Polecany kardiolog

Łódź, Wierzbowa 6AB


Centrum Medyczne Pratia Poznań

2141 zł +C4D1 298 zł +C4D15 263 zł 12-lead ECG 410 zł Adverse events 85 zł AE 81 zł AE 93 zł AE 19 zł Amylaza 77 zł Amylaza 265 zł Analiza szpiku kostnego 234 zł angiografia fluoresceinowa 139 zł Archiwalna tkanka guza 2910 zł Archiwalna tkanka guza 221 zł Archiwalna tkanka guza 1500 zł Archiwalna tkanka guza - gruboigłowa biopsja łatwo dostępnych miejsc 9000 zł Archiwalna tkanka guza - laparoskopia 6000 zł Archiwalna tkanka guza - przestrzeń zaotrzewnowa 803 zł Aspirat szpiku kostnego 170 zł Aspirat szpiku kostnego 47 zł Aspirat szpiku kostnego - jedno przeciwciało 45 zł Azot mocznikowy (BUN) 315 zł Badane ginekologiczne 415 zł badania labolatoryjne 200 zł Badanie biochemiczne 56 zł Badanie biochemiczne 194 zł Badanie biochemiczne (podstawowe) 443 zł Badanie fizykalne 207 zł Badanie fizykalne 451 zł Badanie fizykalne 225 zł Badanie fizykalne 248 zł Badanie fizykalne 240 zł badanie fizykalne i neurologiczne - dodatkowe 213 zł Badanie fizykalne skroceone 298 zł Badanie fizykalne- pełne 315 zł Badanie ginekologiczne 121 zł Badanie kału 18 zł Badanie kału 85 zł Badanie krwi (cytokiny, biomarkery itd.) z wysyłką do Central labu 251 zł Badanie moczu 46 zł Badanie moczu 60 zł Badanie moczu 15 zł Badanie moczu 12 zł Badanie moczu 75 zł Badanie moczu 585 zł Badanie okulistyczne 319 zł Badanie okulistyczne z wynagrodzeniem okulisty za godzinę 132 zł Badanie piersi 15 min · 2263 zł Baseline 4026 zł Baseline 1680 zł Baseline Efficacy 1613 zł Baseline safety 317 zł Beta2-mikroglobulina 121 zł Bezwzględna liczba retikulocytów 10 zł Bilirubina 332 zł Biochemia 150 zł Biochemia 975 zł Biochemia 293 zł Biochemia ograniczona (bilirubina, kreatynina, glukoza, fosfatazy, węglany, chlorki, potas, sód, transferazy, ALT, SGPT, AST, SGOT, BUN) 239 zł Biochemia pełna (albumina, bilirubina, wapń, kreatynina, glukoza, fosfatazy, węglany, chlorki, potas, sód, transferazy, ALT, SGPT, AST, SGOT, BUN) 60 zł Biochemistry 286 zł Biomarkery 161 zł Biomarkery 3 zł Biomarkery - outlet/inlet/line 1746 zł biopsja 1746 zł biopsja 3523 zł Biopsja 115 zł biopsja Biopsja 485 zł Biopsja 15 min · 660 zł Biopsja - unscheduled 660 zł Biopsja - unscheduled 660 zł Biopsja - unscheduled 5000 zł Biopsja płuca lub śródpiersia 914 zł Biopsja szpiku kostnego 420 zł Biopsja szpiku kostnego 170 zł Biopsja szpiku kostnego - pobranie materiału 1458 zł biopsja szpiku kostnego i aspiracja 3000 zł biopsja w znieczuleniu ogólnym 730 zł Biopsja z przygotowaniem i transportem 15 min · 1037 zł biopsja znieczulenie 1037 zł biopsja znieczulenie 2021 zł