L4 na badania lekarskie

konsultacje lekarskie online

L4 na badania lekarskie

 

Wizyty u różnych specjalistów często wiążą się z tym, że jest konieczność wykonywania różnych badań. Co w przypadku, gdy jesteśmy zdrowi, a lekarz zleci badania? Jak usprawiedliwić, to w miejscu pracy?

 

Czy można wziąć L4 na badania?

Nieobecność w pracy z powodu choroby jest usprawiedliwione wystawionym przez lekarza L4. Sytuacja jest zdecydowanie inna, gdy pracownik jest zdrowy, ale na zlecenie lekarza potrzebuje zrobić badania – w takiej sytuacji L4 nie przysługuje, tak samo jak w przypadku, gdy potrzebna jest interpretacja wyników badań u specjalisty – L4 w takich sytuacjach również się nie należy, jeśli pracownik jest zdrowy.

Pacjent, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, ma prawo zgłosić się na badania, które potwierdzą jego aktualny stan zdrowia. Interpretacja wyników badań może odbyć się poprzez wizytę w gabinecie lekarskim lub za pomocą konsultacji online na platformie medycznej haloDoctor, która zrzesza lekarzy każdej specjalizacji, nawet lekarzy POZ, którzy o każdej porze dnia i nocy są gotowi, aby odbyć z pacjentem e-Wizytę.

 

W jakich przypadkach można skorzystać z L4?

Zwolnienie lekarskie może zostać wystawione jedynie przez lekarza, może być to lekarz specjalista lub lekarz bez specjalizacji – to nie ma znaczenia. Znaczenie ma fakt, czy pacjent jest chory i jego stan zdrowia wymaga wykorzystania L4. W przypadku, gdy zdrowie pacjenta jest w porządku, lekarz nie ma prawa wystawić L4 na prośbę pacjenta, takich przypadków jest wiele niestety, ponieważ Polacy nagminnie wykorzystują zwolnienie lekarskie do innych czynności, niż te, na które wskazuje L4. W związku z czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych rok po roku zwiększa ilość kontroli, które dotyczą prawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. W przypadku, gdy ZUS skontroluje pacjenta, który wykorzystuje L4 niezgodnie z założeniem, może zostać cofnięty dla pacjenta zasiłek chorobowy, a jeśli został mu już wypłacony - ZUS może domagać się jego zwrotu. Ze strony pracodawcy może to być argument do zwolnienia dyscyplinarnego, dlatego L4 należy wykorzystywać zgodnie z jego celem.

 

L4 na badania lekarskie

L4 na badania lekarskie? - typowe L4 nie przewiduje sytuacji, w której pracownik ma dzień wolny z powodu konieczności wykonania badań lekarskich lub konieczna jest wizyta u lekarza i interpretacja wyników badań już wykonanych.

Pracownik ma prawo do dnia wolnego w przypadku, gdy musi przeprowadzić badania wstępne do nowej pracy, okresowe lub kontrolne. Takie skierowanie na badania wystawia pracodawca, gdy:

  • przyjmuje nowego pracownika na podstawie umowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik posiada ważne orzeczenie lekarskie, które dopuszcza pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • przenosi pracownika młodocianego na inne stanowisko, które wymaga badań lekarskich,
  • przenosi pracownika na inne stanowisko pracy, które generuje ryzyko czynników szkodliwych lub uciążliwych dla osoby pracującej na danym stanowisku,
  • stanowisko pracy związane jest z narażeniem na szkodliwe substancje,
  • pracownik zmienia stanowisko związane z pracą ze szkodliwymi substancjami na inne,
  • zostanie rozwiązana umowa z pracownikiem, który pracował na stanowisku związanym ze szkodliwymi substancjami,
  • pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy za badanie lekarskie będę musiał zapłacić?

Nie, badanie lekarskie jest na koszt pracodawcy i w większości przypadków będzie się odbywać w godzinach pracy. 

Kogo obejmuje badanie lekarskie wstępne?

Wszystkie nowe osoby, które przyjmowane są do pracy oraz pracowników młodocianych, którzy są przenoszeni na inne stanowiska pracy. Obejmują one również innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 

Od kogo otrzymam skierowanie na badanie lekarskie?

Skierowanie na badanie otrzymuje się od pracodawcy, w dwóch egzemplarzach. Pracownik, który otrzyma skierowanie, musi je wykonać do 3 miesięcy od daty wystawienia dokumentu, jednak w większości przypadków realizacja badań powinna odbyć się jak najszybciej. 

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!