Czas trwania L4 - ile można być na L4 w ciągu roku?

konsultacje lekarskie online

Czas trwania L4

 

Kodeks pracy pod względem zwolnień lekarskich i czasu ich trwania jest skonstruowany jasno i klarowanie. Ile można być na L4 jest zależne od jednostki chorobowej. Jakie więc są zasady dla osób idących na dłuższe zwolnienie lekarskie?

 

Maksymalny czas trwania L4

L4 dla osób, które zachorowały maksymalnie może trwać 182 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego. Wyjątkiem są kobiety w ciąży oraz osoby chorujące na gruźlicę, w tych dwóch przypadkach czas trwania L4 może wynosić aż 270 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wraz z nowym rokiem, czas trwania L4 rozpoczyna się od początku.

Bywają sytuacje zdrowotne, w których 182 dni L4, to za mało, aby dojść w pełni do zdrowia. W takich przypadkach przewidziane jest świadczenie rehabilitacyjne, które przysługuje maksymalnie na kolejne 12 miesięcy.

Zwolnienie lekarskie może również zostać wykorzystane na inną osobę z rodziny, która zachorowała i wymagane jest sprawowanie nad nią opieki. W przypadku L4 na dziecko do 14. roku życia, rodzic lub opiekun prawny ma dodatkowe 60 dni do wykorzystania, w przypadku dzieci starszych, czas zwolnienia wynosi 14 dni. Tak samo jest w przypadku konieczności opieki nad innym domownikiem, z którym dzieli się gospodarstwo domowe.

 

Pierwsze dni w pracy i L4? Nie zawsze!

Pracownik, który wykonuje obowiązki zawodowe w nowym miejscu pracy nie dłużej niż 30 dni, nie ma prawa skorzystania od razu ze zwolnienia lekarskiego. A jest tak z powodu tak zwanego okresu wyczekiwania, który obowiązuje w przypadku podpisania umowy o pracę.

 

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który za długo korzysta z L4?

Jedynie określone sytuacje zezwalają na zwolnienie pracownika, który przebywa na L4. Mianowicie, pracodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym osobie, która:

  • jest niezdolna do pracy dłużej niż trzy miesiące, jednocześnie pracując w tej firmie krócej niż sześć miesięcy,
  • choruje dłużej, niż maksymalny okres trwania zwolnienia i gdy upłynęły trzy miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, ale tylko w przypadku, gdy pracuje w firmie minimum sześć miesięcy, a także, gdy niezdolność wynika z wypadku przy pracy lub chorobą związaną z miejscem pracy,
  • jest niezdolna do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni z powodów innych, niż te, które zostały wymienione powyżej,
  • wykorzystuje L4 niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. będąc na wakacjach.

 

Na co mają wypływ kody literowe, który zostały podane na zwolnieniu od lekarza

Każde zwolnienie lekarskie jest oznaczone kodem literowym, który informuje pracodawcę, jaki jest mniej więcej powód zwolnienia lekarskiego, a także to, jaka kwota wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi na L4.

  • 100% wynagrodzenia przysługuje kobietom chorującym w ciąży, a także tym, którzy ulegli wypadkowi w drodze do lub z pracy oraz osobom, które poddały się badaniom lub zabiegowi przeszczepu tkanek i narządów,
  • 80% otrzymują pozostali.

W przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego w powodu nadużywania alkoholu, przez pierwsze pięć dni zwolnienia płatnik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć zasiłek chorobowy?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zatrzymać wypłatę zasiłku chorobowego. Jednocześnie może domagać się zwrotu tych środków, które zostały już wypłacone.

Czy L4, które zostało wystawione przez lekarza specjalistę, może zostać przedłużone przez lekarza rodzinnego?

Tak. Lekarz rodzinny w przypadku stwierdzenia kontynuacji choroby, na którą zostało wystawione L4 przez lekarza specjalistę, ma prawo przedłużyć zwolnienie o odpowiednią liczbę dni.

W sytuacji, gdy lekarz źle wpisze kod zwolnienia i zostaną wypłacone środki pacjentowi, to kto finansowo odpowiada za błąd?

W przypadku takiej sytuacji, najczęściej pacjent zwraca różnicę, która wynikła z pomyłki lekarza. Dlatego należy uważnie weryfikować wystawiane e-Zwolnienie.

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!