Ubezpieczenie OC lekarza - co warto wiedzieć?

Materiał Partnera

Ubezpieczenie OC lekarza - co warto wiedzieć?

 

Czym jest ubezpieczenie OC lekarza?

 

Ubezpieczenie OC lekarza, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza, jest polisą ubezpieczeniową zapewniającą ochronę finansową w przypadku roszczeń zgłaszanych przez osoby dotknięte szkodą w wyniku medycznych działań. Ubezpieczyciel pokrywa odszkodowania, koszty sądowe oraz rekompensaty za szkody osobowe. Zakresem ubezpieczenia objęte nie są szkody rzeczowe.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy lekarzy prowadzących własną praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej, natomiast dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód lekarza, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

 

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęte są szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczonego lekarza, które są następstwem jego działania lub zaniechania. Obowiązkowe OC lekarza znajduje zastosowanie także w przypadku niezgodnego z przepisami prawa zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego. Polisa chroni nie tylko interesy lekarzy, ale też pacjentów - w razie ewentualnych medycznych błędów, Ci będą mogli uzyskać rekompensatę.

 

Co obejmuje ta polisa? Co znajduje się w zakresie ubezpieczenia?

 

Ubezpieczenie OC dla lekarzy obejmuje działalność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody spowodowane zaniechaniem w zakresie świadczeń zdrowotnych. Ochrona obejmuje te szkody, które miały miejsce w trakcie trwania polisy. Główny cel polisy to zabezpieczenie potrzeb pacjentów w przypadkach, gdy dochodzi do popełnienia błędu medycznego. Zakup ubezpieczenia jest obowiązkowy dla każdego lekarza wykonującego praktykę grupową lub indywidualną oraz dla każdego podmiotu prowadzącego leczniczą działalność.

 

Osoby wykonujące zawód lekarza zatrudnione w placówkach medycznych i nieprowadzące własnej działalności leczniczej nie muszą posiadać tego ubezpieczenia, ale mogą wykupić je dobrowolnie i warto to zrobić - każdy lekarz, który czynnie wykonuje zawód narażony jest na sytuacje, które generują ryzyko popełnienia błędu i e efekcie doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Z tego powodu placówki medyczne najczęściej zabezpieczają pracowników polisą OC.

 

Dlaczego warto wykupić dobrowolne OC lekarza?

 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza nie jest co prawda prawnie wymagane, jednak wiele medycznych instytucji i szpitali może wymagać posiadania tej polisy od lekarzy chcących podjąć pracę. Sama placówka wyjściowo ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla prowadzącego działalność podmiotu leczniczego. 

 

Posiadanie OC lekarza jest niezwykle istotne, ponieważ chroni przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów. Różne sytuacje mogą prowadzić do konieczności pokrycia odszkodowań czy kosztów prawnych. Błędy w sztuce lekarskiej mogą się zdarzać i to właśnie ubezpieczenie OC chroni interesy lekarzy i zabezpiecza pacjentów.

 

Czym jest ubezpieczenie nadwyżkowe?

 

Ubezpieczenie nadwyżkowe ubezpiecza podmioty, dla których niewystarczające są minimalne limity ochrony z obowiązkowego ubezpieczenia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nadwyżkowego zmniejsza się (ulega tzw. konsumpcji) po każdej wypłacie odszkodowania. Dzięki temu ubezpieczeniu możliwa jest wypłata odszkodowania w części przekraczającej sumę obowiązkowego ubezpieczenia.

 

Podsumowanie

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi podstawową ochronę lekarza. Wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC dodatkowo zwiększa limit ochrony w sytuacjach wykraczających poza standardowe ryzyka. Warto także rozważyć opcję dodatkowego ubezpieczenia nadwyżkowego. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu lekarze mogą praktykować swoją profesję ze świadomością, że są dobrze zabezpieczeni na wypadek nagłych, nieprzewidzianych sytuacji. Mogą w pełni skoncentrować się na pracy oraz świadczeniu wysokojakościowej opieki zdrowotnej. Nie muszą martwić się ewentualnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z działalnością zawodową. Z kolei pacjenci mogą uzyskać rekompensatę w razie ewentualnych medycznych błędów.

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!