L4 gdy zachoruje współmałżonek

konsultacje lekarskie online

 

L4 najczęściej wykorzystywane jest, gdy zachorujemy sami bądź nasze dziecko. Jednocześnie zapominamy, że L4 można również wykorzystać, gdy zachoruje nam współmałżonek lub inny członek rodziny, który nie jest dzieckiem.

 

Kiedy na L4?

Osoba, której zdrowie nie pozwala na wykonywanie pracy związanej z zarobkiem, najczęściej korzysta z L4, które wystawiane jest przez lekarza na postawie konsultacji online lub na podstawie wizyty w gabinecie. Zasiłek opiekuńczy, który wynika ze skorzystania L4 na osobę inną niż my sami, wynosi 80% podstawy wynagrodzenia, które wyliczane jest z 12 ostatnich miesięcy. Wliczane są również w tę średnią wszystkie zaświadczone premie oraz nagrody. Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień, w którym pracownik jest nieobecny z powodu opieki nad osobą chorą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje kilka sytuacji, w których można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, z tytułu opieki na chorym członkiem rodziny i dotyczy opieki nad:

  • chorym dzieckiem,
  • chorym dzieckiem poniżej 18. roku życia, które zmaga się z niepełnosprawnością,
  • dzieckiem, które jest zdrowie i nie przekroczyło 8. roku życia, w przypadku gdy niespodziewanie zostanie zamknięte przedszkole, żłobek, klub dziecięcy, czy szkoła. Bądź istnieje ryzyko choroby zakaźnej, z czego wymagana jest izolacja dziecka,
  • dzieckiem z niepełnosprawnością poniżej 18. roku życia, w przypadku gdy współmałżonek lub drugi rodzic choruje i nie ma możliwości stałej opieki nad dzieckiem,
  • chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, przykładowo nad żoną, mężem, rodzicem, ojczymem, macochą, wnukami, teściami, dziadkami, rodzeństwem oraz dziećmi powyżej 14. roku życia.

Warunkiem otrzymania L4 gdy zachoruje współmałżonek lub inna osoba z rodziny oraz zasiłku opiekuńczego jest życie w jednym gospodarstwie rodzinnym.

 

Gdy zachoruje współmałżonek

W zależności od sytuacji, skorzystanie z zasiłku opiekuńczego wiąże się z dostarczeniem odpowiednich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku otrzymania L4 gdy zachoruje współmałżonek, do ZUS oprócz samego L4 (wydruk e-ZLA) należy dostarczyć formularz Z-15B, w którym należy wpisać przykładowo: Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nas chorym współmałżonkiem. Dodatkowo wniosek koniecznie musi zostać uzupełniony o dane osoby, nad którą będzie sprawowana opieka, okres trwania świadczenia opiekuńczego, adres, pod którym będzie świadczona opieka oraz oświadczenie o pozostaniu we wspólnym gospodarstwie. Dodatkowo należy wpisać numer rachunku bankowego, na który zostanie wysłany zasiłek opiekuńczy oraz oświadczenie o zgodności danych ze stanem faktycznym. Na końcu należy wniosek podpisać wraz z datą złożenia wniosku. Wniosek można złożyć tradycyjnie w najbliższym oddziale ZUS oraz elektronicznie przy pomocy platformy PUE ZUS.

 

Długość pobierania zasiłku na chorego współmałżonka

Wystawione L4 gdy zachoruje współmałżonek, pozwala na złożenie wniosku o zasiłek opiekuńczy, jednakże pobieranie zasiłku opiekuńczego, nie może trwać dłużej niż 14 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego. W momencie wykorzystania tych 14 dni na opiekę nad współmałżonkiem, pozostaje jemu jedynie 46 dni na opiekę nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy nie może być pobierany przez dłużej niż 60 dni łącznie, stąd ta pozostała liczba 46 dni na opiekę nad dzieckiem.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Podczas przebywania na L4, w jakich dniach może skontrolować mnie ZUS?

ZUS co do zasady może skontrolować pracownika niezależnie od dnia tygodnia lub godziny. Nie można tak naprawdę przewidzieć ich kontroli w swoim domu. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby skontrolować pracownika w weekend, kiedy większość osób myśli, że kontrole odbywają się jedynie od poniedziałku do piątku. 
 

Czy istnieje możliwość, aby sprawdzić swoje e-Zwolnienie przez internet?

Jak najbardziej jest to możliwe. Wystarczy zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP), gdzie wpadają wszystkie nasze e-Recepty, czy e-Zwolnienia. Można je również zweryfikować z perspektywy Platformy Usług Elektronicznych (PUE). 

Czy można otrzymać L4 na współmałżonka za pośrednictwem internetu?

Oczywiście. Platformy telemedyczne, to idealne miejsce, aby uzyskać zwolnienie lekarskie na chorego członka rodziny. Na platformie telemedycznej, takie jak haloDoctor, dostępnych jest wielu specjalistów, którzy oferują swoje usługi zarówno w weekendy, jak i święta. Połącz się z lekarzem za pośrednictwem urządzenia mobilnego i otrzymaj e-Zwolnienie bez wychodzenia z domu. 
 

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!