Biopsja/aspirat 180 zł Blood draw and lab handling 46 zł Blood for CTC 46 zł Blood for DNA analysis 96 zł Body Surface Area 3653 zł C1 3263 zł C10 2576 zł C10,D1 4176 zł C10D1 3189 zł C10D1 4102 zł C10D1 4102 zł C10D1 2422 zł C10D1 1951 zł C10D1 563 zł C10D1 540 zł C10D1 - arm 1 510 zł C10D1 - arm 2 879 zł C10D1 - SubStudy1 1166 zł C10D1 - SubStudy2 991 zł C10D15 - SubStudy2 228 zł C10D2 2903 zł C10D21-26 228 zł C10D3 530 zł C10D3 500 zł C10D3 - arm 1 and 2 228 zł C10D4 228 zł C10d4 218 zł C10D5 720 zł C10D5 600 zł C10D5 - arm 1 700 zł C10D5 - arm 2 375 zł C10D5 - arm 3 228 zł C10D8 837 zł C10D8 - SubStudy2 228 zł C10D9 1142 zł C10V1 702 zł C10V2 702 zł C10V3 702 zł C10V4 6957 zł C11 3772 zł C11D1 3189 zł C11D1 2665 zł C11D1 1810 zł C11D1 563 zł C11D1 4102 zł C11D1 540 zł C11D1 - arm 1 510 zł C11D1 - arm 2 803 zł C11D1 - SubStudy1 1091 zł C11D1 - SubStudy2 991 zł C11D15 - SubStudy2 228 zł C11D2 1407 zł C11D21-26 228 zł C11D3 530 zł C11D3 500 zł C11D3 - arm 1 and 2 228 zł C11D4 228 zł C11D5 720 zł C11D5 600 zł C11D5 - arm 1 700 zł C11D5 - arm 2 375 zł C11D5 - arm 3 228 zł C11D8 837 zł C11D8 - SubStudy2 228 zł C11D9 228 zł C11D9 3263 zł C12 4176 zł C12D1 3189 zł C12D1 2422 zł C12D1 1951 zł C12D1 563 zł C12D1 4102 zł C12D1 540 zł C12D1 - arm 1 510 zł C12D1 - arm 2 803 zł C12D1 - SubStudy1 1091 zł C12D1 - SubStudy2 991 zł C12D15 - SubStudy2 991 zł C12D15 - SubStudy2 228 zł C12D2 2903 zł C12D21-26 228 zł C12D3 530 zł C12D3 500 zł C12D3 - arm 1 and 2 228 zł C12D4 228 zł C12D5 720 zł C12D5 600 zł C12D5 - arm 1 700 zł C12D5 - arm 2 375 zł C12D5 - arm 3 228 zł C12D8 837 zł C12D8 - SubStudy2 228 zł C12D9 228 zł C12D9 3772 zł C13D1 3189 zł C13D1 10594 zł C13D1 563 zł C13D1 1033 zł C13D1 540 zł C13D1 - arm 1 510 zł C13D1 - arm 2 960 zł C13D1 - SubStudy1 1247 zł C13D1 - SubStudy2 991 zł C13D15 - SubStudy2 218 zł C13D2 1407 zł C13D21-26 228 zł C13D3 563 zł C13D3 500 zł C13D3 - arm 1 and 2 228 zł C13D4 228 zł C13D5 720 zł C13D5 700 zł C13D5 - arm 1 700 zł C13D5 - arm 2 375 zł C13D5 - arm 3 228 zł C13D8 837 zł C13D8 - SubStudy2 228 zł C13D9 228 zł C13D9 3492 zł C14C11D1 15 min · 2430 zł C14D1 4176 zł C14D1 1841 zł C14D1 563 zł C14D1 1033 zł C14D1 540 zł C14D1 - arm 1 510 zł C14D1 - arm 2 1369 zł C14D15 228 zł C14D2 2903 zł C14D21-26 228 zł C14D3 530 zł C14D3 500 zł C14D3 - arm 1 and 2 228 zł C14D4 228 zł C14D5 720 zł C14D5 600 zł C14D5 - arm 1 700 zł C14D5 - arm 2 375 zł C14D5 - arm 3 228 zł C14D8 228 zł C14D9 15 min · 2430 zł C15D1 3772 zł C15D1 1700 zł C15D1 563 zł C15D1 1033 zł C15D1 540 zł C15D1 - arm 1 510 zł C15D1 - arm 2 15 min · 1369 zł C15D15 228 zł C15D2 1407 zł C15D21-26 228 zł C15D3 530 zł C15D3 500 zł C15D3 - arm 1 and 2 228 zł C15D4 228 zł C15D5 228 zł C15D5 720 zł C15D5 600 zł C15D5 - arm 1 700 zł C15D5 - arm 2 375 zł C15D5 - arm 3 228 zł C15D8 228 zł C15D8 228 zł C15D8 228 zł C15D9 228 zł C15D9 228 zł C15D9 15 min · 2430 zł C16D1 4176 zł C16D1 1841 zł C16D1 563 zł C16D1 1033 zł C16D1 540 zł C16D1 - arm 1 510 zł C16D1 - arm 2 1369 zł C16D15 228 zł C16D2 228 zł C16D2 1407 zł C16D21-26 228 zł C16D3 530 zł C16D3 500 zł C16D3 - arm 1 and 2 228 zł C16D4 228 zł C16D5 228 zł C16D5 720 zł C16D5 600 zł C16D5 - arm 1 700 zł C16D5 - arm 2 375 zł C16D5 - arm 3 228 zł C16D8 228 zł C16D8 228 zł C16D8 228 zł C16D9 228 zł C16D9 15 min · 2430 zł C17D1 3772 zł C17D1 10594 zł C17D1 1033 zł C17D1 1359 zł C17D15 228 zł C17D2 1407 zł C17D21-26 228 zł C17D3 228 zł C17D4 228 zł C17D5 228 zł C17D8 228 zł C17D8 228 zł C17D9 4176 zł C18D1 1841 zł C18D1 1033 zł C18D1 228 zł C18D2 2903 zł C18D21-26 228 zł C18D3 228 zł C18D4 228 zł C18D5 228 zł C18D8 228 zł C18D9 228 zł C18D9 3772 zł C19D1 1700 zł C19D1 228 zł C19D2 1407 zł C19D21-26 228 zł C19D3 228 zł C19D4 228 zł C19D5 228 zł C19D8 228 zł C19D9 3644 zł C1D1 3531 zł C1D1 2955 zł C1D1 4237 zł C1D1 2955 zł C1D1 2665 zł C1D1 563 zł C1D1 5686 zł C1D1 958 zł C1D1 540 zł C1D1 - arm 1 510 zł C1D1 - arm 2 1259 zł C1D1 - SubStudy1 1677 zł C1D1 - SubStudy2 6717 zł C1D1 BID 6456 zł C1D1 QD 443 zł C1D10 549 zł C1D12 3134 zł C1D14 2008 zł C1D14 2307 zł C1D15 2978 zł C1D15 2122 zł C1D15 2122 zł C1D15 298 zł C1D15 818 zł C1D15 783 zł C1D15 - SubStudy1 1347 zł C1D15 - SubStudy2 5226 zł C1D15 QD, BID 2122 zł C1D16 443 zł C1D17 549 zł C1D19 2023 zł C1D2 1214 zł C1D2 BID 1565 zł C1D2 QD 2092 zł C1D3 530 zł C1D3 298 zł C1D3 712 zł C1D3 500 zł C1D3 - arm 1 and 2 506 zł C1D4 C1D43 506 zł C1D5 720 zł C1D5 797 zł C1D5 600 zł C1D5 - arm 1 700 zł C1D5 - arm 2 375 zł C1D5 - arm 3 1640 zł C1D57 506 zł C1D6 2884 zł C1D7 506 zł C1D7 506 zł C1D8 2720 zł C1D8 818 zł C1D8 928 zł C1D8 - SubStudy2 1307 zł C1D8 QD, BID 506 zł C1D8-12 228 zł C1D9 1294 zł C1V1 1100 zł C1V2 1100 zł C1V3 1131 zł C1V4 3547 zł C2 15 min C20D1 4176 zł C20D1 1841 zł C20D1 1033 zł C20D1 15 min C20D15 228 zł C20D2 2903 zł C20D21-26 228 zł C20D3 228 zł C20D4 228 zł C20D5 228 zł C20D8 228 zł C20D9 228 zł C20D9 3772 zł C21D1 10594 zł C21D1 1033 zł C21D1 1033 zł C22D1 1033 zł C23D1 1033 zł C24D1 1033 zł C25D1 1033 zł C26D1 1033 zł C27D1 1033 zł C28D1 1033 zł C29D1 3915 zł C2D1 4244 zł C2D1 5231 zł C2D1 2762 zł C2D1 2422 zł C2D1 10911 zł C2D1 563 zł C2D1 5925 zł C2D1 1023 zł C2D1 540 zł C2D1 - arm 1 510 zł C2D1 - arm 2 845 zł C2D1 - SubStudy1 1367 zł C2D1 - SubStudy2 