Zdalne konsultacje
lekarskie w MedCenter

Telemedycyna - łączy specjalistów
z pacjentami w świecie online.

Bezpieczne, szybkie, innowacyjne, bliższe oraz bardziej wartościowe dla Twoich pacjentów niż kiedykolwiek – Twoje centrum zarządzania zdrowiem w oparciu o telemedycynę.
Nowe myślenie o zdrowiu pacjentów
Nowe myślenie o zdrowiu pacjentów w świecie digital zainspirowało nas do stworzenia rozwiązania, które jest czymś więcej niż e-przychodnią.
To globalna sieć specjalistów dostępna online i gotowa do realizacji zdalnych wizyt z pacjentami.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pacjent potrzebuje pilnej konsultacji wyników swoich badań, a najbliższy termin wizyty w jego poradni przypada za 2 tygodnie, a inna poradnia, gdzie wolny termin przypadłby na jutro oddalona jest o 250 km.

W odpowiedzi właśnie na takie sytuacje powstał MedCenter!
e-Przychodnia Medfile e-Przychodnia
Medfile
e-konto pacjenta MedPortal e-konto pacjenta
MedPortal
Telemedycyna MedCenter Telemedycyna
MedCenter
e-Przychodnia – Medfile®
Rozwiązanie, które pozwala na świadczenie usług medycznych poprzez sieć teleinformatyczną 24/7 i dzięki temu daje szersze spektrum działania przychodni i gabinetów. Telemedycyna łączy pacjentów i lekarzy różnych specjalizacji za pomocą wideo, czatu czy telefonu. Pozwala na prowadzenie kompleksowej konsultacji w oparciu o przeprowadzony wywiad lekarski czy dostarczone wyniki badań pacjenta.
Usługi:
Rejestracja pacjentów online
Telekonsultacja:
Wysyłanie formularzy do pacjenta
– zalecenia, karty opieki, compliance
Elektroniczny podpis pacjenta
– zobacz więcej MedSign
Wysyłanie wyników badań laboratoryjnych i innych
Wystawianie e-recept, e-zwolnień i e-skierowań
LabSites – otrzymywanie wyników badań z laboratorium
e-Konsylia
e-przychodnia
e-Konto pacjenta - MedPortal
Prowadzenie własnej kartoteki w oparciu o dokumentację medyczną udostępnianą przez specjalistę. W jednym miejscu dostępne są wszystkie informacje nt. stanu zdrowia pacjenta – recepty, skierowania, zaświadczenia, przebyte choroby czy pobyty w szpitalu. Możliwość ustawienia przypomnień dotyczących pory brania leków (DML - Dziennik monitorowania leków) to dodatkowy atut i przewaga mająca na celu ułatwienie pacjentowi stosowanie się do zaleceń lekarskich i tym samym budowania sojuszu terapeutycznego.
e-konto pacjenta
Telemedycyna – MedCenter
To wykorzystanie potencjału Medfile i MedPortal celem szybkiego dostępu pacjenta do e-konsultacji. Dostępna sieć specjalistów dyżurujących online to gwarancja niemalże natychmiastowego uzyskania dostępu do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy zarejestrować swoje konto w systemie, uzupełnić harmonogram obecności online i oczekiwać zgłoszenia pacjenta.
Telemedycyna
Korzyści dla pacjenta
Błyskawiczny dostęp do e-konsultacji Błyskawiczy dostęp
do e-konsultacji
Historia choroby w jednym miejscu Historia choroby
w jedym miejscu
Zmniejszenie kosztów konsultacji specjalistycznych Zmniejszenie
kosztów konsultacji
specjalistycznych
Przypominajki Przypominajki nt.
pór przyjmowania
leków
Monitorowanie stau zdrowia Ciągły monitoring
stanu swojego
zdrowia
Korzyści dla lekarza
  • Telemedycyna w najlepszej postaci
  • Poszerzenie oferty gabinetu o konsultacje online
  • Prowadzenie zdalnej przychodni
  • Ustalenie harmonogramu zdalnych e-konsultacji
  • Zwiększenie ilości realizowanych wizyt i tym samym wzrost przychodów
  • Kontakt z pacjentem za pomocą wideo, czatu lub telefonu
  • Wystawianie e-Recept, e-Zwolnień, e-Skierowań
  • Zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku
  • Transparenty model płatności i rozliczeń z pacjentem
Model działania
Konto lekarza Konto lekarza
Medfile EDM
Konto pacjenta Konto pacjenta
MedPortal
Medcenter MedCenter
wyszukiwarka online
specjalistów
Telekonsultacja Telekonsultacja
Ocena wizyty Ocena wizyty
i płatności
Rejestracja konta w bazie
Rejestracja do aplikacji
Współpraca
Prowadzisz Gabinet i chciałbyś poszerzyć ofertę o zdalne konsultacje i porady lekarskie online?
Jesteś lekarzem specjalistą? Prowadzisz praktykę lekarska? Oferujemy ci możliwość współpracy w zakresie obsługi konsultacji medycznych online na nowoczesnej platformie telemedycznej umożliwiającej konsultowanie Pacjentów online przez chat, telefon oraz rejestrację online.
Oferujemy
Zapraszamy do kontaktu: Rafał Piszczek, mail: rpiszczek@medfile.pl
Zobacz także:
Najnowsze badania 90% Polaków chce korzystać z e-wizyt i zdalnych porad lekarskich – zobacz więcej
  Umów się na prezentację
e-Recepta