Zwolnienie od psychologa – czy można je otrzymać?

konsultacje lekarskie online

Zwolnienie od psychologa

 

Zwolnienie lekarskie z powodu zaburzeń jest często wręcz naturalną koleją rzeczy, której spodziewają się pacjenci, decydując się na wizytę u psychologa. Jak wyglądają wizyty psychologiczne? Czy można otrzymać zwolnienie od psychologa?

 

Psycholog. Czyli kto?

Psycholog jest specjalistą, który zajmuje się badaniem i interpretacją ludzkiego zachowania, myśli i emocji. Psychologowie używają różnych metod i technik badawczych, takich jak badania ankietowe, obserwacje, eksperymenty i analizy przypadków. Zajmują się też terapią i leczeniem zaburzeń emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych.

Praca psychologa może mieć miejsce w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, służba zdrowia, biznes, sport czy reklama. Psychologowie często pracują z ludźmi w celu pomocy w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, depresją, traumą, trudnościami w nauce, relacjami czy uzależnieniami.

Ważną kwestią jest to, że psycholog nie jest lekarzem. Osoba, która pracuje jako psycholog nie ma obowiązku ukończenia studiów medycznych, a jedynie wyższe kierunki psychologiczne.

 

Prawa i obowiązki psychologa

Każdy psycholog ma przede wszystkim prawo do wykonywania zawodu, zgodnie z przepisami prawa. Ma również obowiązek do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że nie może ujawniać informacji uzyskanych w trakcie pracy bez zgody pacjenta. W przypadku podejrzenia o przestępstwo popełnione przez pacjenta, psycholog ma obowiązek zgłoszenia tego faktu organom odpowiedzialnym za ściganie przestępstw.

 

Gdzie znaleźć psychologa?

Psycholog może pracować w wielu miejscach, w zależności od swojej specjalizacji i zainteresowań. Najczęściej spotyka się ich w przychodniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno‑pedagogicznych, szkołach, zakładach pracy, instytucjach rządowych i pozarządowych oraz w prywatnych praktykach. Mogą również pracować w placówkach opiekuńczo‑wychowawczych, ośrodkach kuracyjno‑rehabilitacyjnych, a także w ramach konsultacji online.

 

Jak leczy psycholog?

Psycholog w swojej pracy wykorzystuje różnorodne techniki i metody terapeutyczne, w zależności od problemów i potrzeb pacjenta. Może to być na przykład:

  • terapia poznawczo-behawioralna,
  • terapia psychodynamiczna,
  • terapie Gestalt,
  • terapie pozytywne,
  • psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach,
  • psychoterapia psychoanalityczna i wiele innych.

Podczas sesji terapeutycznych psycholog stara się zrozumieć, jakie problemy i trudności ma pacjent oraz pomaga mu w radzeniu sobie z nimi. Pomaga pacjentowi w identyfikacji i zmianie negatywnych myśli i zachowań oraz w budowaniu zdrowszych nawyków i wzorców myślowych.

 

Ważne jest to, że zwolnienie od psychologa nie jest możliwe, ponieważ psycholog, jak wiemy nie ma tytułu lekarskiego, więc jednocześnie wszystkich narzędzi, które posiada np. lekarz psychiatra. W związku z tym, czując, że ma się problem warto jednak skorzystać np. z konsultacji online na platformie medycznej haloDoctor, na której dyżuruje wielu psychiatrów. Podczas konsultacji z lekarzem, jeśli uzna on za stosowne wystawi np. e-Zwolnienie z powodu depresji.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy psycholog wystawi mi e-Skierowanie do psychiatry?

Nie. Psycholog nie jest lekarzem, więc nie ma możliwości wystawiania takich dokumentów, jak e-Skierowanie, czy e-Zwolnienie. Dlatego chcąc skorzystać z pomocy psychiatrycznej, o e-Skierowanie należy zgłosić się do lekarza rodzinnego bądź skorzystać z prywatnej konsultacji na haloDoctor.

Czy konsultacja online będzie dobrym rozwiązaniem na pierwszą wizytę?

Tak naprawdę nie ma reguły, jaka opcja będzie dobra na pierwszą i kolejną wizytę. Należy kierować się swoimi potrzebami, aby jak najbardziej komfortowo czuć się podczas rozmowy z psychologiem.

Ile sesji u psychologa jest potrzebne?

Wszystko zależy od powodu prowadzenia sesji psychologicznych oraz od indywidualnych predyspozycji. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, ile sesji jest wymaganych na dany problem.

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!