2166 zł C2D1 QD, BID 389 zł C2D10 410 zł C2D12 15 min · 2604 zł C2D14 298 zł C2D15 679 zł C2D15 1053 zł C2D15 - SubStudy2 1773 zł C2D15 part b 389 zł C2D17 410 zł C2D19 228 zł C2D2 2919 zł C2D2 part b 940 zł C2D21 3307 zł C2D21-26 228 zł C2D3 530 zł C2D3 389 zł C2D3 500 zł C2D3 - arm 1 and 2 228 zł C2D4 228 zł C2D5 720 zł C2D5 410 zł C2D5 600 zł C2D5 - arm 1 700 zł C2D5 - arm 2 375 zł C2D5 - arm 3 5514 zł C2D5 part b 228 zł C2D6 228 zł C2D8 2592 zł C2D8 679 zł C2D8 837 zł C2D8 - SubStudy2 228 zł C2D9 1221 zł C2V1 702 zł C2V2 1079 zł C2V3 880 zł C2V4 7205 zł C3 2563 zł C3+D2 3837 zł C3+D5 1033 zł C30D1 3189 zł C3D1 3311 zł C3D1 4689 zł C3D1 4176 zł C3D1 2665 zł C3D1 563 zł C3D1 6052 zł C3D1 540 zł C3D1 - arm 1 500 zł C3D1 - arm 1 and 2 510 zł C3D1 - arm 2 1202 zł C3D1 - SubStudy1 1557 zł C3D1 - SubStudy2 1639 zł C3D1 QD, BID 15 min · 2117 zł C3D14 1910 zł C3D15 298 zł C3D15 991 zł C3D15 - SubStudy2 228 zł C3D2 2563 zł C3D2 1407 zł C3D21-26 228 zł C3D3 3297 zł C3D3 530 zł C3D3 3297 zł C3D3 3297 zł C3D3 500 zł C3D3 - arm 1 and 2 228 zł C3D4 2563 zł C3D4 2563 zł C3D4 228 zł C3D5 3837 zł C3D5 720 zł C3D5 600 zł C3D5 - arm 1 700 zł C3D5 - arm 2 375 zł C3D5 - arm 3 228 zł C3D6 228 zł C3D7 228 zł C3D8 2592 zł C3D8 837 zł C3D8 - SubStudy2 1241 zł C3V1 702 zł C3V2 1062 zł C3V3 702 zł C3V4 3263 zł C4 3806 zł C4D1 3822 zł C4D1 4797 zł C4D1 3772 zł C4D1 4497 zł C4D1 2422 zł C4D1 563 zł C4D1 5925 zł C4D1 540 zł C4D1 - arm 1 510 zł C4D1 - arm 2 845 zł C4D1 - SubStudy1 1133 zł C4D1 - SubStudy2 2166 zł C4D1 QD, BID 1910 zł C4D15 298 zł C4D15 991 zł C4D15 - SubStudy2 227 zł C4D2 2563 zł C4D2 2563 zł C4D2 3307 zł C4D21 940 zł C4D21 228 zł C4D3 3297 zł C4D3 530 zł C4D3 500 zł C4D3 - arm 1 and 2 228 zł C4D4 2563 zł C4D4 228 zł C4D5 720 zł C4D5 3837 zł C4D5 600 zł C4D5 - arm 1 700 zł C4D5 - arm 2 375 zł C4D5 - arm 3 228 zł C4D6 228 zł C4D6 228 zł C4D7 1313 zł C4D8 2592 zł C4D8 837 zł C4D8 - SubStudy2 228 zł C4d9 1142 zł C4V1 -1 min · 702 zł C4V2 1062 zł C4V3 702 zł C4V4 6957 zł C5 3189 zł C5D1 15 min · 3311 zł C5D1 4689 zł C5D1 4176 zł C5D1 2665 zł C5D1 1810 zł C5D1 563 zł C5D1 4497 zł C5D1 5925 zł C5D1 540 zł C5D1 - arm 1 510 zł C5D1 - arm 2 1136 zł C5D1 - SubStudy1 1424 zł C5D1 - SubStudy2 1639 zł C5D1 QD, BID 1910 zł C5D15 298 zł C5D15 298 zł C5D15 991 zł C5D15 - SubStudy2 228 zł C5D2 2563 zł C5D2 1407 zł C5D21-26 228 zł C5D3 530 zł C5D3 3297 zł C5D3 500 zł C5D3 - arm 1 and 2 228 zł C5D4 2563 zł C5D4 228 zł C5D5 228 zł C5D5 720 zł C5D5 3837 zł C5D5 600 zł C5D5 - arm 1 700 zł C5D5 - arm 2 375 zł C5D5 - arm 3 228 zł C5D6 228 zł C5D6 228 zł C5D7 228 zł C5D7 228 zł C5D8 228 zł C5D8 