Schizofrenia – objawy, diagnozowanie i leczenie

konsultacje lekarskie online

schizofrenia

 

Schizofrenia może dotykać nawet 400 tys. osób w Polsce, a na całym świecie około 50 mln. Jest to przewlekła choroba psychiczna, która utrudnia codzienne funkcjonowanie, a w wielu przypadkach wręcz wyklucza z normalnego życia. Dlatego tak ważna jest właściwa diagnostyka oraz odpowiednie leczenie, które zawsze dobierane jest indywidualnie do danego pacjenta. Czym jest schizofrenia, jak się ją diagnozuje oraz jak przebiega leczenie?

 

Co to jest schizofrenia?

 

Schizofrenia jest chorobą psychiczną, która przejawia się nieadekwatnym przeżywaniem oraz odbiorem rzeczywistości. Choroba ta wpływa na zdecydowaną większość obszarów funkcjonowania, dlatego też takie osoby mają trudności z utrzymaniem pracy, nawiązywaniem relacji i prowadzeniem normalnego życia w społeczeństwie.

 

Schizofrenia cechuje się również nawracaniem objawów pomiędzy okresami, gdy są one mniej nasilone lub wręcz nie występują.

 

Objawy schizofrenii

 

Zazwyczaj objawy schizofrenii dzieli się na dwie grupy, czyli pozytywne oraz negatywne. Wśród pozytywnych wskazuje się m.in. na omamy słuchowe polegające na słyszeniu głosów z zewnątrz. Obecne mogą być również urojenia, czyli fałszywe oraz nierealistyczne sądy.

 

Druga grupa to negatywne objawy schizofrenii, oznaczają one bowiem zanik lub ubytek prawidłowych cech. Są to m.in.:

 

  • spłycenie emocji – w tym osłabienie mimiki twarzy,
  • awolicja – apatia i niechęć do działania,
  • anhedonia – niemożność odczuwania przyjemności,
  • wycofanie – unikanie towarzystwa innych osób, w tym także relacji romantycznych.

 

Przyczyny schizofrenii

 

Przyczyny schizofrenii wciąż nie zostały do końca poznane, choć wskazuje się na połączenie czynników biologicznych, psychologicznych oraz środowiskowych. Istotny jest też fakt, że mózgi osób z tą chorobą wykazują zmiany w aktywności różnych obszarów, w tym m.in. w płacie czołowym. Pomniejszone może być również ciało migdałowate oraz hipokamp.

 

Warto dodać, że schizofrenia nigdy nie jest wynikiem pojedynczego zdarzenia, gdyż geneza tej choroby jest bardzo złożona i trudno wskazać na jej jednoznaczne powody.

 

Diagnoza schizofrenii

 

Przy diagnostyce schizofrenii konieczne jest wielowymiarowe i kompleksowe podejście. Jeśli choroba rozwija się powoli i niepokojące dolegliwości narastają stopniowo, pierwszym krokiem może być konsultacja psychiatryczna online odbyta za pomocą platformy telemedycznej takiej jak haloDoctor.pl. To dobry sposób zwłaszcza dla tych osób, które np. ze względu na miejsce zamieszkania mają trudności ze znalezieniem psychiatry.

 

Podstawą diagnozy jest przede wszystkim wywiad pacjentem, choć przydatna jest również rozmowa z osobami bliskimi. Istotny jest też fakt, że schizofrenia może pod względem objawów przypominać inne zaburzenia, zwłaszcza jeśli symptomy te nie są mocno nasilone. Wówczas etap diagnozowania może potrwać dłużej ze względu na jego większą kompleksowość.

 

Przebieg leczenia schizofrenii

 

Proces leczenia schizofrenii zawsze jest długotrwały, przy czym obecnie nieznane są metody, które pozwalałyby na całkowite pozbycie się tej jednostki chorobowej. Podstawą postępowania jest więc przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych, których celem jest przywrócenie równowagi w mózgu.

 

W ostatnich latach pojawiła się nowa generacja preparatów, które wpływają zarówno na objawy pozytywne, jak i negatywne, a przy tym powodują mniej objawów pozapiramidowych. Te ostatnie związane są m.in. z układem ruchu i mogą skutkować drżeniem, mimowolnymi ruchami oraz skurczami. Inne skutki uboczne leków na schizofrenię to często również przyrost masy ciała, pogorszenie ostrości wzroku czy problemy trawienne.

 

Okazuje się jednak, że około 74 proc. pacjentów przerywa leczenie farmakologiczne przed upłynięciem 18 miesięcy od jego rozpoczęcia. Wynika to właśnie ze skutków ubocznych, przy czym w wielu przypadkach prowadzi do zaostrzenia objawów schizofrenii. Niezbędna jest więc bardzo bliska współpraca z lekarzem psychiatrą, aby w razie konieczności zmienić lek.

 

Podstawą w leczeniu schizofrenii jest również psychoterapia. Podczas takich spotkań lekarz może omawiać z pacjentem bieżące problemy oraz obawy związane z przebiegiem schizofrenii. Terapia wielokrotnie cofa się również do przeszłych doświadczeń, a także skupia na przekonaniach powodujących lęki, dyskomfort oraz depresję.

 

W wielu przypadkach zaleca się dodatkowo terapię rodziny, czyli osób, które mieszkają z chorym i na co dzień borykają się z objawami schizofrenii trudnymi również dla nich. Tutaj także poleca się konsultacje online, można bowiem odbywać je o dopasowanych do swoich potrzeb godzinach, bez konieczności poświęcania czasu na dojazd oraz czekanie w gabinecie.

 

Schizofrenia to bardzo poważna choroba przewlekła, która niestety utrudnia, a często również uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Właśnie dlatego tak ważna jest stała opieka psychiatryczna oraz nieprzerwane przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza. Osoby potrzebujące bieżących konsultacji, mogą skorzystać również z platformy haloDoctor.pl, która pozwala w sposób wygodny kontaktować się ze specjalistami.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy zaburzenia poznawcze są częstym zjawiskiem w przypadku schizofrenii?

Niestety tak, u osób chorujących na schizofrenię, często obserwuje się zaburzenia poznawcze, takie jak:

  • Spadek ogólnej sprawności intelektualnej,
  • Upośledzenie uwagi, pamięci,
  • Brak zdolności do uczenia się. 
     
Jak może wyglądać początkowa faza schizofrenii?

W fazie wstępnej dochodzi do uaktywnienia się objawów prodromalnych schizofrenii. Można zauważyć, że osoba chora zaczyna ograniczać kontakty społeczne, popada w apatię i izoluje się od społeczeństwa.
Chorobę można leczyć, dlatego w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia schizofrenii należy jak najszybciej podjąć leczenie i skontaktować się ze specjalistą. 
 

W jakich godzinach, specjaliści na platformie haloDoctor, są dostępni dla swoich pacjentów?

Platforma telemedyczna haloDoctor charakteryzuje się tym, że nie ma stałych godzin pracy. Każdy lekarz ustala swój grafik indywidualnie. Jednak to, co wyróżnika medycyną online, to to, że lekarze często są dostępni dla swoich pacjentów również w weekendy, święta oraz w godzinach nocnych, gdzie w normalnych warunkach w gabinecie stacjonarnym nikt by nas nie przyjął.
 

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!