Konektor API EDM: eRecepty, eZLA, Zdarzenia Medyczne

Medfile API

Integracja usług eZdrowia w Twoim oprogramowaniu. e‑Recepty, e‑Zwolnienia, e‑WUŚ oraz baza leków.

erecepty
e-Recepty
e-zwolnienia
e-Zwolnienia
eWu
eWuś
Baza leków
Baza leków
medConnect
MedConnect
haloDoctor
haloDoctor
(czat, video)

Opis usługi jaką jest Integracja z Medfile

Co daje integracja?

Medfile® udostępnia specjalistyczne usługi e-Zdrowia poprzez API dla podmiotów oraz firm posiadających własne oprogramowanie gabinetowe (lub inne aplikacje zdrowotne w których wybrane komponenty są pożądane) przy bardzo niskim nakładzie pracy i czasu podmiotom planującym wdrożenie usług wymaganych ustawowo.

Jak to działa

Jak działa integracja?

Prowadzenie własnej kartoteki w oparciu o dokumentację medyczną udostępnianą przez specjalistę. W jednym miejscu dostępne są wszystkie informacje nt. stanu zdrowia pacjenta – recepty, skierowania, zaświadczenia, przebyte choroby czy pobyty w szpitalu.

Możliwość ustawienia przypomnień dotyczących pory brania leków (DML - Dziennik monitorowania leków) to dodatkowy atut i przewaga mająca na celu ułatwienie pacjentowi stosowanie się do zaleceń lekarskich i tym samym budowania sojuszu terapeutycznego.

Czy muszę posiadać konto w Medfile?

Nie. Do integracji z usługami takimi jak e-Recepta czy e-Zwolnienie nie jest potrzebna subskrypcja w aplikacji Medfile EDM. Dane wykorzystywane w ramach integracji nie są w żaden sposób połączone z Medfile EDM.

Gdzie przechowywane są dane?

W ramach dedykowanych usług uruchamiamy prywatny kontener w chmurze do przechowywania certyfikatów ZUS oraz RPWDL (tls, wss). W przypadku usług wymagających loginu i hasła przechowujemy te dane w prywatnej relacyjnej bazie. Dane w bazie są zapisane w postaci zaszyfrowanej indywidualnym dla danego podmiotu kluczem.

Dodatkowo wszystkie odpowiedzi jakie otrzymujemy od dostawców usług takich jak ZUS czy CSIOZ są przetrzymywane w postaci zaszyfrowanych plików XML w indywidualnej dla danego podmiotu chmurze.

Czy udostępniamy pełne odpowiedzi HL7 od usługodawców?

Tak, w odpowiedzi na poprawne wykonanie usług zwracamy dokumenty XML zawierające oryginalną odpowiedź od usługodawcy. Oraz na życzenie klientów dołączamy podpisany dokument XML wysyłany jako żądanie do usługodawcy.

W przypadku e-recept do wystawienia poprawnego dokumentu wymagane jest użycie poprawnych kodów EAN i nazw produktów. Jako jedną z usług udostępniamy bazę leków opartą o publiczne zasoby z csioz, gov.pl oraz o pozycje dodane przez nasz zespół analityczny. Użycie naszej bazy leków nie jest obowiązkowe. Do wytworzenia recepty mogą Państwo użyć własnej bazy lub dowolnej innej komercyjnej bazy która jest zgodna z polskim prawem oraz kompatybilna z CSIOZ.
Technologie

Technologie które wspieramy

Interfejs REST API umożliwia integrację w dowolnym języku programowania i technologii. Zarówno aplikacje mobilne jak i desktopowe mogą korzystać z naszych usług zdalnie.

W ramach uproszczenia integracji udostępniamy podmiotom SDK w języku PHP. Ten zestaw narzędzi pozwala uruchomić integrację w aplikacji webowej w sposób bardzo prosty i szybki.

Kto jest odpowiedzialny za interfejs aplikacji?

