Jak można dostać L4 od lekarza?

konsultacje lekarskie online

Jak można dostać L4?

 

Prawo do zwolnienia lekarskiego ma każda osoba, której składki na ubezpieczenie chorobowe są odprowadzane, czyli pracownik zatrudniony na umowie o pracę lub umowie zlecenie, który wyraził zgodę na odprowadzanie dobrowolnych składek. Jak dostać L4, aby uniknąć wszelkich nieprzyjemności?

 

Jaki lekarz wystawi L4?

Aby móc odpowiedzieć na pytanie: jak można dostać L4? Należy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, które dotyczy uprawnień lekarzy. Aby lekarz mógł wystawić L4, musi uzyskać odpowiednie upoważnienie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu powinien zgłosić się do ZUS z odpowiednim wnioskiem. Koniecznością jest, aby lekarz oprócz wniosku, miał ze sobą również dokument potwierdzający prawa do wykonywania zawodu lekarza.

L4 może wystawić lekarz POZ, lekarz specjalista, lekarz stomatolog oraz lekarz dyżurujący w szpitalu. Warto pamiętać, że lekarz specjalista, który przyjmuje pacjenta, ma obowiązek wystawić e-Zwolnienie w przypadku, gdy pacjent jest chory i niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych. Nie ma on prawa odesłać chorego pacjenta do lekarza POZ. W przypadku takiego wydarzenia, pacjent może wnieść skargę na pracę lekarza do Izby Lekarskiej, pacjent powinien pamiętać, aby odmowę wystawienia e-Zwolnienia otrzymać na piśmie, który poświadczy dane zdarzenie.

 

Co oznaczają kody literowe na e-Zwolnieniu?

Kody literowe, które znajdują się na e-Zwolnieniu mają ważną rolę, ponieważ od nich zależy, jaka wysokość zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Błędnie oznaczone zwolnienie lekarskie może spowodować, że płatnik otrzyma zawyżony zasiłek, w wyniku wskazania błędu lekarza, płatnik zostanie zobowiązany do zwrotu nadwyżki, do których zostaną doliczone odsetki.

  • Kod A, oznacza niezdolność, która powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni i jest spowodowana taką samą chorobą,
  • kod B, oznacza niezdolność wynikającą z powodu choroby w ciężarnej kobiety,
  • kod C oznacza niezdolność, która wynikła z nadużycia alkoholu,
  • kod D oznacza niezdolność wynikającą z zakażenia gruźlicą,
  • kod E oznacza niezdolność, która wynikła z choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni. A także chorobą, której symptomy chorobowe pojawiają się po okresie dłuższym niż 14 dni, od początku choroby.

 

Elektroniczne zwolnienie

Wielu Polaków zadaje sobie pytanie: Jak dostać L4, skoro teraz wszystko dzieje się w internecie. Tak się składa, że wprowadzone zmiany, wprowadziły ład i uwolniły społeczeństwo od wielu obowiązków, które były związane z papierowymi zwolnieniami.

Aktualnie, otrzymując e-Zwolnienie, lekarz, zatwierdzając je w systemie, wysyła je jednocześnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek założyć konto PUE, na którym pojawiają się wszelkie zwolnienia od pracowników. Posiadanie konta pozwala pracodawcy na weryfikację opłacanych składek, wglądu w informację roczną, wszelkie deklaracje rozliczeniowe i dokumenty związane ze zwolnieniami z powodu choroby swoich pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy lekarz specjalista, który przyjmuje prywatnie może wystawić L4?

Aby lekarz praktykujący prywatnie mógł wystawić L4 pacjentowi, musi posiadać odpowiednie upoważnienie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Samodzielnie powinien złożyć wniosek do siedziby ZUS.

Czy pracodawca od razu widzi, że pracownik poszedł na L4?

Pracodawca na profilu PUE informację o zwolnieniu lekarskim pracownika otrzyma maksymalnie do dwóch dni od wizyty pacjenta u lekarza. Należy pamiętać, że pracodawcę należy powiadomić o wystawionym zwolnieniu, przy czym żadnych dokumentów samodzielnie już nie dostarczamy.

Jak długo pracodawca wypłaca wynagrodzenie podczas L4?

Pracodawca przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego wypłaca tzw. wynagrodzenie chorobowe, w 34. dniu ten obowiązek przejmuje ZUS i zmienia się to w wypłatę zasiłku chorobowego.

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!