczestnictwo w latach 2002-2003 w programie dyplomowym Międzynarodowego Instytutu McKenziego, zakończone w Rzymie 2003 roku egzaminem i uzyskaniem Dyplomu z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Dip. MDT).

Po ukończeniu dwuletniego stażu jako asystent instruktora, otrzymał w 2007 roku uprawnienia instruktora Metody McKenziego. W 2013 roku uzyskał prawo do prowadzenia wszystkich stopni kursu z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) wg. Metody McKenziego. W okresie ostatnich dwudziestu lat pracował w kilku warszawskich klinikach medycznych, a od 2008 roku wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę i doświadczenie prowadząc indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną należącą do MDTClinic. Pozostaje w stałym kontakcie ze specjalistami z wielu dziedzin medycyny oraz wiodącymi placówkami diagnostyczno-leczniczymi, aby stworzyć swoim pacjentom warunki do profesjonalnej i kompleksowej terapii oraz poszerzać i utrzymywać na najwyższym poziomie swoje zawodowe i dydaktyczne kwalifikacje związane z MDT.

Autor i współautor kilku publikacji naukowych, uczestnik oraz prelegent podczas licznych kongresów i konferencji poświęconych tematyce diagnozowania i leczenia narządu ruchu. Członek Zarządu Stowarzyszenia MDT Polska – Filii Międzynarodowego Instytutu McKenziego.

Prywatnie – szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek, miłośnik morza i obcowania z naturą, aktywnie uprawiający kitesurfing i biegi długodystansowe. Z jednej strony wielki pasjonat zaawansowanej technologicznie Formuły 1, a z drugiej strony zwolennik bezpośredniej - pozainternetowej i pozaSMS-owej komunikacji międzyludzkiej.

   
Doświadczenie
od 2007 INSTRUKTOR MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU McKENZIEGO
- prowadzenie kursów dla lekarzy i fizjoterapeutów z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii kręgosłupa i kończyn wg. Metody McKenziego
od 1998 FIZJOTERAPEUTA
- diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn wg metody McKenziego (MDT)
od 2010 Prywatna Praktyka Fizjoterapeutyczna, ul. Szafranów 41, Warszawa
1998 – 2017 Centrum Medyczne Lux Med, ul. Postępu 21c, Warszawa
2000 – 2002 Centrum Medyczne MedVit, ul. Puławska 42b, Piaseczno
1999 – 2002 Centrum Medyczne Dantex, ul. Nowolipie 25, Warszawa
 
Wykształcenie
2002 - 2003 Warszawa, Austin (USA), Rzym
- kurs dyplomowy z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii kręgosłupa i kończyn wg metody McKenziego
DYPLOMOWANY TERAPEUTA METODY McKENZIEGO (Dip MDT)
1998– 2000 Warszawa
- kurs mechanicznego diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn wg metody McKenziego
CERTYFIKOWANY TERAPEUTA METODY McKENZIEGO (Cert. MDT)
1999 - 2001 Warszawa
- kurs: Terapia manualna wg. metody Kaltenborn - Evjenth Concept (licencjonowany przez Deutsche Gesellschaft fur OMT)
1998 22.06 – 04.07 Warszawa
- kurs: Proprioceptywne Torowanie Neuromięśniowe P.N.F. (licencjonowany przez International P.N.F. Association)
1998 – 1999 Lublin
- kurs: Neuromobilizacje w terapii manualnej
1993 – 1998 AWF Wydział Rehabilitacji Ruchowej Warszawa
- studia zakończone uzyskaniem DYPLOMU MAGISTRA REHABILITACJI RUCHOWEJ
 
Dalsze doskonalenie w zakresie metody McKenziego
22-24.09.2017 San Francisco, Stany Zjednoczone
- 14th International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy
02.06.2016 Poznań
- Kurs Międzynarodowego Instytutu McKenziego "Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia w Sporcie"
04-06.09.2015 Kopenhaga, Dania
- 13th International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy
05-07.10.2012 Austin, Stany Zjednoczone
- 12th McKenzie Institute International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy
28-30.08.2009 Rio de Janeiro, Brazylia
- 11th McKenzie Institute International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy
01.09.2009 Rio de Janeiro, Brazylia
- Warsztaty kliniczne "Kończyny - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia"
23-25.03.2007 Queenstown, Nowa Zelandia
- 10th McKenzie Institute International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy
22.03.2007 Queenstown, Nowa Zelandia
- Warsztaty kliniczne "A Day with Robin McKenzie"
03-05.06.2005 Hersonissos, Grecja
- 9th McKenzie Institute International Conference
12-14.09.2003 Rzym, Włochy
- 8th McKenzie Institute International Conference
 
Dodatkowe staże kliniczne i edukacyjne:
Dwuletni staż instruktorski Instytutu McKenziego – prowadzenie pod nadzorem poszczególnych modułów części A, B, C i D kursu podstawowego Metody McKenziego (Polska, 2005-2006r.)
Dwumiesięczny staż dyplomowy Instytutu McKenziego - St. David Hospital (Austin, Texas, USA, 2003)
Trzymiesięczny staż - Stołeczne Centrum Rehabilitacji (Konstancin-Jeziorna, 1997/1998)
 
Publikacje Naukowe
Tomczakowski R, Stengert T. Biomechaniczne diagnozowanie metodą McKenziego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010; 2: 11-23
Woźny A, Tomczakowski R, Tuz J, Radło P, Stengert T. Leczenie zachowawcze w stenozie kręgosłupa - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia wg metody McKenziego. Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Wydanie 1. Medsport 2017; Rozdz. 28: 457-476
Woźny A, Oleksy Ł, Tuz J, Stengert T, Tomczakowski R, Kujawa J. Analiza wyników fizjoterapii wg McKenziego z wykorzystaniem sEMG w czasie chodu. Praca prezentowana i wyróżniona podczas I Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska 10-13.09.2009
Prelegent podczas licznych kongresów i konferencji poświęconych tematyce diagnozowania i leczenia narządu ruchu
 
Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie na I Międzynarodowym Kongresie Rehabilitacja Polska dla pracy: „Analiza wyników fizjoterapii wg McKenziego z wykorzystaniem sEMG w czasie chodu”. (współautor)
Podziękowania od Komisji Medycznej PKOl za pomoc w organizacji konferencji: „Kręgosłup w Sporcie”; Warszawa, październik 2014r.
Dyplom Uznania dla wykładowcy i prowadzącego sesję: „Mechaniczne diagnozowanie i terapia wg McKenziego w zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych kończyn” podczas Koferencji Pomóżmy Lepiej Żyć. Kielce, kwiecień 2013 r.

 

 

MGR ADRIAN WOŹNY, FIZJOTERAPEUTA, Dyplomowany Terapeuta (Dip. MDT) i Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego (MDT Faculty)

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Lekarskim, kierunku Fizjoterapia – magister fizjoterapii (2006). Ukończył liczne licencjonowane kursy z zakresu medycyny ortopedycznej i sportowej. W 2006 uzyskał tytuł Certyfikowanego Terapeuty Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Cert. MDT). W 2009 roku w Rio de Janeiro zakończył egzaminem program dyplomowy, dołączając do wąskiego grona terapeutów dyplomowanych Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Dip. MDT), po czym rozpoczął dwuletnie kształcenie zakończone w 2012 roku zdobyciem uprawnień instruktorskich. Od 2013 samodzielnie prowadzi szkolenia z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) wg. Metody McKenziego.

Zainteresowanie działalnością naukową zaowocowało ukończeniem studiów doktoranckich i pracą dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie prowadził zajęcia z fizjoterapii, anatomii, masażu, metod specjalnych oraz terapii manualnej.

Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu i wkrótce otworzył prywatną praktykę, którą prowadzi do dzisiaj. Jego zainteresowania i zdobyta wiedza pozwoliła mu współpracować z licznymi klubami sportowymi i rozwijać swoją pasję w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów cierpiących z powodu schorzeń narządu ruchu. Uczestniczy również w szkoleniach podyplomowych i rozwija permanentnie swoje umiejętności, aby móc objąć swoich pacjentów etyczną i profesjonalną opieką. W tym celu również, współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu medycyny, fizjoterapii i psychologii. Cyklicznie bierze udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, zarówno jako prelegent, jak i słuchacz, zdobywając wiedzę pozwalającą sprostać najwyższym wymaganiom uczestników, prowadzonych przez siebie szkoleń.

Obecnie sprawuje funkcję prezesa w ramach dwóch odrębnych stowarzyszeń: Stowarzyszenia MDT Polska – Polskiej Filii Międzynarodowego Instytutu McKenziego oraz stowarzyszenia związanego z funkcjonowaniem klubu siatkarskiego.

Prywatnie – pracoholik nie zapominający o wartościach rodzinnych i domowych. Interesuje się filozofią i szeroko pojętą teologią. Wciąż rozwija się na polu osobistym, zgłębiając literaturę. Swoją pasję – współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, łączy z powodzeniem z życiem osobistym. Ceni sobie spokój wewnętrzny i przebywanie w otaczającym świecie.

 

 

Nasi specjaliści

mgr Rajmund Tomczakowski
fizjoterapeuta
5.00 / 19 opinii
Pokaż profil
umów wizytę
5,0
Katarzyna 2023.04.12 godz. 22:28

Dokladny wywiad I zalecenie cwiczen.

Usługi

Konsultacja fizjoterapeutyczna (pierwsza wizyta - kręgosłup)
45 min · 250 zł
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa wg metody McKenzie'go (pierwsza wizyta, czas 45 min.)
Konsultacja fizjoterapeutyczna (wizyta kontrolna - kręgosłup)
30 min · 200 zł
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kończyn wg metody McKenzie'go (wizyta kontrolna, czas ok.25 min.)
Konsultacja fizjoterapeutyczna, (pierwsza wizyta - kończyna)
45 min · 250 zł
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kończyn wg metody McKenzie'go (pierwsza wizyta, czas 45 min.)
Konsultacja fizjoterapeutyczna, (wizyta kontrolna - kończyna)
30 min · 200 zł
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kończyn wg metody McKenzie'go (wizyta kontrolna, czas ok.25 min.)
On-line konsultacja fizjo (pierwsza wizyta - kręgosłup)
60 min · 270 zł
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa wg metody McKenzie'go (pierwsza wizyta, czas 60 min.)
On-line konsultacja fizjo (wizyta kontrolna - kręgosłup)
45 min · 220 zł
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kończyn wg metody McKenzie'go (wizyta kontrolna, czas ok.45 min.)
On-line konsultacja fizjo. (pierwsza wizyta - kończyna)
60 min · 270 zł
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kończyn wg metody McKenzie'go (pierwsza wizyta, czas 60 min.)
On-line konsultacja fizjo. (wizyta kontrolna - kończyna)
45 min · 220 zł
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa wg metody McKenzie'go (wizyta kontrolna, czas ok.45 min.)
Trakcja odcinka lędźwiowego kręgosłupa (czas 30 min.)
30 min · 90 zł
Trakcja odcinka szyjnego kręgosłupa (czas 30 min.)
30 min · 90 zł

Opinie o placówce

brak opinii o placówce

Aktualności

Uwaga Drodzy Pacjenci !
Po okresie dwuletniego spowolnienia Klinika Fizjoterapii REHA-LUX Rajmund Tomczakowski znów rozpoczyna świadczyć swoje u...
2021-12-07
więcej
wszystkie aktualności
Strona WWW placówki medycznej: REHA-LUX RAJMUND TOMCZAKOWSKI   Warszawa, Szafranów 41 Regulamin świadczenia usług

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.