Odpowiedzialność za prezentację interfejsu użytkownikom zintegrowanej aplikacji jest podmiot integrujący się z Medfile. Istnieje możliwość zlecenia nam implementacji interfejsu w aplikacjach webowych lub doradztwa w tym zakresie.

Czy obowiązują limity?

Obowiązują limity określone w umowie. Są one uzależnione od wielu czynników ocenianych podczas estymacji kosztów. Zależą głównie od szacowanej ilości użytkowników, długości umowy, ilości usług łącznie wykorzystywanych oraz potencjalnych planach rozwoju produktów należących do podmiotów integrujących się z Medfile.

Ile kosztuje integracja?

Zapraszamy do kontaktu. biuro@medfile.pl

Jakie usługi obecnie udostępniamy w API?

e-recepty
e-Recepty
e-zwolnienia
e-Zwolnienia
eWus
eWuś
bazaLekow
Baza leków
medConnect
MedConnect
haloDoctor
haloDoctor
(czat, video)
eSkierowania
e-Skierowanie
Dokumentacja
Dokumentacja
Medyczna

Czy udostępniamy kod źródłowy usług?

Nie, nie udostępniamy kodu źródłowego podmiotom zewnętrznym. Umożliwiamy jednak podpięcie pod API własnego kontenera na pliki i bazę w chmurze.
kod

Specyfikacja API

  • Autoryzacja
  • e-Recepta
  • e-Zwolnienie
  • e-WUŚ
  • e-Skierowanie
  • Baza leków
  • Dokumentacja Medyczna
  • MedConnect haloDoctor
Chcesz otrzymać dostęp do API Medfile eZdrowie?
Porozmawiajmy o szczegółach
Skontaktuj się!

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy do integracji potrzebne jest konto w Medfile?

Nie. Dane wykorzystywane w ramach integracji nie są w żaden sposób połączone z Medfile®.

Jakie moduły można podłączyć za pomocą API?

e‑Recepty, e‑Zwolnienia, e-Skierowania, e‑WUŚ oraz baza leków.

Jakie są możliwości techniczne oferowane przez API e-Recepty?

Wysyłanie recept w prosty i czytelny sposób przez pliki JSON. W odpowiedzi zwracamy przetworzoną odpowiedz CSIOZ ale też XML czysty który otrzymujemy.

Jakie są techniczne parametry komunikacji / wymiany danych?

Do autoryzacji używamy JSON Web Tokens  i firewall. Do wymiany danych format JSON.

Gdzie przechowywane są dane?

Uruchamiany zostaje prywatny kontener w chmurze do przechowywania certyfikatów ZUS oraz RPWDL (tls, wss). Usługi wymagające loginu i hasła przechowywane są w relacyjnej bazie.

Czy dane są szyfrowane?

Tak. Dane w bazie są zapisane w postaci zaszyfrowanej indywidualnym kluczem.

Czy otrzymam pliki w postaci XML z wystawionych dokumentów?

Tak, po wystawieniu konkretnego dokumentu API pozwala pobierać w dowolnym momencie XML bezpośrednio z CSIOZ.

Czy zostaje udostępniony kod źródłowy usług?

Nie.Umożliwiamy podpięcie pod API własnego kontenera na pliki i bazę w chmurze.

Jaki typ aplikacji jest możliwy do integracji?

Interfejs REST API umożliwia integrację w dowolnym języku programowania i technologii. Zarówno aplikacje mobilne jak i desktopowe mogą korzystać z usług zdalnie.

Jaki jest limit dzienny/tygodniowy wystawionych e-Recept/e-Skierowań?

Nie ma limitów. Każdy użytkownik może wystawiać dokumenty bez limitu.

Na jaki okres podpisywana jest umowa?

mowa może zostać zawarta na okres roku bądź czas nieokreślony.

Czy za pośrednictwem API można dokonać integracji z haloDoctor?

Tak. Do integracji z medconnet (haloDoctor) udostępnione odrębne API, które obejmuje czat, wideo i audio.

 
© BioStat 2022 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację