Pediatra z Suchej Beskidzkiej i okolic

Andrzej Pękacki
pediatra
4.97 / 562 opinie
Kraków PROMIENNA 21
ANDRZEJ PĘKACKI CENTRUM MEDYCZNE NZOZ KRAKUS
e-Wizyta
konsultacja pediatryczna 250 zł zmień
konsultacja pediatryczna 250 zł
a) e-Wizyta, Konsultacja Pediatryczna, konsultacja online, konsultacja pierwsza (także dzieci chore) 250 zł
b) E-Recepta 125 zł
c) E-Opieka nad dzieckiem 150 zł
e-recepta 125 zł
konsultacja online 250 zł
konsultacja pediatryczna (dzieci chore, dzieci zdrowe): badanie dziecka, ocena wyników badań dodatkowych, ocena wyników radiologicznych USG, wystawienie e-Recept, wystawienie zwolnienia dla opiekuna prawnego dziecka, szczepienie 250 zł
konsultacja pediatryczna (dzieci zdrowe) 250 zł
konsultacja pediatryczna + szczepienie 300 zł
Udostępnienie odpisu dokumentacji medycznej pacjenta opiekunowi prawnemu, osobie upoważnionej 100 zł
wydanie dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem 100 zł
zmień
Dorota Orlicka
pediatra, neonatolog
5.00 / 12 opinii
Oświęcim 11 Listopada 3E / 1
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Dorota Orlicka
Badanie ultrasonograficzne 130 zł zmień
Badanie ultrasonograficzne 130 zł
Konsultacja neonatologiczna 130 zł
Konsultacja pediatryczna 130 zł
zmień
Daria Pietras
pediatra
5.00 / 1 opinia
Katowice Aleja Wojciecha Korfantego 138
Clinical Medical Research sp. z o.o.
17 - hydroksypregnenolon 230 zł zmień
17 - hydroksypregnenolon 230 zł
17 - hydroksyprogesteron 52 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 66 zł
17-ketosterydy w DZM 60 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 1000 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 1000 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2089 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2089 zł
6- metylmerkaptopuryna i 6- tioguanina, ilościowo 274 zł
a1 - mikroglobulina w moczu 104 zł
Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2485 zł
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) 159 zł
Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) 329 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3- 4 najczęstsze mutacje) 530 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) 350 zł
ACTH 49 zł
Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo 230 zł
Adenowirus typ 2 IgG 115 zł
Adenowirus typ 2 IgM 115 zł
Adenowirusy met. PCR, jakościowo 241 zł
Adenowirusy w kale 38 zł
Adiponektyna 231 zł
Adrenalina 93 zł
Adrenalina w DZM 93 zł
Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS 2485 zł
AFP 45 zł
Aktywność anty - Xa 169 zł
Aktywność anty-Xa 169 zł
Aktywność beta- glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana 450 zł
Aktywność L-asparaginazy 185 zł
Aktywność reninowa osocza 93 zł
Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3,6 i 7) 758 zł
Albumina 16 zł
Albumina w DZM 32 zł
Albumina w moczu 27 zł
Albumina w PMR 33 zł
Albumina w płynie z jam ciała 27 zł
Aldolaza 39 zł
Aldosteron 73 zł
Aldosteron w DZM 82 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna 72 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna w kale 115 zł
Alfa - 1 - kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 32 zł
Alfa - 2 makroglobulina 82 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 115 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 670 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 670 zł
ALK - FISCH - badanie rearanżacji genu ALK 670 zł
ALK-FIScH - badanie rearanżacji genu ALK 670 zł
ALT 15 zł
Aluminium (Glin) w surowicy 120 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 38 zł
AMH (Hormon anty Mullerowski) 171 zł
Amiodaron w surowicy 219 zł
Amylaza 20 zł
Amylaza w moczu 14 zł
Amylaza w płynie z jam ciała 14 zł
Amyloid A 170 zł
Amyloid Beta w PMR 318 zł
Amyloidoza transtyretynowa (TTR) 1055 zł
Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - metodą mikromacierzy CGX 2010 zł
Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu- badanie molekularne metodą QF-PCR 760 zł
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3970 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 147 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 147 zł
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA 219 zł
Androstendion 60 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) 1187 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) 472 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3) 720 zł
Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 - test MLPA 1099 zł
anty - CCP 99 zł
anty - TG 49 zł
anty - TPO 49 zł
Antygen HLA - B57 423 zł
Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo 198 zł
Antykoagulant toczniowy 137 zł
Antytrombina III, aktywność 55 zł
APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 505 zł
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedziczenj skłonności do miażdżycy met. PCR 560 zł
APTT 15 zł
Arsen we krwi 142 zł
Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3970 zł
ASO, ilościowo 19 zł
Aspergillus - antygen krążący 208 zł
Aspergillus fumigatus IgA 83 zł
Aspergillus fumigatus IgG 83 zł
Aspergillus fumigatus IgM 83 zł
Aspirat z oskrzeli (bad.bakter.) 42 zł
AST 15 zł
Ataksja Friedreicha 555 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 555 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 555 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 555 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 1 555 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 2 582 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 555 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa typu 17 (SCA17) 835 zł
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A- mutacja dynamiczna) 460 zł
Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma- filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) 675 zł
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. II F 604 zł
Autoprzeciwciała - panel przeglądowy 104 zł
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 670 zł
Babesia microti IgG met. IIF 175 zł
Babesia microti IgM met. IIF 170 zł
Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 120 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 115 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western - Blot 340 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western - Blot 323 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków" 181 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" 181 zł
Badania tkankowe 115 zł
Badanie dna oka z podaniem kropli 1% Tropicamidum 155 zł
Badanie drożności jajowodów Sono HSG 510 zł
Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni 49 zł
Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona 560 zł
Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuc 5400 zł
Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek) 49 zł
Badanie jałowości powietrza 49 zł
Badanie jednego wariantu genetycznego 340 zł
Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku 285 zł
Badanie materiału z poronienia - badanie aneuplodii chromosomowych (X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR 945 zł
Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH) 1869 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) 505 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) 351 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 395 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 395 zł
Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego - test NGS 2760 zł
Badanie mutacji W515K/L w genie MPL 395 zł
Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. (bad.mikrob.) 54 zł
Badanie OCT jaskry 155 zł
Badanie OCT jednego oka 105 zł
Badanie OCT obojga oczu 155 zł
Badanie OCT plamek 155 zł
Badanie OCT przedniego odcinka oka 155 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania 560 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania 560 zł
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 360 zł
Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH 670 zł
BAR 203 zł
Barbiturany w moczu, jakościowo 38 zł
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 495 zł
Bartoneloza (B. henselae, b. quintana) IgM, IgG met. IIF 295 zł
Bartoneloza (B.henselae, b. quintana) IgG met. IIF 175 zł
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF 170 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 38 zł
Beta - 2 - mikroglobulina 57 zł
Beta - 2 - mikroglobulina w moczu 77 zł
Beta Karoten 192 zł
Beta-Crosslaps (beta-CTX) 126 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 38 zł
Białko 14-3-3 w PMR 780 zł
Białko Bence'a Jonesa w DZM 12 zł
Białko C, aktywność 93 zł
Białko całkowite 14 zł
Białko Oligoklonalne 450 zł
Białko S wolne 93 zł
Białko S, aktywność 137 zł
Białko TAU w PMR, met. ELISA 536 zł
Białko w DZM 13 zł
Białko w moczu 13 zł
Białko w PMR 19 zł
Bilans tłuszczowy w kale 230 zł
Bilirubina całkowita 14 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 19 zł
Bilirubina związana (bezpośrednia) 22 zł
Bizmut 203 zł
BNP 93 zł
Bor we krwi 71 zł
Borelia Burgdorferii - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych western - blot 412 zł
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 170 zł
Borelioza Burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza 192 zł
Borelioza CD57 230 zł
Borelioza IgG 47 zł
Borelioza IgG met. western- blot 128 zł
Borelioza IgG w PMR 87 zł
Borelioza IgG w PMR met. western - blot 115 zł
Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western - Blot 223 zł
Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 120 zł
Borelioza IgM 47 zł
Borelioza IgM met. western - blot 133 zł
Borelioza IGM w PMR 82 zł
Borelioza IgM w PMR met. western- blot 110 zł
Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot 203 zł
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 133 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 880 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 880 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9 ) 880 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) 880 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9 , NOG - cały) 1425 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) 1425 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 675 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 675 zł
Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) 870 zł
Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) 840 zł
Konsultacja pediatryczna 180 zł
Pre screening AMD 0 zł
Pre screening Anty 0 zł
Pre screening HTZ 0 zł
Pre screening Jaskra 0 zł
Pre Screening Kardio 0 zł
Szczepienie przeciwko grypie (Influvac tetra) + kwalifikacja lekarska (dzieci i dorośli) 199 zł
Test antygenowy RSV 70 zł
Test antygenowy RSV 69 zł
Test na anginę paciorkowce grupy A 70 zł
Test na grypę A i B 70 zł
Test na grypę A i B 69 zł
Test wymazowy Covid - 19 90 zł
Wizyta moniotorująca 0 zł
zmień
lekarz Agnieszka Tokarska
pediatra
5.00 / 1 opinia
Żywiec ul.Księdza Prałata Stanisława Słonki 24 / 24
Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy Taty i Dziecka Joanna Szruba Anna Sermet S.C
Konsultacja fizjoterapeutyczna dorosłych 160 zł zmień
Konsultacja fizjoterapeutyczna dorosłych 160 zł
Konsultacja/diagnoza neurologopedyczna 160 zł
zmień
lek. Justyna Laskowska
pediatra
5.00 / 2 opinie
Tenczynek Jana III Sobieskiego 54
Justyna Laskowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Wizyta domowa - konsultacja pediatryczna 350 zł
Wizyta domowa - konsultacja pediatryczna 350 zł
zmień
Sabina Baran
pediatra
Kraków Czyżyńska 21 / 50
Centrum Medyczne Superior
Konsultacja pediatryczna 200 zł zmień
Konsultacja pediatryczna 200 zł
Test Combo (covid, grypa AB, RSV) 40 zł
Test na paciorkowca (typ A) 50 zł
zmień

Pediatra - inne proponowane lokalizacje

MedFile
Umów się na wizytę online
e-Wizyty e-Recepty e-Zwolnienia
Baza placówek medycznych
Kontakt
Biostat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik