O mnie

Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Właściciel Centrum Profilaktyki i Terapii w Garwolinie, założyciel i prezes zarządu Fundacji SAMSARA.
W ramach projektów realizowanych przez Fundację SAMSARA świadczy bezpłatne usługi w zakresie terapii uzależnień - program CANDIS i pogłębiona terapia uzależnień.

Od kilkunastu lat zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz grupową dorosłych i młodzieży, jak również pracą z osobami uzależnionymi: młodzieżą i dorosłymi, rodzinami z problemem przemocy domowej oraz wzmacnianiem kompetencji rodzicielskich.
Realizuję programy profilaktyczne adresowane do młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam 2,5-letnie szkolenie "Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin" atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję w ujęciu integracyjnym.
W swojej pracy odwołuję się do terapii psychodynamicznej, systemowego rozumienia rodziny i objawu, terapii behawioralno-poznawczej, w tym Mindfulness oraz dialogu motywującego.

W ramach podnoszenia kompetencji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień ukończyłam szkolenia uprawniające do realizowanie programów: FreD Goes Net, TUKAN, Program Wzmacniania Rodziny 10-14, CANDIS, Krótkoterminowa Terapia Par wspierająca leczenie uzależnienia, Program Ograniczania Picia Alkoholu.

Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie I i II stopień.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Pracuję z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności i kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym takich jak:
zaburzenia nastroju (depresja)
nerwica,
stres,
lęki,
fobia społeczna,
bulimia,
anoreksja,
trauma,
przemoc,
uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna)
uzależnienie od czynności (behawioralne)
DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji)
kryzys w związku spowodowany uzależnieniem,
problemy wychowawcze,
wypalenie zawodowe,
sytuacje kryzysowe.

Jestem:
psychoterapeutą,
certyfikowanym terapeutą uzależnień,
specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA ,
specjalistą w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych PARPA,
realizatorem programu CANDIS terapii osób uzależnionych od kanabinoidów,
realizatorem programu profilaktycznego dla rodzin PWR 10-14,
realizatorem programu profilaktycznego FreD Goes Net,
realizatorem programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi TUKAN (Trening umiejętności kontroli zachowań związanych z alkoholem i narkotykami),
realizatorem TZA (Trening zastępowania agresji),
terapeutą EEG Biofeedback,
biegłym sadowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
specjalistą uprawnionym do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Dodaj opinię

Opinie pacjentów

Specjalista nie posiada żadnych opinii

BioStat 2018 Mapa strony
  haloDoctor