O mnie

Absolwentka psychologii klinicznej Wydziału Psychologii WSFiZ w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), psycholog dziecięcy i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła roczne szkolenie z terapii dzieci i młodzieży w Cent...rum CBT-EDU w Warszawie. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywa w szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT-EDU, która jest jednym z wiodących, niepublicznych ośrodków kształcących psychoterapeutów. CBT-EDU posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), członka European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).
Ukończyła szklenie z Treningu Umiejętności Społecznych, który stał się częścią jej pracy zawodowej. W swojej pracy zajmuje się dziećmi w wieku od 3 lat oraz młodzieżą do 18 roku życia. Prowadzi również psychoedukację dla ich rodziców.
Doświadczenie zdobyła podczas stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dialog” w Warszawie. Stale je wzbogaca pracując na stanowisku psychologa szkolnego i przedszkolnego. Taki przebieg kariery zawodowej powoduję, że problemy dzieci i młodzieży są jej bardzo dobrze znane. W swojej codziennej pracy zawodowej wspiera dzieci z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń nastroju (depresyjnych), zaburzeń emocjonalnych, tikowych i zespołu Tourette’a, zaburzeń lękowych oraz fobii, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw), zaburzeń pod postacią somatyczną, czy też zaburzeń tożsamości płciowej.
Terapia poznawczo-behawioralna z założenia jest działaniem krótkoterminowym, ukierunkowanym na zmianę głównie zachowania i sposobu myślenia. Techniki stosowane w terapii poznawczo-behawioralnej mają na celu zmianę negatywnych i wyniszczających wzorców zachowania dziecka i nastolatka na bardziej akceptowalny model zachowania, poprzez wyposażenie go w odpowiednie drogowskazy, aby lepiej kontrolowało swoje emocje i zachowania. Terapia poznawczo-behawioralna szczególny nacisk kładzie na rozpoznawanie, ocenę i przede wszystkim zmianę myślenia, przez technikę doświadczeń i wyobrażeń.
W gabinecie przez empatię i zaufanie K. Staniewska stwarza warunki do akceptacji i wiary w siebie oraz wzmocnienia swoich perspektyw. W atmosferze dyskrecji, uważności, życzliwości i zrozumienia każdy może odnaleźć swoją drogę do odzyskania satysfakcji i radości z życia, oraz wyjścia z kryzysu.
więcej

Wykształcenie

mgr psychologii

Języki

Polski

Leczone schorzenia

więcej

Adres

ul. Tęczowa 5A, Chotomów
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Oddział Chotomów
powiększ mapę
ul. Fleminga 29, Warszawa
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Oddział Warszawa Białołęka
powiększ mapę
Najbliższy wolny termin
Umów wizytę

Usługi

*Konsultacja psychologiczna / psychoterapia (kolejna wizyta)
60 min · 220 zł
*Konsultacja psychologiczna / psychoterapia (pierwsza wizyta)
60 min · 220 zł
*Konsultacja psychologiczna / psychoterapia ONLINE (kolejna wizyta)
60 min · 220 zł
*Konsultacja psychologiczna / psychoterapia ONLINE (pierwsza wizyta)
60 min · 220 zł

Opinie pacjentów

Specjalista nie posiada żadnych opinii

Strona WWW placówki medycznej: Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o.   Chotomów, Tęczowa 5 A Regulamin świadczenia usług

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.