dr n. med. Kolesińska Natalia

Umów wizytę

Adres

ul. Przechodnia 5/1, Włocławek
Orthomental
powiększ mapę
Najbliższy wolny termin
Umów wizytę

Usługi

Kolejna wizyta pacjenta dorosłego
20 min · 190 zł
Z reguły kolejną konsultację zaleca się w przeciągu miesiąca-półtora od pierwszej wizyty. Lekarz ocenia wtedy efekty leczenia, oraz aktualny stan psychiczny pacjenta. W razie potrzeby modyfikuje lub podtrzymuje dotychczasowe leczenie. Odbywa się psychoedukacja, a także rozmowa terapeutyczna z pacjentem.
Kolejna wizyta psychiatryczna dla dzieci i młodzieży
20 min · 250 zł
Z reguły kolejną konsultację zaleca się w przeciągu miesiąca-półtora od pierwszej wizyty. Lekarz ocenia wtedy efekty leczenia, oraz aktualny stan psychiczny pacjenta. W razie potrzeby modyfikuje lub podtrzymuje dotychczasowe leczenie. Odbywa się psychoedukacja pacjenta i rodziny, a także rozmowa terapeutyczna z pacjentem.
Pierwszorazowa wizyta pacjenta dorosłego
30 min · 250 zł
Lekarz na pierwszym spotkaniu zbiera od pacjenta szczegółowy wywiad, uwzględniający dotychczasowe leczenie psychiatryczne, wywiad rodzinny, obciążenia somatyczne itd. Lekarz analizuje również dotychczasową dokumentację medyczną pacjenta. Czasami zleca wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Po postawieniu diagnozy lekarz najczęściej wdraża leczenie farmakologiczne. W razie potrzeby pacjent jest kierowany na dodatkowe oddziaływania psychoterapuetyczne.
Pierwszorazowa wizyta psychiatryczna dla dzieci i młodzieży
45 min · 320 zł
Lekarz na pierwszym spotkaniu zbiera od rodzica/ rodziców wywiad, uwzględniający tzw. wywiad rozwojowy i rodzinny dziecka. Lekarz analizuje również ewentualną dotychczasową dokumentację medyczną dziecka, a także często zapoznaje się z wcześniej prowadzoną diagnostyką- np. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Kolejnym etapem tworzenia diagnozy jest badanie dziecka. Po postawieniu diagnozy lekarz wdraża leczenie, które sprowadza się do leczenia farmakologicznego i/lub terapii (rodziny, indywidualnej lub grupowej). Dziecko przyjmujące leki musi być pod stałą opieką lekarską.
Zespołowa diagnostyka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
60 min · 1300 zł
Diagnoza pacjenta w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment). Jest to diagnoza zespołowa, przeprowadzana przez zespół specjalistów w składzie: lekarz w psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog, neurologopeda i oligofrenopedagog, mających doświadczenie w diagnozowaniu całościowych zaburzeń rozwojowych. Procedura diagnostyczna jest długotrwała, wieloetapowa i pracochłonna, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka.

Diagnoza składa się z kilku spotkań w trakcie których przeprowadzany jest szczegółowy wywiad lekarski w tym analiza dotychczaasowej dokumentacji dziecka, badanie lekarskie dziecka, badania psychologiczne i logopedyczne, uwzględniające diagnozę funkcjonalną, oraz badanie testem AODS-2. Zespołowe formułowanie diagnozy zwiększa jej trafność.

Ostatnim etapem jest przekazanie diagnozy rodzicom przez jednego ze specjalistów. Podczas tego spotkania omawiamy wyniki poczynionych obserwacji, informujemy o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. Rodzice otrzymują opis procesu diagnostycznego na piśmie.

Opinie pacjentów

Specjalista nie posiada żadnych opinii

Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.

Zapytaj o wolny termin
Strona WWW placówki medycznej: Orthomental Kolesińscy Spółka Jawna   Włocławek, Przechodnia 5 / 1

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.