lekarz Zabłocki Krzysztof

5.00 / 2 opinii
Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Zabłocki
Umów wizytę

O mnie

Szanowni Pacjenci, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną - obok standardowej wizyty w gabinecie - istnieje także możliwość uzyskania wideokonsultacji przez Skype, która obejmuje: -bezpośredni kontakt z lekarzem w wyznaczonym dniu i godzinie, trwający standardowo 30 min. (nick na Skype: "psychiatra Krzysztof Z...abłocki"), -wideorozmowę w atmosferze spokoju i dyskrecji, -wystawienie e-recepty, przesłanie zaleceń z wizyty, -jedynie w uzasadnionych medycznie sytuacjach wystawienie zwolnienia chorobowego e-ZLA.
Płatność za wizytę odbywa się przedpłatą na konto bankowe (jest to warunek konieczny do przeprowadzenia konsultacji). Numer konta do wpłaty: 94 1020 5242 0000 2102 0471 2826.
________________________________________________________________________
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizację w dziedzinie psychiatrii odbywałem pod kierunkiem prof. Jerzego Leszka z Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tytuł specjalisty uzyskałem w 2011 roku. Przez kolejne lata zdobywałem doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach (m.in. jako z-ca i p.o. ordynatora oddziału) w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych, zaburzeń psychosomatycznych i nerwicowych, psychiatrii sądowej, detoksykacyjno-odwykowych, jak również w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego w Poradniach Zdrowia Psychicznego i środowiskowej opieki psychiatrycznej. Uczestniczyłem w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach doskonalących zdobytą wiedzę specjalistyczną. Występowałem jako prelegent na konferencjach Fundacji Alzheimerowskiej we Wrocławiu oraz na międzynarodowym Kongresie Psychogeriatrycznym we Wrocławiu. Nabyłem także doświadczenie jako nauczyciel akademicki i promotor licznych prac dyplomowych w Instytucie Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Nawiązałem współpracę zagraniczną ze Szpitalem Norra Älvsborgs Länssjukhus w Trollhättan w Szwecji. Prowadziłem działalność zawodową w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego w Ścinawie. We współpracy z prof. Jerzym Leszkiem publikowałem artykuły o tematyce otępień w czasopismach medycznych (na łamach Psychogeriatrii Polskiej: Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka otępień, Problemy opiekuńczo-lecznicze w terminalnej fazie choroby Alzheimera), jak również jestem współautorem jednego z rozdziałów podręcznika poruszającego szeroko problematykę otępienia czołowo-skroniowego (Otępienie czołowo-skroniowe: Zaburzenia psychiczne – rozpoznanie, możliwości oddziaływań terapeutycznych w: Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie interdyscyplinarne, 2012). Posiadam także doświadczenie jako badacz w międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych, w których ocenia się bezpieczeństwo i skuteczność nowych, eksperymentalnych leków w terapii choroby Alzheimera (m.in. badania Adamant, Amaranth, Cread 2, Daybreak, Emerge, Graduate, Tauriel). Moje kwalifikacje i wysokie standardy praktyki zawodowej potwierdzone są międzynarodowymi certyfikatami, m.in. GCP (Good Clinical Practice), w zakresie stosowania skal klinicznych ADAS-Cog, RBANS, NPI, ADL, CDR, MMSE, CSSR. Obecnie jestem zaangażowany w innowacyjny projekt "Centrum Zdrowia Psychicznego +" realizowany przy udziale Ministerstwa Rozwoju i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie kompleksowego, środowiskowego modelu leczenia zaburzeń psychicznych (z nowatorskim zastosowaniem narzędzia badawczego jakim jest skala ICF opracowana przez WHO), realizowanego wśród mieszkańców Wrocławia.
więcej

Wykształcenie

Specjalista psychiatrii (2011); Specjalizacja z psychiatrii (2010); Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (2003)

Języki

Angielski, Polski

Leczone schorzenia

więcej

Adres

ul. Rysia 3/6, Wrocław
Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Zabłocki
ul. Rysia 3/6, Wrocław
Najbliższy wolny termin
Umów wizytę
więcej

Usługi

badania psychiatryczne
30 min · 170 zł
badanie pamięci
30 min · 170 zł
farmakoterapia
30 min · 170 zł
kolejna wizyta psychiatryczna - kontynuacja diagnozy
30 min · 170 zł
kolejna wizyta psychiatryczna - leczenie
30 min · 170 zł
konsultacja online
30 min · 170 zł
konsultacja psychiatryczna
30 min · 170 zł
konsultacja psychiatryczna - online
30 min · 170 zł
konsultacja psychiatryczna kontrolna z wystawieniem uzasadnionego medycznie zwolnienia lekarskiego
30 min · 170 zł
Konsultacja psychiatryczna online (kolejna wizyta)
30 min · 170 zł
więcej

Opinie o specjaliście

5,0
Bez treści
5,0
Bez treści
Strona WWW placówki medycznej: Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Zabłocki   Wrocław, Rysia 3 / 6

Zdalne porady lekarskie
Lekarz online 24h
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie

Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik