Centrum informacji Medfile

Masz pytanie? My znamy odpowiedź.

shapes

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem:

   biuro@medfile.pl

   +48 530 610 330

 

NEW!  FAQ halodoctor.pl

Co to jest identyfikator nadany przez P1 (OID) ?

OID to unikalny identyfikator podmiotu leczniczego bądź praktyki zawodowej.  Pozwala on na weryfikację czy dany podmiot posiada uprawnienia do wystawiana e-Recpet bądź innych dokumentów.

Gdzie uzyskam certyfikaty do wystawiania e-Recepty, e-Skierowania i raportowania zdarzeń medycznych ?

Podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe podłączają się do Systemu P1 za pomocą konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Czy lekarz dentysta musi raportować zdarzenia medyczne?

Tak, obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy również lekarzy dentystów. 

Jak długo ważne jest e-Skierowanie?

Dokument e-Skierowania ma bezterminową ważność. Dokumenty papiero mają ważnośc określoną w stosownym akcie prawnym. 

Czy zostanę powiadomiony o kończącym się terminie ważności certyfikatów P1?

Końca ważnosci certyfikatów odpowiadających za wystawianie e-Recepty, e-Skierowania czy raportowania zdarzeń medycznych należy pilnować samemu. Natomiast Medfile wyświetli stosowny komunikat gdy certyfikat utraci ważność. 

Ile ważne są certyfikaty P1?

Uzyskane certyfikaty z Rejestru Podmiotów Wykonujacych Działalność Leczniczą ( RPWDL) ważne są 2 lata. 

Gdzie ustawić e-Recepty, e-Skierowanie oraz Zdarzenia medyczne?

Po zalogowaniu do Medfile należy przejść do zakładki "Moje konto" kolejno wybrać kafel "e-Zdrowie P1" . W ustawianiach nalezy wgrać otrzymane certyfikaty z RPWL oraz wykonać wskazane ustawienia. 

Co to jest repozytorium?

Repozytorium to potocznie mówiąc bank danych do którego wysyłane są zdarzenia medyczne tak by zewnętrzmy usługodawca mógł odczytać historię medyczną pacjenta i kontynuowac leczenie.

Kiedy należy dokonać raportowania zdarzenia medycznego?

Raport z zdarzenia medycznego należy przekazać natychmiast pojego występieniu, jednak nie później niż w terminie 2dni od zakończenia świadczenia.

Kto musi raportować zdarzenie medyczne?

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne zgodnie z art. 11 ust. 1, 1b i 3 ustawy o SIOZ.

Zdarzenie medyczne - co należy raportować do P1 ?

Raportowanie zdarzenia medycznego dotyczy głównie:

a) danych usługodawcy, danych usługobiorcy,
b) dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,
c) dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego,
d) dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego.
e)dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym;
f) inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

 Szczegółowo zakres ww. danych zdarzeń medycznych przekazywanych do SIM przez usługodawcę określa określa rozporządzeni ws. zdarzeń medycznych.

 

Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne to świadczenie zdrowotne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Pozwala na budowanie ciągłości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, jak również zwiększenie dostępów do specjalistów i zmniejszenie kolejek. Obowiązkowe od 01 lipca 2021 roku.

Co to jest ICD-10?

Jest to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. W Medfile słownik ICD-10 ma zastosowanie wg kodu oraz wg nazwy rozpozniania.

Co oznacza w kalendarzu suwak "Tylko aktywni" ?

Suwak ten pokazuje tylko lekarzy, którzy pracują w danym dniu, czyli posiadają ustalony harmonogram pracy.

Gdzie ustawić zgodę na wysyłanie wiadomości SMS?

Zgodę na wysyłanie wiadomości SMS należy ustawić w kartotece pacjenta. W zakładce Pacjenci należy wybrać konkretnego pacjenta za pomocą przycisku szczegóły, następnie należy przejść do edycji danych pacjenta  i zaznaczyć jedną z opcji “Pacjent wyraził zgodę na wiadomości sms”.

Czy dzięki Medfile można wystawić e-Receptę?

Tak. Za pośrednictwem Medfile można wystawić elektroniczną receptę wraz 4-cyfrowym kodem.

Do czego służą Medfile – gabinety?

Medfile – gabinety to bezpłatny katalog stron www specjalistów, którzy założyli konto i korzystają z elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile. Dzięki tej reklamie, która jest formą globalnego marketingu, można  zwiększyć ilość pacjentów i realizowanych wizyt z uwagi na pozycjonowanie strony, która ma szansę trafić do większego grona odbiorców. https://www.medfile.pl/gabinety/

Strona www – ile to kosztuje?

Dla Klientów Medfile strona www jest bezpłatna:
https://www.medfile.pl/strona-www-gabinetu

Jak wygląda rezygnacja ze współpracy?

Ze współpracy można zrezygnować w każdej chwili. Szczegóły znajdują się w Regulaminie
w §7. Postanowienia końcowe.

Co należy do obowiązków Partnera?

Obowiązkiem Partnera jest promowanie serwisu Medfile.pl Partner otrzymuje prowizję jedynie za skuteczne polecenie. Szczegóły znajdują się w Regulaminie w §4. Wynagrodzenie.

 
© BioStat 2022 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację