E-rECEPTA
E-DOKUMENTACJA
MEDYCZNA

Program Medfile e-Recepta to kompleksowy system do zarządzania gabinetem. Zaufało nam już kilka tysięcy lekarzy i specjalistów.
Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® to zaufany partner służby zdrowia, koncernów farmaceutycznych i instytutów badawczych.
Od 2004 roku wdrażamy innowacyjne rozwiązania IT dla sektora medycznego.

NEW! Poznaj haloDoctor - portal e-Wizyt dla pacjenta.

Medfile Medfile
0 tys.
pacjentów miesięcznie
0
lekarzy i specjalistów
0 tys.
recept
0 lat
0 autorskich aplikacji
0 ekspertów
Producentem oprogramowania Medfile® jest firma BioStat® - komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego
Zobacz więcej o BioStat®
Nasi liderzy
Rafał Piszczek
Rafał Piszczek
Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Informatyka (specjalność Statystyka) Uniwersytetu w Katowicach, ukończył równolegle Filologię Angielską. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowo-badawczych i referatów z zakresu zastosowania data mining/metod ilościowych w analizach ekonomicznych, marketingowych oraz branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych.

Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. jako pracownik Katedry Ekonometrii (2002-2012) realizując w tym czasie kilkaset projektów naukowych, badawczych i biznesowych.

Od kilkunastu lat współpracuje z kluczowymi światowymi koncernami farmaceutycznymi (m.in. Amgen, Novartis, Pfizer, Mabion) w zakresie zarządzania polskimi i międzynarodowymi programami badawczymi, market research dla celów wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz wdrażania rozwiązań IT. Pomysłodawca i twórca innowacyjnych aplikacji służących do zarządzania badaniami oraz prowadzenia rejestrów medycznych (m.in. eCrf.biz.pl™, cati-system.pl™, Medfile.pl™). W roku 2012 został uhonorowany tytułem Człowieka Roku w kategorii Biznes w Rybniku. W spółkach BioStat oraz DMSoft odpowiada za długofalową strategię rozwoju spółki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek
DR INŻ. EWA TKOCZ-PISZCZEK
V-ce Prezes Zarządu

Dr inż. matematyki AGH w Krakowie (Wydział Matematyki Stosowanej), ponadto absolwentka Filologii Angielskiej. W latach 2003-2012 pracownik naukowy Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej ,uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Od ponad dekady zdobywa doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi z zakresu badań rynku i opinii, badań marketingowych, ewaluacji. Kierownik lub członek zespołu badawczego w ponad 200 projektach.

W BioStat odpowiada za zarządzanie i koordynowanie projektów oraz wspomaga działania rozwoju spółki. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze innowacji z sektora nauki do biznesu.

Prywatnie wielka propagatorka wszelkich form rozwoju osobistego. Od ponad dziesięciu lat praktykuje jogę, która jest dla niej wszechstronną formą treningu nie tylko fizycznego, ale również intelektualnego.

Dr Monika Kurpanik
DR MONIKA KURPANIK
Dyrektor ds. Badań

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych i współautorem publikacji książkowych. Jej zainteresowania badawcze związane są z percepcją szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego, co chętnie przekłada na badania związane z postrzeganiem wizerunku/środowiska/produktu.

W BioStacie odpowiedzialna jest za kierowanie badaniami z zakresu analiz ekonomicznych oraz ewaluacji programów unijnych. Specjalizuje się w badaniach rynku, z naciskiem na analizy dotyczące marki, strategii marketingowych, wprowadzania nowych produktów na rynek, poziomu satysfakcji klientów. Koordynowała liczne projekty badawcze związane z tematyką gospodarczą, zajmując się całościową realizacją projektu, tj. opracowaniem koncepcji badań, analizą zebranego materiału i tworzeniem raportów.

Monika jest także doświadczonym moderatorem badań jakościowych. W dotychczasowej pracy nabyła umiejętność zarządzania projektami badawczymi o zróżnicowanej tematyce, skierowanych zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i biznesowych.

Dr Marian Płaszczyca
STATYSTYKA / BIOTECHNOLOGIA
DR MARIAN PŁASZCZYCA
Senior Project Manager

Absolwent kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin.

W BioStacie od kilku lat jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania badawczego eCRF.biz.pl™ oraz CATI-SYSTEM™. Współautor wielu raportów i opracowań z badań obserwacyjnych dla wiodących ośrodków akademickich oraz rynku firm farmaceutycznych i technologii medycznej.

