Czym jest EDM?

Czym jest EDM?

EDM — elektroniczna dokumentacja medyczna. Każdy pacjent powinien znać ten skrót, a każdy lekarz i przedstawiciel zawodu medycznego powinien odpowiednio się do tego procesu przygotować.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia — kilka paragrafów i jeden cel — kompleksowe prowadzenie dokumentacji medycznej poprzez dedykowane systemy informatyczne.

Rozwój technologii, jaki towarzyszy nam każdego dnia, nie omija sektora medycznego. W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost zainteresowania placówek medycznych zastąpieniem papierowych wersji kart pacjenta ich nowoczesną, elektroniczną wersją. Proces ten zakłada zarówno optymalizację zarządzania placówką, jak i usprawnienie pracy lekarzy i personelu medycznego. Warto bliżej przyjrzeć się tej nadchodzącej transformacji, aby integracja systemów medycznych w gabinetach z globalną Platformą P1 i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej przebiegła bez zbędnych niespodzianek.

 

Podmioty lecznicze vs. EDM

Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oferuje wachlarz korzyści dla lekarza, ponieważ: 

 znajduje się w jednym miejscu,

 jest czytelnie prowadzona,

 oszczędza czas na formalności,

 minimalizuje ryzyko pomyłki.

Dodatkowo elektroniczna dokumentacja medyczna daje możliwość - elektronicznego wystawiania recept,
skierowań czy zwolnień.

 

EDM z perspektywy placówki medycznej. Na co zwrócić uwagę wybierając dostawcę EDM?

Mnogość rozwiązań, jakie oferuje rynek może sprawić kłopot podczas wyboru tego właściwego. Warto więc ustalić wskaźniki, które przeważą o wyborze jednego rozwiązania nad drugim. Czym się kierować?

 Po pierwsze przyjrzeć się działalności firmy i jej stażu na ryku. Ogromne znaczenie ma doświadczenie w budowaniu platform i systemów medycznych oraz stały ich rozwój.

 Po drugie określić preferowany typ programu (chmura/desktop).

 Po trzecie przetestować aplikację pod kątem intuicyjności i funkcjonalności.

Innowacyjne myślenie o branży medycznej i w odpowiedzi na jej potrzeby stworzyliśmy rozwiązanie, które stanowi  EDM w najlepszej postaci. Medfile to system zaprojektowany przez profesjonalistów działających w branży medycznej od 2005 roku. Zespół R&D pracujący nad przygotowaniem i implementacją systemu jest częścią firmy BioStat®, która zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych i informatycznych w biznesie.


Renoma gabinetu lekarskiego czy większej jednostki medycznej uzależniona jest od zastosowanych rozwiązań umożliwiających doskonalenie procesów biznesowych. Do powyższych działań można zaliczyć:

 budowanie pozytywnego wizerunku firmy,

 wprowadzanie rozwiązań nakierowanych na realizację potrzeb pacjentów,

 utrzymywanie dobrych relacji,

 zastosowanie innowacyjnego programu dla gabinetu lekarskiego wspierającego organizację pracy.

 

Zastosowanie odpowiednich narzędzi implikuje korzyści dla użytkownika, które polegają na:

 pracy w oparciu o model inteligentnych baz danych (bazy leków, interakcje leków),

 integracji z NFZ,

 zarządzaniem swoim czasem pracy i organizacji wizyt w oparciu o intuicyjny kalendarz.

 

Optymalny program dla gabinetu lekarskiego powinien cechować się prostotą i łatwością obsługi. Medfile pozwala na samodzielne prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zarówno dla pojedynczych gabinetów i praktyk lekarskich jak i małych przychodni. Program wspiera organizację pracy:

 bez konieczności instalacji,

 gwarantując bezpieczeństwo danych i wygodę,

 przejrzystym kalendarzem wizyt,

 wygodną formą dokumentacji kartoteki pacjentów,

 automatycznym generowaniem raportów i zestawień.

 

EDM z perspektywy pacjenta

Oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego przynosi wymierne korzyści pacjentom, ponieważ dzięki pełnej automatyzacji i płynnemu przejściu pomiędzy poszczególnym sekcjami (karta wizyty, rachunek, recepta itp.) lekarz oszczędza czas na konieczne formalności, co przekłada się na jakość przeprowadzanej wizyty. EDM to również większe bezpieczeństwo danych osobowych i zdrowotnych, dzięki wprowadzeniu m.in. środków kryptograficznej ochrony danych czy nadawaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom.

Informatyzacja w służbie zdrowia to także usprawnienie dla samych pacjentów, poprzez:

 samodzielne zapisywanie się na wizyty;

 zmiany terminu wizyty;

 czy korzystanie z funkcji przypominania o wizycie w formie SMS.

Elektroniczna dokumentacja medyczna prowadzona za pomocą Medfile zaprojektowana została w oparciu o papierową dokumentację medyczną i wytyczne krajowe, co oznacza, że dostępne są niezbędne pola i sekcje do przeprowadzenia kompleksowego wywiadu i udokumentowania choroby czy schorzenia.

 

Elementy karty pacjenta obejmują między innymi:

 dane osobowe;

 podstawowe informacje medyczne;

 kartę przeprowadzanej wizyty;

 historię wizyt;

 załączniki czy dokumenty księgowe.


Ponadto omawiany system zostanie zintegrowany np. z NFZ, co w pozytywny sposób wpłynie na skrócenie czasu potrzebnego do pozyskania konkretnych informacji, a w przypadku platformy internetowej pozwoli na ujednolicenie działań. 

 

Jakie korzyści, możemy przypisać Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

 • Szybkość w przepływie informacji o pacjentach, między podmiotami medycznymi,
 • Zminimalizowanie ryzyka powstania błędu, 
 • Znaczna poprawa komfortu pracy wszystkich pracowników medycznych, 
 • Zlikwidowanie zbędnej papierologii i konieczności przechowywania fizycznie danych, 
 • Ogromna poprawa w dostępności danych dla pacjentów, 
 • Polepszenie jakości usług medycznych, dzięki EDM, lekarz ma więcej czasu dla pacjenta podczas wizyty, 
 • Zniwelowanie barier technologicznych w wymianie danych o pacjentach. 

 


Reasumując, warto zauważyć, że wprowadzony obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej przynosi korzyści zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Stanowi również bezpieczną wersję tradycyjnej dokumentacji medycznej. Należy tym samym zaznaczyć, że oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego, jest w głównej mierze stworzone w taki sposób, aby usprawnić przebieg wizyty lekarskiej, a także realizować potrzeby oraz wymagania pacjentów związane np. z przyspieszeniem rejestracji na wizytę.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Jak tak naprawdę wygląda proces wymiany EDM i raportowanie zdarzeń medycznych?

Można powiedzieć, że proces wymiany EDM obejmuje wiele etapów, ale wiele z nich odbywa się automatycznie. Dzięki czemu lekarze mogą poświęcić więcej czasu na wizycie pacjentowi. Należy pamiętać o tym, że elektroniczna dokumentacja medyczna nie może istnieć bez raportowanych zdarzeń medycznych, które są ze sobą powiązane. 

Kto ma dostęp do Twojego EDM?

Poza Tobą dostęp do Twojej dokumentacji medycznej ma:

 • Każdy lekarz i placówka medyczna, którzy ją wytworzyli,
 • Twój lekarz pierwszego kontaktu, a dodatkowo: pielęgniarka POZ i położna, a także przychodnia POZ, do której przynależysz,
 • Lekarz, któremu udostępnisz swoją dokumentację medyczną, w zakresie i czasie, jakie wyznaczysz.
   
Czy EDM utworzone w placówce medycznej są wysyłane do systemu e-zdrowie (P1)?

Pamiętajmy o tym, że do systemu e-zdrowie (P1) tak naprawdę wysyłane są tylko dwie informacje:

 • Komunikat o zdarzeniu medycznym,
 • Indeks EDM. 
   
Jakie możliwości oferuje bezpłatny dostęp do Medfile?
 • Możliwość wystawiania: e-Recept, e-Skierowań oraz e-Zwolnień,
 • Integracja z eWUŚ, 
 • Możliwość przeprowadzenia aż 150 wizyt miesięcznie, 
 • Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM),
 • Zdarzenia medyczne. 
Czy będąc w integracji z Medfile, istnieje możliwość posiadania własnej strony WWW?

Jak najbardziej tak. Użytkownicy, dzięki Medfile mogą mieć własną stronę WWW za darmo! Wystarczy skorzystać z szablonu w Medfile i stworzyć swoją stronę internetową. Będąc klientem systemu EDM Medfile dodatkowo masz aktywną sekcję rejestracji pacjentów on‑line na wizyty.
 

 
© BioStat 2024 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 20.04.2024
- 50% na licencję
kod: 50taniej
Umów się na prezentację
zamknij
Nowa
subskrypcja
50% taniej!
Sprawdź
*migracja gratis
sale