Kartoteka pacjenta

Wystawianie rachunku

Krok 1

Przechodzę na zakładkę
"Rachunki". Klikam
w szczegóły przy danym
rachunku.

Przechodzę na zakładkę rachunki
Krok 2

Wprowadzam zmiany
w wystawionym rachuku
poprzez "Edycja rachunku".

Wprowadzam zmiany
Krok 3

Zatwierdzam zmiany
poprzez "Zapisz zmiany"

Zatwierdzam zmiany
 
© BioStat 2018 Mapa Strony
eCRF.biz TM Labsites
Zgosność z RODO