Który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny?

konsultacje lekarskie online

Który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny?

 

Choroba członka rodziny to zawsze jest kłopot, który należy jak najszybciej rozwiązać. O ile w sprawie małoletniego dziecka często jest to naturalne, że rodzic otrzyma L4, to w przypadku rodziców sprawa się komplikuje. Który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny, z którym dzieli się gospodarstwo domowe?

 

Konsultacja z lekarzem i zwolnienie na chorego członka rodziny

W przypadku wystawienia e-Zwolnienia na opiekę nad członkiem rodziny, najczęściej w pierwszej kolejności należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub lekarzem POZ. Lekarz ten może przeprowadzić wywiad z osobą, która będzie sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny, ocenić jej stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz wystawić zaświadczenie lekarskie, które będzie zwolnieniem lekarskim na chorego członka rodziny.

Zwolnienie na opiekę nad chorym członkiem rodziny może być wystawione na różny okres, w zależności od stanu zdrowia osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Lekarz wystawiający zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny powinien mieć potwierdzenie, że jest konieczność opieki nad chorym. Oraz potwierdzenie, że tylko ta osoba może sprawować tę opiekę. Kolejną ważną kwestią jest to, że aby otrzymać zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny, konieczne jest współdzielenie z nim gospodarstwa domowego. W innym przypadku lekarz może odmówić wystawienia e-Zwolnienia.

 

Procedura otrzymania zwolnienia

Zastanawiając się nad tym, który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny, który jest chory, można odpowiedzieć, że każdy lekarz. Lekarz online, lekarz rodzinny i każdy lekarz specjalista. Lekarz otrzymujący informację o konieczności wystawienia e-Zwolnienia ze względu na konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny, powinien wysłać e-Zwolnienie elektronicznie do ZUS. Następnie ZUS wysyła je na profil PUE pracodawcy. Każdy pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o otrzymanym zwolnieniu.

Warto pamiętać, że e-Zwolnienie na opiekę nad chorym członkiem rodziny może być wystawione na okres od 7 do 14 dni i może zostać przedłużone maksymalnie do 60 dni w ciągu roku kalendarzowego.

 

Konsekwencje niepoprawnego wykorzystywania e-Zwolnienia

Jeżeli pracodawca lub sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przypuszczenia, że zwolnienie nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, może zarządzić kontrolę. Kontrole nie są zapowiedziane. Kontrola obejmuje weryfikację miejsca zamieszania, potwierdzenia współdzielenia gospodarstwa domowego, a także weryfikowane jest, czy inny członek rodziny – np. niepracujący mógł opiekować się chorym członkiem rodziny.

Oszustwo w sprawie zwolnienia na opiekę nad chorym członkiem rodziny jest poważnym przestępstwem. Może to skutkować nie tylko karami, ale także negatywnymi konsekwencjami dla osoby, która rzeczywiście potrzebuje opieki i wsparcia. Osoba, która dopuściła się oszustwa może zostać zwolniona dyscyplinarnie z pracy, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych może domagać się zwrotu wypłat świadczeń, jeśli takowe zostały wypłacone.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy ZUS może cofnąć świadczenia?

Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć wypłatę świadczeń, jeśli udokumentuje nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego.

Czy inny lekarz może przedłużyć zwolnienie?

Tak, każdy lekarz, który stwierdzi, że chory potrzebuje dalszego leczenia oraz opieki domownika, może przedłużyć zwolnienie lekarskie. O przedłużeniu zwolnienia należy poinformować swojego pracodawcę.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia podczas L4 na chorego członka rodziny?

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek, jest wyliczany na podstawie dotychczasowego wynagrodzenia. Wyliczana jest średnia z ostatnich 12 miesięcy i na tej podstawie osoba otrzymuje 80% swojego średniego wynagrodzenia.

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!