L4 - na zwolnieniu lekarskim widnieje powód zwolnienia lekarskiego?

konsultacje lekarskie online

 

Zwolnienie lekarskie to dokument, który upoważnia pacjenta do przerwy w wykonywaniu obowiązków związanych z pracą zarobkową na rzecz rekonwalescencji w domu lub ośrodku uzdrowiskowym. Zwolnienie lekarskie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem, ponieważ są one regularnie weryfikowane przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Co widzi pracodawca?

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem, który wystawia lekarz na podstawie stanu zdrowia swojego pacjenta. Niejednokrotnie pacjent obawia się, że jego przełożony może mieć wiedzę na temat jednostki chorobowej, która wysłała go na L4. Najczęściej takie obawy mają pacjenci, którzy zdecydowali się na leczenie psychiatryczne, ale obawiają się konsekwencji leczenia ze strony pracodawcy. Niestety – wiele osób nadal nie ma świadomości i wiedzy na temat chorób psychicznych i osoby leczone w tym zakresie są piętnowane i źle oceniane.

Powód zwolnienia lekarskiego - pracodawca, otrzymując powiadomienie o zwolnieniu lekarskim ma wgląd w podstawowe dane lekarza oraz placówki, czyli zna adres placówki leczniczej, imię i nazwisko lekarza oraz jego specjalizację. Na podstawie tych danych pracodawca może zweryfikować, pod jakim kątem leczony jest jego pracownik, jednakże nie ma wglądu w kod choroby, który również znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Zostało to uściślone przepisami, które dotyczą ochrony prywatności pracownika.

 

Czym jest kod choroby?

Kod choroby, to litera, która została przypisana do odpowiedniej grupy chorobowej. Litera ta umieszczona zostaje na zwolnieniu lekarskim i jest ona do wglądu dla placówek medycznych oraz ZUS. W Polsce jest pięć kodów chorobowych, które lądują na L4:

  • kod A mówi o tym, że niezdolność pracownika do pracy powstała po przerwie, która nie przekraczała 60 dni i jest spowodowana taką samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą,
  • kod B oznacza niezdolność do pracy w czasie trwania ciąży u kobiety,
  • kod C oznacza niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu,
  • kod D oznacza niezdolność do pracy spowodowana zakażeniem gruźlicą,
  • kod E oznacza niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia choroby.

 

Kontrole w czasie L4

Niejednokrotnie można usłyszeć, że ktoś został złapany na wakacjach, gdy powinien przebywać na zwolnieniu lekarskim. Takim osobom, które źle wykorzystują swoje zwolnienie lekarskie może grozić kilka przykrych konsekwencji:

  • pracodawca może rozwiązać umowę dyscyplinarnie, gdy pracownik nieodpowiednio wykorzystuje zwolnienie lekarskie, ponieważ nadużywanie zwolnień lekarskich jest naruszeniem obowiązków pracowniczych,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć zasiłek i wymagać jego zwrotu, jeśli kontrola wykaże nieodpowiednie wykorzystywanie zwolnienia.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może samodzielnie przeprowadzić kontrolę pracownika na zwolnieniu lekarskim, ale również i na wniosek pracodawcy. Pracodawca może zgłosić taki wniosek w przypadku, gdy zatrudnia powyżej 20 osób, w innym wypadku taką kontrolę musi przeprowadzić na własny koszt.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy pracownik ma prawo sam skrócić zwolnienie lekarskie?

Nie, jest to niemożliwe. W sytuacji, w której pracownik przebywania na L4 i czuje się już dobrze, nie może sam podjąć decyzji o powrocie do pracy. Obowiązkowe jest, aby ponownie umówił się na wizytę u lekarza i uzyskał od niego zgodę. To właśnie od lekarza specjalisty zależy, czy zgodzi się on na szybszy powrót pracownika do pracy.
 

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Należy pamiętać o tym, że zasiłek chorobowy obowiązuje nie dłużej niż 182 dni w ciągu roku. Sytuacja zmienia się tylko w 2 przypadkach – kiedy niezdolność do pracy wynika z ciąży lub zachorowania na gruźlicę, wtedy okres ten wydłuża się do 270 dni.
 

Czy zwolnienie jest do dnia włącznie?

Przyjęto, że zwolnienie lekarskie wystawia lekarz po przeprowadzonym badaniu oraz wywiadzie medycznym. W większości przypadków pierwszym dniem obowiązującego zwolnienia jest albo dzień badania włącznie, albo dzień następny.
 

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!