Na co dzień odpowiada za obsługę badań obserwacyjnych i klinicznych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania eCRF.biz.pl™ oraz badań komercyjnych wykonywanych na platformie CATI-SYSTEM™. Specjalizuje się również w metodyce badań żywności z wykorzystaniem techniki opisowej analizy jakościowej.

W obszar zainteresowań zawodowych Mariana wchodzą: optymalizacja informatycznego wsparcia badań, automatyzacja zadań, wdrażanie technologii open-source stosowanych w świecie naukowym oraz w codziennej praktyce biznesowej. Pasjonat poszukiwania innowacyjnych rozwiązań informatycznych w statystyce.

Szymon Błąkała
IT
SZYMON BŁĄKAŁA
Project Manager / Senior Developer

Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku Informatyka. Autor niezliczonych aplikacji internetowych w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał realizując projekty ponadprzeciętne, wymagające stosowania nowatorskich technologii, nie spotykanych wcześniej, szczególnie na polskim rynku.

Technologie w jakich się specjalizuje, to przede wszystkim PHP, różnorodne systemy bazodanowe, HTML5/Javascript oraz nodejs. W BioStat posiada status partnera w zakresie realizacji projektów eCRF.biz.pl™, CATI-SYSTEM™ oraz MedFile.pl™

Tomasz Kusy
IT
Tomasz Kusy

Doświadczony programista i menager, związany od ponad 25 lat z branżą IT. Jest też jednym z jej twórców i założycieli giełdowej spółki SARE S.A gdzie pełnił funkcję dyrektora IT. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych. Angażował się też w Fundację Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE. Jego hobby, to komputery, sztuczna inteligencja, elektronika, strzelectwo sportowe i muzyka elektroniczna. Od kilku lat hobbystycznie grywa jako klubowy DJ (ukończył nawet specjalny kurs).

Edyta Klemba
PHARMA DIVISION
EDYTA KLEMBA
Pharma Division Director

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność biotechnologia drobnoustrojów). Edukację uzupełniła o studia podyplomowe z zakresu Public Relations. Swoją karierę zawodową związała z marketingiem farmaceutycznym, którym zajmuje się już od ponad 4 lat. Praktyczne doświadczenia zdobywała pracując jako samodzielny manager oraz szef działu Client Service. Realizowała kampanie wielokanałowe, projekty badawcze, edukacyjne, obserwacyjne i badania rynku na rzecz największych firm farmaceutycznych w Polsce.

Edyta jest Certyfikowanym Koordynatorem Badań Klinicznych – ukończyła szkolenie akredytowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych.

W BioStacie odpowiada za planowanie strategii marketingowej w obszarze sektora farmaceutycznego i relacje biznesowe z decydentami firm tego sektora. Na co dzień jest zaangażowana w koordynację projektów dedykowanych branży farmaceutycznej, w szczególności badania obserwacyjne, kliniczne, PMS, edukacyjne i rejestry medyczne.

Propagatorka zdrowego podejścia do świata i życia, profesjonalistka w każdym calu.

Dr Małgorzata Płaszczyca
Badania marketingowe
dr Małgorzata Płaszczyca

Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych.
Gosia pracę w BioStacie rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych.

Obecnie zajmuje się projektami badawczymi związanymi z zagadnieniami społecznymi i analizą rynku. Jest współautorem licznych raportów dotyczących problemów społeczno-gospodarczych oraz analiz rynku pracy. Bierze również udział w projektach marketingowych, w tym badaniach rozpoznawalności marki oraz satysfakcji i preferencji zakupowych konsumentów. Jej zakres obowiązków w BioStat koncentruje się na opracowywaniu koncepcji metodologicznych badań, analizie pozyskanego materiału, tworzeniu raportów.

Katarzyna Tajchman
Katarzyna Tajchman
Customer Service Manager

Absolwentka kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Z powodzeniem uzyskała dwie specjalizacje: Bezpieczeństwo w Administracji Publicznej oraz Bezpieczeństwo i Porządek publiczny. Z zawodu jest technikiem informatykiem, a swoje doświadczenie zdobywała pracując w firmie działającej na obszarze międzynarodowym specjalizującej się w inwentaryzacjach. Znajomość systemów operacyjnych oraz biegła obsługa komputera to jej mocne strony. Prócz tego posiada wieloletnie doświadczenie jako koordynator zajmując się szkoleniem nowych pracowników, planowaniem strategii działania oraz organizacją czasu i zadań. W BioStacie zajmuję się kompleksową obsługą klientów Programu Medfile. Odpowiedzialna jest głównie za komunikację oraz szeroko rozumianą pomoc techniczną. Zawsze dąży do zmaksymalizowania poziomu zadowolenia oraz satysfakcji obsługiwanej przez nią osoby, a wzbogacanie programu o kolejne funkcje pożądane przez klientów to jej ulubiona część pracy. Z zamiłowania jest wychowawcą kolonijnym obozu socjoterapeutycznego na Mazurach oraz w Międzybrodziu Żywieckim. Prywatnie pozytywnie nastawiona do życia osobą zawsze dążąca do zrealizowania postawionego sobie celu.

Agnieszka Pilniok
OBSŁUGA KLIENTA
Agnieszka Pilniok
Opiekun klienta

Absolwentka I stopnia kierunku Finanse Menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie kontynuuje naukę na II stopniu tego samego kierunku. Z wykształcenia technik ekonomista. Doświadczenie w zawodzie zdobyła odbywając praktyki zarówno w Polsce, jak i w Portugalskiej firmie O+Economico. Praca na stanowisku baristy oraz kelnerki w rybnickiej kawiarni pozwoliła jej uzyskać ogromne doświadczenie w pracy z klientem. Każdego klienta traktuje w sposób indywidualny podchodząc do sprawy z pełnym zaangażowaniem i rzetelnością.


W BioStacie zajmuje się sprawami marketingowymi oraz obsługą klientów Programu Medfile. Z chęcią i entuzjazmem odpowiada na wszelkie pytania. Prywatnie osoba, która chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Niepoprawna optymistka z wiecznym uśmiechem na twarzy, która uwielbia stawiać sobie nowe cele i wyzwania. Mała perfekcjonistka marząca o swojej własnej przytulnej kawiarni. Miłość do muzyki zakorzeniona od najmłodszych lat sprawiła, iż z powodzeniem ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną w Rybniku jako absolwentka klasy akordeonu.

Monika Kozłowska
OBSŁUGA KLIENTA
Monika Kozłowska
Opiekun klienta
Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a także studiów podyplomowych z Zakresu Handlu i Zarządzania Sprzedażą. Autor publikacji naukowych dla Polish Journal of Allergology. Swoją karierę zawodową związała z branżą farmaceutyczną od 2007 roku. Posiada 10-letnie doświadczenie w dziedzinie sprzedaży dedykowanej rynkowi farmaceutycznemu. Odpowiedzialna za utrzymywanie dobrych relacji z największymi klientami sektora farmacji, hurtowniami, aptekami jak również za realizację planów sprzedażowych. Oprócz tego odpowiedzialna za zarządzanie zespołem sprzedażowym. Tester aplikacji mobilnych i webowych dla branży farmaceutycznej.

W BioStacie zajmuje obsługą klientów Programu Medfile. Służy szerokim zakresem pomocy oraz udzieleniem informacji na pytania wszelkiego rodzaju. Komunikatywna, chętnie pomagająca ludziom. Optymistycznie nastawiona do życia. Wszystkie wolne chwile przeznacza dla rodziny i przyjaciół. Uwielbia rodzinne podróżowanie oraz aktywne spędzanie czasu.
Agnieszka Pyszny
OBSŁUGA KLIENTA
Agnieszka Pyszny
Junior Project Manager
Absolwentka kierunku Inżynieria Biomedyczna o specjalności Informatyka i elektronika medyczna na Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie. Z wykształcenia inżynier kliniczny. Doświadczenie w zawodzie zdobywała pracując w krakowskiej firmie informatycznej w obszarze medycznym oraz badań klinicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu potrzeb Klienta, analizie wymagań oraz zarządzaniu projektami. Weryfikuje przygotowane oprogramowanie pod kątem potrzeb Klienta oraz przeprowadza szkolenia dla nowych użytkowników programu. Współpracując z programistami oraz testerami dąży do maksymalizacji wartości wdrażanych rozwiązań oraz zadowolenia Klienta.

W BioStacie zajmuje się obsługą Klientów Programu Medfile, projektowaniem nowych funkcjonalności oraz testowaniem aplikacji mobilnych i webowych. Wierzy, że odpowiednio zaprojektowany produkt sprawia, że program działa sprawnie a korzystanie z niego jest intuicyjne dla użytkownika. Prywatnie miłośniczka czworonogów, podróży oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu.
 
© BioStat 2020 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Halodoctor
Konsultacja
lekarska online
w 5 minut od 49 zł