1313 zł C5D8 2592 zł C5D8 837 zł C5D8 - SubStudy2 228 zł C5D9 1241 zł C5V1 702 zł C5V2 1062 zł C5V3 702 zł C5V4 3263 zł C6 4176 zł C6D1 3806 zł C6D1 3311 zł C6D1 4580 zł C6D1 2422 zł C6D1 10844 zł C6D1 563 zł C6D1 5925 zł C6D1 4497 zł C6D1 540 zł C6D1 - arm 1 510 zł C6D1 - arm 2 803 zł C6D1 - SubStudy1 1091 zł C6D1 - SubStudy2 1639 zł C6D1 QD, BID 298 zł C6D15 1910 zł C6D15 991 zł C6D15 - SubStudy2 228 zł C6D2 2563 zł C6D2 940 zł C6D21 2903 zł C6D21-26 228 zł C6D3 530 zł C6D3 3297 zł C6D3 500 zł C6D3 - arm 1 and 2 228 zł C6D4 2563 zł C6D4 228 zł C6D5 720 zł C6D5 3837 zł C6D5 600 zł C6D5 - arm 1 700 zł C6D5 - arm 2 375 zł C6D5 - arm 5 228 zł C6D8 2592 zł C6D8 1313 zł C6D8 837 zł C6D8 - SubStudy2 228 zł C6D9 228 zł C6D9 228 zł C6D9 1142 zł C6V1 702 zł C6V2 1083 zł C6V3 723 zł C6V4 7665 zł C7 15 min C7D1 3189 zł C7D1 2786 zł C7D1 2786 zł C7D1 4102 zł C7D1 4176 zł C7D1 2665 zł C7D1 1810 zł C7D1 563 zł C7D1 4497 zł C7D1 540 zł C7D1 - arm 1 510 zł C7D1 - arm 2 879 zł C7D1 - SubStudy1 1166 zł C7D1 - SubStudy2 2166 zł C7D1 QD, BID 1910 zł C7D15 991 zł C7D15 - SubStudy2 228 zł C7D2 2563 zł C7D2 1730 zł C7D21-26 228 zł C7d3 530 zł C7D3 3297 zł C7D3 500 zł C7D3 - arm 1 and 2 228 zł C7D4 2563 zł C7D4 280 zł C7D5 720 zł C7D5 3837 zł C7D5 600 zł C7D5 - arm 1 700 zł C7D5 - arm 2 375 zł C7D5 - arm 3 228 zł C7D8 1313 zł C7D8 837 zł C7D8 - SubStudy2 228 zł C7D9 1241 zł C7V1 702 zł C7V2 702 zł C7V3 702 zł C7V4 3263 zł C8 15 min C8D1 3806 zł C8D1 2576 zł C8D1 4102 zł C8D1 3772 zł C8D1 2422 zł C8D1 1951 zł C8D1 563 zł C8D1 4497 zł C8D1 540 zł C8D1 - arm 1 510 zł C8D1 - arm 2 803 zł C8D1 - SubStudy1 1091 zł C8D1 - SubStudy2 1639 zł C8D1 QD, BID 1910 zł C8D15 991 zł C8D15 - SubStudy2 228 zł C8D2 2563 zł C8D2 2903 zł C8D21-26 228 zł C8D3 530 zł C8D3 3297 zł C8D3 500 zł C8D3 - arm 1 and 2 280 zł C8D4 2563 zł C8D4 228 zł C8D5 720 zł C8D5 3837 zł C8D5 600 zł C8D5 - arm 1 500 zł C8D5 - arm 2 375 zł C8D5 - arm 3 228 zł C8D8 1313 zł C8D8 837 zł C8D8 - SubStudy2 228 zł C8D9 228 zł C8D9 1142 zł C8V1 702 zł C8V2 702 zł C8V3 702 zł C8V4 6993 zł C9 15 min · 4102 zł C9D1 3189 zł C9D1 3311 zł C9D1 4176 zł C9D1 4102 zł C9D1 2665 zł C9D1 10704 zł C9D1 563 zł C9D1 4497 zł C9D1 540 zł C9D1 - arm 1 510 zł C9D1 - arm 2 884 zł C9D1 - SubStudy1 1172 zł C9D1 - SubStudy2 1910 zł C9D15 991 zł C9D15 - SubStudy2 228 zł C9D2 2563 zł C9D2 1407 zł C9D21-26 228 zł C9D3 530 zł C9D3 3297 zł C9D3 500 zł C9D3 - arm 1 and 2 228 zł C9D4 2563 zł C9D4 228 zł C9D5 720 zł C9D5 3837 zł C9D5 600 zł C9D5 - arm 1 700 zł C9D5 - arm 2 375 zł C9D5 - arm 3 228 zł C9d8 1313 zł C9D8 837 zł C9D8 - SubStudy2 228 zł C9d9 1241 zł C9V1 702 zł C9V2 702 zł C9V3 702 zł C9V4 24 zł Ca15-3 2424 zł CD6D1 145 zł Central lab 146 zł Cheson (kryteria oceny) 872 zł Cis-Platinum 85 zł Con Med 77 zł Concomitant medications 202 zł Coordinator Fee 227 zł COVID - RT-PCR 23 zł CRP 1552 zł CT brain z opisem 1914 zł CT głowy/mózgu bez kontrastu, z opisem 3607 zł CT scan with contrast 800 zł CT/MRI 15 min · 2786 zł CYKL 1 1917 zł CYKL 1 15 min · 1917 zł CYKL 10 1917 zł CYKL 10 15 min · 2203 zł CYKL 13 2203 zł CYKL 13 15 min · 1917 zł CYKL 16 1917 zł CYKL 16 15 min · 2203 zł CYKL 18 2203 zł CYKL 19 2203 zł CYKL 19 15 min · 1983 zł CYKL 2 1855 zł CYKL 2 1917 zł CYKL 22 1917 zł CYKL 22 2203 zł CYKL 25 2203 zł CYKL 29 15 min · 2102 zł CYKL 3 1895 zł CYKL 3 15 min · 2451 zł CYKL 4 2203 zł CYKL 4 2451 zł CYKL 4 15 min · 1727 zł CYKL 5 1727 zł CYKL 5 15 min · 1727 zł CYKL 6 1727 zł CYKL 6 15 min · 2203 zł CYKL 7 2203 zł CYKL 7 15 min CYLK 13 15 min CYLK 22 15 min CYLK 31 15 min CYLK 4 15 min CYLK 43 1904 zł Cytogenetyka 1162 zł Cytogenetyka FISH 216 zł cytologia 216 zł cytologia 173 zł Cytologia 280 zł cytologia z rozmazem 280 zł cytologia z rozmazem 26 zł Czas częściowej tromboplastyny (PTT) 16 zł Czas potrombinowy (PT) 506 zł D3D8-12 67 zł Dexamethasone 3481 zł DISCONTIONUATION 232 zł Dispense drug 108 zł DNA and RNA 105 zł DNA HCV 131 zł dodatkowa zgoda na farmokogenomike 131 zł dodatkowa zgoda na farmokogenomike 50 zł Dodatkowe próbki PK (C3D1) 100 zł Dodatkowe próbki PK (C3D2, C3D3) 1199 zł Dostarczenie tkanki guza do PD-L1 i TMB 51 zł drug accountability/dispensation 50 zł Dry Ice - per sample 15 min · 1076 zł DXA 15 min · 1076 zł DXA 1076 zł DXA 750 zł DXA 588 zł DXA 1076 zł DXA-unsch 15 min · 2939 zł Early termination 15 min · 2885 zł Early termination 2885 zł Early termination 15 min · 1809 zł Early termination 1863 zł Early termination bez DXA 163 zł ECG 1111 zł ECHO 370 zł ECHO 1492 zł ECHO 1032 zł ECHO ECHO 200 zł ECHO 1769 zł ECHO + opis 100 zł Echo serca 73 zł ecog 101 zł ECOG 85 zł ECOG 96 zł ECOG 85 zł ECOG 250 zł EEG 152 zł ekg 246 zł EKG 50 zł EKG 168 zł EKG 80 zł EKG 349 zł EKG 15 min · 80 zł EKG - unsch 213 zł EKG pojedyczne 255 zł EKG potrójne 120 zł ekg powtórne 274 zł EKG trzykrotne z opisem 1802 zł End of combination therapy 2110 zł End of treatmant 5200 zł Endoskopia 3423 zł EOS 846 zł EOS 848 zł EOS 3339 zł EOS/EW 3358 zł EOT 3841 zł EOT 1763 zł EOT 1636 zł EOT 2164 zł EoT 1049 zł EoT 10521 zł EOT 10521 zł EOT 1933 zł EOT 705 zł EOT (V12) 2174 zł EOT- part B 63 zł EQRTC QLQ 30 78 zł EuroQol 7200 zł F-FDG-PET/CT (od podstawy czaszki do bliższej kości udowej) 62 zł FACT-Lym 46 zł Farmakodynamika 46 zł