Pediatra z Świętochłowic i okolic

Daria Pietras
pediatra
5.00 / 1 opinia
Katowice Aleja Wojciecha Korfantego 138
Clinical Medical Research sp. z o.o.
17 - hydroksypregnenolon 220 zł zmień
17 - hydroksypregnenolon 220 zł
17 - hydroksyprogesteron 47 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 61 zł
17-ketosterydy w DZM 55 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 990 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 990 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2079 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2079 zł
6- metylmerkaptopuryna i 6- tioguanina, ilościowo 264 zł
6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo 264 zł
a1 - mikroglobulina w moczu 99 zł
Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475 zł
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) 154 zł
Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) 319 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3- 4 najczęstsze mutacje) 520 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) 340 zł
ACTH 44 zł
Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo 220 zł
Adenowirus typ 2 IgG 110 zł
Adenowirus typ 2 IgM 110 zł
Adenowirusy met. PCR, jakościowo 231 zł
Adenowirusy w kale 33 zł
Adiponektyna 231 zł
Adrenalina 88 zł
Adrenalina w DZM 88 zł
Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS 2475 zł
AFP 40 zł
Aktywność anty - Xa 165 zł
Aktywność anty-Xa 165 zł
Aktywność beta- glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana 440 zł
Aktywność L-asparaginazy 180 zł
Aktywność reninowa osocza 88 zł
Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3,6 i 7) 748 zł
Albumina 11 zł
Albumina w DZM 27 zł
Albumina w moczu 22 zł
Albumina w PMR 33 zł
Albumina w płynie z jam ciała 22 zł
Aldolaza 39 zł
Aldosteron 68 zł
Aldosteron w DZM 77 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna 68 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna w kale 110 zł
Alfa - 1 - kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 27 zł
Alfa - 2 makroglobulina 77 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 110 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 660 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 660 zł
ALK - FISCH - badanie rearanżacji genu ALK 660 zł
ALK-FIScH - badanie rearanżacji genu ALK 660 zł
ALT 10 zł
Aluminium (Glin) w surowicy 110 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 33 zł
AMH (Hormon anty Mullerowski) 166 zł
Amiodaron w surowicy 209 zł
Amylaza 10 zł
Amylaza w moczu 9 zł
Amylaza w płynie z jam ciała 9 zł
Amyloid A 165 zł
Amyloid Beta w PMR 308 zł
Amyloidoza transtyretynowa (TTR) 1045 zł
Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - metodą mikromacierzy CGX 2000 zł
Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu- badanie molekularne metodą QF-PCR 750 zł
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 137 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 137 zł
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA 209 zł
Androstendion 55 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) 1177 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) 462 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3) 715 zł
Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 - test MLPA 1089 zł
anty - CCP 89 zł
anty - TG 44 zł
anty - TPO 44 zł
Antygen HLA - B57 418 zł
Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo 188 zł
Antykoagulant toczniowy 132 zł
Antytrombina III, aktywność 50 zł
APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 495 zł
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedziczenj skłonności do miażdżycy met. PCR 550 zł
APTT 10 zł
Arsen we krwi 137 zł
Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960 zł
ASO, ilościowo 19 zł
Aspergillus - antygen krążący 198 zł
Aspergillus fumigatus IgA 77 zł
Aspergillus fumigatus IgG 77 zł
Aspergillus fumigatus IgM 77 zł
Aspirat z oskrzeli (bad.bakter.) 37 zł
AST 10 zł
Ataksja Friedreicha 545 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 545 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 545 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 545 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 1 545 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 2 572 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 545 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa typu 17 (SCA17) 825 zł
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A- mutacja dynamiczna) 450 zł
Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma- filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) 665 zł
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. II F 594 zł
Autoprzeciwciała - panel przeglądowy 99 zł
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 660 zł
Babesia microti IgG met. IIF 165 zł
Babesia microti IgM met. IIF 165 zł
Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 115 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 110 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western - Blot 330 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western - Blot 313 zł
Badania laboratoryjne 113 zł
Badania laboratoryjne 126 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków" 176 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" 176 zł
Badania tkankowe 110 zł
Badanie dna oka z podaniem kropli 1% Tropicamidum 150 zł
Badanie drożności jajowodów Sono HSG 500 zł
Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni 44 zł
Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona 550 zł
Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuc 5390 zł
Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek) 44 zł
Badanie jałowości powietrza 44 zł
Badanie jednego wariantu genetycznego 330 zł
Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku 275 zł
Badanie materiału z poronienia - badanie aneuplodii chromosomowych (X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR 935 zł
Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH) 1859 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) 495 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) 341 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 385 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 385 zł
Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego - test NGS 2750 zł
Badanie mutacji W515K/L w genie MPL 385 zł
Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. (bad.mikrob.) 49 zł
Badanie OCT jaskry 150 zł
Badanie OCT jednego oka 100 zł
Badanie OCT obojga oczu 150 zł
Badanie OCT plamek 150 zł
Badanie OCT przedniego odcinka oka 150 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania 550 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania 550 zł
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 350 zł
Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH 660 zł
BAR 198 zł
Barbiturany w moczu, jakościowo 33 zł
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 495 zł
Bartoneloza (B. henselae, b. quintana) IgM, IgG met. IIF 275 zł
Bartoneloza (B.henselae, b. quintana) IgG met. IIF 165 zł
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF 165 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 33 zł
Beta - 2 - mikroglobulina 52 zł
Beta - 2 - mikroglobulina w moczu 72 zł
Beta Karoten 187 zł
Beta-Crosslaps (beta-CTX) 121 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 33 zł
Białko 14-3-3 w PMR 770 zł
Białko Bence'a Jonesa w DZM 7 zł
Białko C, aktywność 88 zł
Białko całkowite 9 zł
Białko Oligoklonalne 440 zł
Białko S wolne 88 zł
Białko S, aktywność 132 zł
Białko TAU w PMR, met. ELISA 526 zł
Białko w DZM 8 zł
Białko w moczu 8 zł
Białko w PMR 14 zł
Bilans tłuszczowy w kale 220 zł
Bilirubina całkowita 9 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 14 zł
Bilirubina związana (bezpośrednia) 12 zł
Bizmut 198 zł
BNP 88 zł
Bor we krwi 66 zł
Borelia Burgdorferii - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych western - blot 407 zł
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 165 zł
Borelioza Burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza 187 zł
Borelioza CD57 220 zł
Borelioza IgG 42 zł
Borelioza IgG met. western- blot 123 zł
Borelioza IgG w PMR 82 zł
Borelioza IgG w PMR met. western - blot 110 zł
Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western - Blot 203 zł
Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 110 zł
Borelioza IgM 42 zł
Borelioza IgM met. western - blot 123 zł
Borelioza IGM w PMR 82 zł
Borelioza IgM w PMR met. western- blot 110 zł
Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot 203 zł
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 133 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 870 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 870 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9 ) 870 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) 870 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9 , NOG - cały) 1415 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) 1415 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 665 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 665 zł
Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) 870 zł
Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) 830 zł
Konsultacja pediatryczna 180 zł
Pre screening AMD 0 zł
Pre screening Anty 0 zł
Pre screening HTZ 0 zł
Pre screening Jaskra 0 zł
Pre Screening Kardio 0 zł
Szczepienie przeciwko grypie (Influvac tetra) + kwalifikacja lekarska (dzieci i dorośli) 199 zł
Test antygenowy RSV 70 zł
Test antygenowy RSV 69 zł
Test na anginę paciorkowce grupy A 70 zł
Test na grypę A i B 70 zł
Test na grypę A i B 69 zł
Test wymazowy Covid - 19 90 zł
Wizyta moniotorująca 0 zł
zmień
Dr. n. med. Bożena Zeifert
kardiolog dziecięcy, pediatra
5.00 / 8 opinii
Zabrze Wolności 338b
Enterna Medica Centrum Medyczne Zabrze
Konsultacja kardiologiczna dziecięca 390 zł
Konsultacja kardiologiczna dziecięca 390 zł
zmień
lek. Barbara Dobrzańska-Warzecha
pediatra, lekarz rodzinny
5.00 / 2 opinie
Świętochłowice Władysława Sikorskiego 1
Centrum Medyczne Severux Świętochłowice
konsultacja internistyczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180 zł zmień
konsultacja internistyczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180 zł
konsultacja pediatryczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180 zł
zmień
lek. Barbara Dobrzańska-Warzecha
pediatra, lekarz rodzinny
5.00 / 2 opinie
Chorzów Katowicka 157
Centrum Medyczne Severux Chorzów
konsultacja internistyczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180 zł zmień
konsultacja internistyczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180 zł
konsultacja pediatryczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180 zł
zmień
Dorota Orlicka
pediatra, neonatolog
5.00 / 8 opinii
Oświęcim 11 Listopada 3E / 1
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Dorota Orlicka
Badanie ultrasonograficzne 130 zł zmień
Badanie ultrasonograficzne 130 zł
Konsultacja neonatologiczna 130 zł
Konsultacja pediatryczna 130 zł
zmień
lekarz Agnieszka Tokarska
pediatra
Żywiec ul.Księdza Prałata Stanisława Słonki 24 / 24
Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy Taty i Dziecka Joanna Szruba Anna Sermet S.C
zmień
Teresa Dłubak-Rowińska
pediatra
5.00 / 17 opinii
Krapkowice Jagielońska 29
Prywatny Gabinet Lekarski Teresa Dłubak-Rowińska Pediatra
e-Wizyta
Teleporada on-line. Konsultacja pediatryczna z E-receptą i ewentualny zwolnienie ZLA(L4) 100 zł zmień
Teleporada on-line. Konsultacja pediatryczna z E-receptą i ewentualny zwolnienie ZLA(L4) 100 zł
Teleporada on-line: Porada dermatologiczna z E-receptą i ewentualny zwolnie ZLA(L4) 100 zł
zmień
lek. Justyna Laskowska
pediatra
5.00 / 2 opinie
Tenczynek Jana III Sobieskiego 54
Justyna Laskowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Wizyta domowa - konsultacja pediatryczna 350 zł
Wizyta domowa - konsultacja pediatryczna 350 zł
zmień

Pediatra - inne proponowane lokalizacje

MedFile
Umów się na wizytę online
e-Wizyty e-Recepty e-Zwolnienia
Baza placówek medycznych
Kontakt
Biostat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik