Zwolnienie wstecz – czy jest taka możliwość?

konsultacje lekarskie online

Zwolnienie wstecz

 

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem medycznym, który określa niezdolność do pracy spowodowaną określoną jednostką chorobową. Co w przypadku, gdy jest potrzeba otrzymania L4 z datą wstecz?

 

O zwolnieniu słów kilka

Zwolnienie lekarskie jest wystawiane przez lekarza, który posiada stosowne upoważnienia. O takie upoważnienie lekarz może starać się online dzięki platformie PUE ZUS, bądź udać się osobiście do terenowej jednostki ZUS.

Aktualnie nie używa się formalnie określenia L4, zostało zastąpione ono określeniem e-ZLA, które oznacza elektroniczne zwolnienie lekarskie, ponieważ w związku z wprowadzonymi zmianami, zwolnienie lekarskie jest aktualnie przekazywane już tylko elektronicznie. W sytuacji, gdy pracodawca nie posiada profilu PUE ZUS, lekarz bądź asystent medyczny ma obowiązek wystawić dokument papierowy i przekazać go pacjentowi, który musi ten wydruk okazać pracodawcy. Obowiązek posiadania konta PUE ZUS ciąży na tych pracodawcach, którzy zatrudniają więcej niż 5 osób i są opłacane ich składki. Pracodawca powinien poinformować pracowników o konieczności lub braku konieczności dostarczania zwolnienia lekarskiego, ale w przypadku gdy tego nie zrobi – lekarz będzie również posiadał takową informację na swoim profilu lekarza.

 

Zwolnienie wstecz?

Bywają sytuacje, że chory potrzebuje otrzymać zwolnienie wstecz, czyli zwolnienie z datą wsteczną od dnia wizyty u lekarza. Lekarz bez względu, czy to e-Wizyta, wizyta w gabinecie, czy wizyta domowa, ma prawo wystawić zwolnienie wstecz, jeśli uzna, że w dniach poprzedzających pacjent był faktycznie chory. Maksymalny okres zwolnienia z datą wstecz to trzy dni. Jedynym wyjątkiem, który upoważnia do dłuższego zwolnienia wstecz, jest zwolnienie, które wystawia lekarz psychiatra. Jednak, aby takie zwolnienie wstecz mogło być wystawione, psychiatra musi poświadczyć, że u pacjenta występowały już wcześniej zaburzenia, które ograniczały go do ogólnej zdolności oceny swojego postępowania.

Każde standardowe zwolnienie lekarskie czy zwolnienie wstecz może zostać skontrolowane na wniosek pracodawcy lub z samodzielnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, aby zwolnienie lekarskie było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może zostać cofnięte świadczenie oraz wymagany zwrot tego już wypłaconego. Dodatkowo może być to argumentem dla pracodawcy, aby wręczyć takiemu pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne.

 

Jak długo może trwać zwolnienie wstecz?

Każde zwolnienie lekarskie jest wystawiane na podstawie choroby, która może mieć różny czas trwania. Zwolnienie wstecz nie dyskwalifikuje w żaden sposób pacjenta do konieczności przebywania na dłuższym zwolnieniu bądź pobierania innej kwoty zasiłku chorobowego, liczy się ogólny czas trwania zwolnienia. Aktualnie zgodnie z prawem, pracownik może otrzymać maksymalnie 182 dni zwolnienia lekarskiego przy zasiłku chorobowym. Wyjątkiem jest gruźlica lub ciąża, która przedłuża czas dozwolonego zwolnienia lekarskiego do 270 dni. W sytuacji, gdy minie maksymalny okres zwolnienia, a pacjent nadal potrzebuje go, to może on ubiegać się o przyznanie mu dalszego świadczenia rehabilitacyjnego, które może trwać 12 miesięcy.

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!