Zdarzenia medyczne w Medfile EDM!

New! Zdarzenia medyczne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 1 lipca 2021 roku raportowanie zdarzeń medycznych będzie obowiązkowe dla wszystkich usługodawców realizujących świadczenia zdrowotne. Co to jest zdarzenie medyczne oraz dlaczego jest to ważny krok w wymianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi?

Wymiana dokumentacji medycznej między podmiotami leczniczymi to cyfrowa rewolucja w roku 2021.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne to świadczenie zdrowotne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Zdarzeniem nazywamy również inne działania medyczne, które wynikają z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, które regulują zasady ich udzielania.

Zdarzenia medyczne dostępne są w każdym pakiecie programu dla przychodni i gabinetów Medfile bezpłatnie.

Medfile EDM RaportujeZdarzenia Medyczne Aplikacja gabinetowa do wytwarzania dokumentacji medycznej Rejestruje plikiz Repozytorium Centralny rejestr dokumentacji medycznej dla załączników np. rezonansu. Zawiera tylko informacje o plikach i ich położeniu. P1 - Zdarzeniamedyczne P1 - Indeks EDM Centralny rejestr zdarzeń medycznych np. udzielonych porad, rozpoznań, wypisów i przyjęć do szpitala

Jakie informacje będą przekazywane do Systemu P1?

Jakie informacje będą przekazywane do Systemu P1?
 •  
  Dane usługodawcy
  (kod resortowy, REGON, identyfikator usługodawcy),
 •  
  Dane usługobiorcy czyli dane pacjenta
  (PESEL oraz adres zamieszkania),
 •  
  Dane dotyczące świadczenia zdrowotnego
  (m.in. kod świadczenia, data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji świadczenia)
 •  
  Dane dotyczące indeksu EDM

Kogo dotyczy obowiązek raportowania Zdarzeń Medycznych?

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne.
Ważne!
Podmiot leczniczy ma obowiązek przekazać do systemu P1 informacje o zdarzeniu medycznym niezwłocznie po jego wystąpieniu, jednocześnie nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia świadczenia.
Ważne!

Dlaczego raportowanie Zdarzeń Medycznych jest bardzo ważne w wymianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy Podmiotami leczniczymi?

Najważniejszym celem wdrożenia raportowania zdarzeń do systemu P1 jest umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi. Dzięki wymianie dokumentacji medycznej możliwe będzie zbudowanie ciągłości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, jak również zwiększenie dostępności specjalistów i zmniejszenie kolejek.

Medfile EDM Aplikacja gabinetowa do wytwarzania dokumentacji medycznej Pobiera pliki z repozytorium Pobiera z indeksu EDM lokalizację plików Wyszukuje i pobiera ZM Repozytoriumplików (XDS.b) Magazyn/Bank danych do przechowywania dokumentacji medycznej innej niż Zdarzenia Medyczne np. pliki rezonansu. P1 - Zdarzeniamedyczne Centralny rejestr zdarzeń medycznych np. udzielonych porad, rozpoznań, wypisów i przyjęć do szpitala P1 - Indeks EDM Centralny rejestr dokumentacji medycznej dla załączników np. rezonansu. Zawiera tylko informacje o plikach i ich położeniu.

Repozytorium – Bank danych

Wszystkie zdarzenia medyczne trafiają do repozytorium (bank danych medycznych). Zewnętrzny usługodawca lub inna upoważniona instytucja może pobrać dokumentacje medyczną i analizować bądź kontynuować leczenie.

Zalety wymiany danych w Twojej placówce:

  Gromadzenie i udostępnianie danych na przestrzeni czasu pozwoli placówkom medycznym i lekarzom na wgląd do historii leczenia pacjenta
  Kontynuacja leczenia w oparciu o pełną dokumentację pacjenta
  Poprawa świadczonych usług przez jednostki medyczne

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Co to jest zdarzenie medyczne?

Jest to świadczenie zdrowotne które zapewnia poprawę zdrowia pacjenta.

Czy w Medfile można raportowac zdarzenia medyczne?

Tak, każdy z pakietów Medfile bezpłatnie oferuje raportowanie zdarzeń medycznych w prosty sposób.

Centrum e-Zdrowia P1 - co należy przekazać w raporcie zdarzenia medycznego?

a) Dane usługodawcy oraz dane usługobiorcy - czyli dane placówki medycznej, praktyki, lekarza oraz dane pacjenta,
b) Dane dotyczące udzielonego świadczenia zdrowotnego (kod świadczenia, miejsce, data rozpoczęcia i zakończenia),
c) Dane uzupełniające dokumentacje medyczną wytworzoną w związku z wizytą,
d) Wszelkie inne dana pozwalające zidentyfikować zdarzenie medyczne.

Na kim spoczywa raportowanie zdarzeń medycznych ?

Obowiązek złożenia raportu zdarzenia medycznego dotyczy wszystkich realizujacych świadczenia medyczne (Podmioty lecznicze, Indywidualne praktyki lekarskie, Praktyki Fizjoterapeutyczne)
Zgodnie z art. 11 ust. 1, 1b i 3 ustawy o SIOZ.

W jakim terminie należy raportować zdarzenia medyczne?

Informacje o zdarzeniu medycznym należy przekazać niezwłocznie po jego wystąpieniu, jednocześnie nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia świadczenia.

Co to jest repozytorium?

Repozytorium to bank danych które przekazuje specjalista. Do repozytorium należy przekazywać załączniki które były podstawą do wydania diagnozy lub zostały wytworzone w trakcie zdarzenia medycznego.

Czy raportowanie zdarzeń medycznych dotyczy lekarzy dentystów oraz fizjoterapeutów?

Tak. Przekazywanie zdarzeń medycznych dotyczy również tych zawodów medycznych.

Zdarzenia medyczne w programie do gabinetu Medfile®

Wypełnij swój obowiązek razem z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną Medfile®. Zastosuj parę kroków i raportuj zdarzenia medyczne.

WYmagane certyfikaty Zdarzenia medyczne Wymagane certyfikaty Raportowanie zdarzeń medycznych` Zdarzenia medyczne Raportowanie zdarzeń medycznych
 
© BioStat 2024 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 20.04.2024
- 50% na licencję
kod: 50taniej
Umów się na prezentację
zamknij
Nowa
subskrypcja
50% taniej!
Sprawdź
*migracja gratis
sale