Centrum informacji Medfile

Masz pytanie? My znamy odpowiedź.

shapes

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem:

   biuro@medfile.pl

   +48 530 610 330

 •    O systemie Medfile
 • 1. Do czego służy system Medfile?
  System Medfile to intuicyjne w obsłudze narzędzie służące do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
 • 2. W jaki sposób działa Medfile?
  Medfile działa w modelu SaaS (Software as a Service), opierając się na pracy w chmurze. Oznacza to, że nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na swoim komputerze. Jedynym warunkiem korzystania z systemu jest dostęp do Internetu i zaktualizowanie przeglądarki internetowej.
 • 3. Czy przed założeniem konta w systemie Medfile mogę zapoznać się z regulaminem?
  Tak, regulamin dostępny jest do wglądu przed rejestracją. Sprawdź więcej.
 •    Płatności
 • 1. Czy przed zakupem subskrypcji mogę przetestować system? 
  Tak. Przez 14 dni można testować system Medfile bezpłatnie. Sposób bezpłatnego testowania regulują zapisy w regulaminie serwisu.
 • 2. Od czego uzależniona jest opłata w systemie Medfile?
  Opłata uzależniona jest od ilości użytkowników na danym koncie. Podstawowy miesięczny abonament wynosi 99 zł brutto, każdy kolejny użytkownik to 30 zł brutto dodatkowych miesięcznych kosztów.
 • 3. Na jaki okres wykupuje się subskrypcję?
  Subskrypcję wykupuje się na 12 miesięcy. Nie ma możliwości wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania (za wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie). Umowę można wypowiedzieć 1 miesiąc przed jej zakończeniem. W przypadku braku wypowiedzenia umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny rok.
 • 4. Jakie formy płatności obowiązują przy umowie na 12 miesięcy?
  Abonament można płacić w formie comiesięcznej lub jednorazowo za 12 miesięcy z góry. 
 •   Funkcje Medfile
 • 1. Czy pacjenci mogą być rejestrowani na wizytę poprzez system Medfile?
  Tak. 
 • 2. W jaki sposób działa rejestracja pacjenta na wizytę?
  Istnieją dwie możliwości zapisania pacjenta na wizytę:
  • A. Poziom kalendarza w aplikacji Medfile – kalendarz może być obsługiwany przez rejestrację i lekarza. Sprawdź więcej.
  • B. Samodzielna rejestracja pacjenta na wizytę ze strony przychodni/ośrodka.
 • 3. Czy jest system przypomnień dla pacjenta o nadchodzącej wizycie?
  Tak. Dostępne są dwie opcje do wyboru:
  • A. Pacjent może otrzymać przypomnienie o zaplanowanej wizycie 1, 2 lub 3 dni przed datą planowanej wizyty poprzez automatyczny system przypomnień SMS, na który pacjent posiada możliwość odpowiedzi TAK lub NIE.
  • B. Pacjent może otrzymać powiadomienie (informacje) o zapisaniu się na wizytę tuż po dokonaniu tej czynności przez recepcjonistę. Sprawdź więcej. 
 • 4. Czy w kalendarzu mogę zaznaczyć dni urlopowe?
  Tak, kalendarz daje możliwość zaznaczenia dni wolnych od pracy, co blokuje dodawanie pacjentów w wybranych terminach.
 • 5. Prowadzę 3 gabinety. Czy mogę dodawać pacjentów na wizyty w podziale na gabinety?
  Tak, jest taka możliwość. Każdy gabinet można oznaczyć wybranym kolorem.
 • 6. Jak wygląda karta pacjenta?
  Karta pacjenta zbudowana jest w oparciu drukowane bloczki lekarskie, co pozwala na kompleksowe prowadzenie historii choroby pacjenta. Dostępna jest standardowa karta pacjenta oraz karty dedykowane dla fizjoterapeutów oraz stomatologów. 
 • 7. Czy w razie potrzeby mogę dokładać swoje kafle konieczne do zebrania całościowego wywiadu medycznego?
  Tak, jest taka możliwość za pomocą dostępnych formularzy.
 • 8. Czy sprawdzane jest ubezpieczenie pacjenta?
  Tak. Medfile jest zintegrowany z eWUŚ.
 • 9. Czy mam dostęp do wizyt odbytych już przez pacjenta?
  Tak. Do każdego pacjenta przypisana jest historia jego wizyt.
 • 10. Czy mogę dodawać załączniki do karty pacjenta?
  Tak, jest taka możliwość.
 • 11. Czy system Medfile jest kompatybilny z drukarkami fiskalnymi? 

  System Medfile dzięki integracji z WFirma ma możliwość wydruków paragonów fiskalnych.

 •  Prawne
 • 1. Czy muszę zgłaszać bazę do UODO?
 • Przydatne informacje: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • oraz wycinek z ustawy:
 • Ustawa z dnia 18 maja 2018 określa, że:
 • "Rozdział 2 Wyznaczanie inspektora ochrony danych
 • Art. 8. Administrator i podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego dalej „inspektorem”, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 37 rozporządzenia 2016/679.
 • Artykuł 37 Wyznaczenie inspektora ochrony danych
  • 1.Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:
   • a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
   • b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
   • c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10."

2. Czy program jest zgodny z wytycznymi RODO?

 • Tak. Medfile został zaprojektowany w celu spełnienia wszystkich wymagań RODO. Sprawdź więcej.
 •   Zakończenie współpracy 
 • 1. Czy na zakończenie współpracy otrzymam wszystkie zgromadzone dane?
  Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 •  Program partnerski
 • 1. Na jakiej zasadzie działa Program partnerski Medfile?

 • Zasady działania Programu partnerskiego znajdują się w Regulaminie

 • 2. Kto decyduje o formach promocji i częstotliwości promocji programu Medfile?

 • Decyzję podejmuje Partner. Medfile dostarcza materiały (banery). Możemy także dostarczyć artykuły (pisane bezpłatnie na zamówienie na uzgodniony temat lub wspierać pisane przez Partnera materiały). 

 • 3. Czy Program partnerski Medfile zobowiązuje do określonej liczby aktywności?

  Nie. To Partner sam decyduje o ilości podejmowanych aktywności. Im większa aktywność Partnera, tym szansa na zwiększenie swoich przychodów związanych z pozyskania nowych klientów Medfile jest wyższa.

  4. Co należy do obowiązków Partnera?

  Obowiązkiem Partnera jest promowanie serwisu Medfile.pl Partner otrzymuje prowizję jedynie za skuteczne polecenie. Szczegóły znajdują się w Regulaminie w §4. Wynagrodzenie.

  5. Jak wygląda rezygnacja ze współpracy?

 • Ze współpracy można zrezygnować w każdej chwili. Szczegóły znajdują się w Regulaminie
  w §7. Postanowienia końcowe.

 
© BioStat 2018 Mapa Strony
Weryfikacja zgosności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Zgosność z RODO
Promocja
990 zł
690 zł/rok*
Promocja
990 zł
690 zł/rok*
Umów się na prezentację