API MedFile eZdrowie do samodzielnej integracji dla usług:
e-Recepty, e-Zwolnienia, eWuś, Baza leków, MedConnect haloDoctor (czat audio video)

 

Medfile API Integracja usług eZdrowia w Twoim oprogramowaniu. e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Wuś oraz baza leków.

Co zawiera ten dokument?

  1. Opis usługi jaką jest Integracja z Medfile.

  2. Specyfikację API - ogólną.

Opis usługi jaką jest integracja z Medfile

Co daje integracja?

Medfile udostępnia specjalistyczne usługi e-Zdrowia poprzez API dla podmiotów oraz firm posiadających własne oprogramowanie gabinetowe (lub inne aplikacje zdrowotne w których wybrane komponenty są pożądane) przy bardzo niskim nakładzie pracy i czasu podmiotom planującym wdrożenie usług wymaganych ustawowo.

Jak działa integracja?

Medfile udostępnia wirtualne środowisko dla każdego podmiotu indywidualnie. Integrator łączy się ze środowiskiem wirtualnym poprzez interfejs REST API. Podmiot przed otrzymaniem dostępu do API musi zdecydować jakie usługi zamierza utylizować oraz w jakim modelu rozliczeniowym.

 

Do usług można łączyć się w zależności od modelu rozliczeniowego z dowolnego miejsca na świecie lub z wybranych adresów IP.

Czy muszę posiadać konto w Medfile?

Nie. Do integracji z usługami takimi jak e-Recepta czy e-Zwolnienie nie jest potrzebna subskrypcja w aplikacji Medfile EDM. Dane wykorzystywane w ramach integracji nie są w żaden sposób połączone z Medfile EDM (www.medfile.pl).

Gdzie przechowywane są dane?

W ramach dedykowanych usług uruchamiamy prywatny kontener w chmurze do przechowywania certyfikatów ZUS oraz RPWDL (tls, wss). W przypadku usług wymagających loginu i hasła przechowujemy te dane w prywatnej relacyjnej bazie. Dane w bazie są zapisane w postaci zaszyfrowanej indywidualnym dla danego podmiotu kluczem.

 

Dodatkowo wszystkie odpowiedzi jakie otrzymujemy od dostawców usług takich jak ZUS czy CSIOZ są przetrzymywane w postaci zaszyfrowanych plików XML w indywidualnej dla danego podmiotu chmurze.

Czy udostępniamy pełne odpowiedzi HL7 od usługodawców?

Tak, w odpowiedzi na poprawne wykonanie usług zwracamy dokumenty XML zawierające oryginalną odpowiedź od usługodawcy. Oraz na życzenie klientów dołączamy podpisany dokument XML wysyłany jako żądanie do usługodawcy.

Czy muszę mieć własną bazę leków?

W przypadku e-recept do wystawienia poprawnego dokumentu wymagane jest użycie poprawnych kodów EAN i nazw produktów. Jako jedną z usług udostępniamy bazę leków opartą o publiczne zasoby z csioz, gov.pl oraz o pozycje dodane przez nasz zespół analityczny. Użycie naszej bazy leków nie jest obowiązkowe. Do wytworzenia recepty mogą Państwo użyć własnej bazy lub dowolnej innej komercyjnej bazy która jest zgodna z polskim prawem oraz kompatybilna z CSIOZ.

Technologie które wspieramy

Interfejs REST API umożliwia integrację w dowolnym języku programowania i technologii. Zarówno aplikacje mobilne jak i desktopowe mogą korzystać z naszych usług zdalnie.

W ramach uproszczenia integracji udostępniamy podmiotom SDK w języku PHP. Ten zestaw narzędzi pozwala uruchomić integrację w aplikacji webowej w sposób bardzo prosty i szybki.

Kto jest odpowiedzialny za interfejs aplikacji?

Odpowiedzialność za prezentację interfejsu użytkownikom zintegrowanej aplikacji jest podmiot integrujący się z Medfile. Istnieje możliwość zlecenia nam implementacji interfejsu w aplikacjach webowych lub doradztwa w tym zakresie.

Czy obowiązują limity?

Obowiązują limity określone w umowie. Są one uzależnione od wielu czynników ocenianych podczas estymacji kosztów. Zależą głównie od szacowanej ilości użytkowników, długości umowy, ilości usług łącznie wykorzystywanych oraz potencjalnych planach rozwoju produktów należących do podmiotów integrujących się z Medfile.

Ile kosztuje integracja?

Zapraszamy do kontaktu. biuro (malpa) medfile.pl 

Jakie usługi obecnie udostępniamy w API?

  • e-Recepty

  • e-Zwolnienia

  • eWuś

  • Baza leków

  • MedConnect haloDoctor (czat audio video)

(każda z powyższych usług jest udostępniana niezależnie).

Jakie usługi planujemy uruchomić w 2020 roku?

  1. e-Skierowanie

  2. Dokumentacja Medyczna

Czy udostępniamy kod źródłowy usług?

Nie, nie udostępniamy kodu źródłowego podmiotom zewnętrznym. Umożliwiamy jednak podpięcie pod API własnego kontenera na pliki i bazę w chmurze.

Specyfikacja API

Autoryzacja

 

e-Recepta

 

e-Zwolnienie

 

eWuś

 

e-Skierowanie

 

Baza leków


Dokumentacja Medyczna

 

MedConnect haloDoctor

 
© BioStat 2020 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Halodoctor
Konsultacja
lekarska online
w 5 minut od 49 zł