Centrum informacji Medfile

Masz pytanie? My znamy odpowiedź.

Podstawowe funkcje
Czy można podłączyć terminal płatniczy w Medfile?

Jak najbardziej tak! Bezpośrednio ze swojego konta w Medfile, masz możliwość, aby zintegrować się z terminalem płatniczym, a co za tym idzie — w ekspresowym tempie dodać kolejną opcję płatności całkowicie przystosowaną do panujących wymogów.

Czy Przelewy24 w Medfile są dodatkowo płatne?

Aktywacja Przelewy24 jest całkowicie darmowa, a cały jej proces jest bardzo intuicyjny.

Czy Przelewy24 są bezpieczne?

Jak najbardziej tak! Wszystkie informacje dotyczące płatności są w pełni zabezpieczone dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom, a posiadane przez Przelewy24 certyfikaty stanowią gwarancję niezawodności działania serwisu.
 

Czy przed zakupem subskrypcji mogę przetestować system?

Tak. Przez 14 dni można testować system Medfile bezpłatnie. Sposób bezpłatnego testowania regulują zapisy w regulaminie serwisu. Sprawdź więcej

Na jaki okres wykupuje się subskrypcję?

Subskrypcję wykupuje się na 12 miesięcy. Dla płatności rocznej nie ma możliwości wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania (za wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie §5. ROZWIĄZANIE UMOWY Pkt. 3). Umowę można wypowiedzieć 1 miesiąc przed jej zakończeniem. W przypadku braku wypowiedzenia umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny rok. Administrator przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy dla Użytkowników, którzy wybierają miesięczny harmonogram płatności – tzw. elastyczną umowę (Regulamin §5. ROZWIĄZANIE UMOWY Pkt. 1).

więcej
Wizyty
Jak dodać szablony w karcie wizyty?

Po otwarciu karty wizyty u dowolnego pacjenta do każdego pola tekstowego można dodać szablon. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk “Szablony”, a następnie “Dodaj Szablon”. W kolejnym kroku uzupełniamy tytuł szablonu oraz jego treść i zapisujemy zmiany. Aby skorzystać z szablonu, wystarczy ponownie kliknąć przycisk Szablony i wybrać interesującą nas pozycję z listy. System umieści treść wybranego szablonu w odpowiednim polu.
 

Czy z listy rezerwowej mogę zapisać pacjenta na wizytę?

Tak, przy każdej pozycji można umówić pacjenta, a lista wyszuka najbliższego wolnego terminu.
 

Czy mam dostęp do wizyt odbytych już przez pacjenta?

Tak. Do każdego pacjenta przypisana jest historia jego wizyt.

Czy pacjent może opłacić przez PayU zaliczkę za usługę?

Tak, po zapisaniu się na wizytę pacjent dostaje maila z linkiem do płatności. Zobacz więcej
 

Jak dodać wizytę?

Wchodzimy w zakładkę “Wizyty” i w prawym górnym rogu klikamy ”Dodaj wizytę”.
Sprawdź więcej

więcej
E-Recepty
Czy w Medfile mogę zobaczyć historię recept pacjenta?

Tak, podczas wystawiania recepty tradycyjnej (papierowej) bądź e-Recepty można podejrzeć historię recept pacjenta specjalnym przyciskiem.
 

Co zrobić, aby na wydruku dokumentacji z wizyty był widoczny kod e-Recepty?

Przy drukowaniu dokumentacji z wizyty należy zaznaczyć pole “Kody e-recepty/e-Skierowania”, a następnie “Drukuj pola”.
 

Czy dzięki Medfile można wystawić e-Receptę?

Tak. Za pośrednictwem Medfile można wystawić elektroniczną receptę wraz 4‑cyfrowym kodem. Sprawdź więcej

Gdzie ustawić e-Recepty, e-Skierowania oraz Zdarzenia medyczne?

Po zalogowaniu do Medfile należy przejść do zakładki "Moje konto" kolejno wybrać kafel "e‑Zdrowie P1". W ustawianiach należy wgrać otrzymane certyfikaty z RPWL oraz wykonać wskazane ustawienia. Sprawdź więcej

Gdzie uzyskam certyfikaty do wystawiania e-Recepty, e-Skierowania i raportowania zdarzeń medycznych?

Podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe podłączają się do Systemu P1 za pomocą konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Sprawdź więcej

Wymagane certyfikaty

więcej
O Medfile
Do czego służy system Medfile?

System Medfile to intuicyjne w obsłudze narzędzie służące do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Sprawdź więcej

W jaki sposób działa Medfile?

Medfile działa w modelu SaaS (Software as a Service), opierając się na pracy w chmurze. Oznacza to, że nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na swoim komputerze. Jedynym warunkiem korzystania z systemu jest dostęp do Internetu i zaktualizowanie przeglądarki internetowej.

Czy przed założeniem konta w systemie Medfile mogę zapoznać się z regulaminem?

Tak, regulamin dostępny jest do wglądu przed rejestracją. Sprawdź więcej

Od czego uzależniona jest opłata w systemie Medfile?

Opłata uzależniona jest od ilości użytkowników na danym koncie. Aktualny cennik widnieje w cenniku. Sprawdź więcej

Czy muszę zgłaszać bazę do UODO?
 • Przydatne informacje: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • oraz wycinek z ustawy: Ustawa z dnia 18 maja 2018 określa, że:
 • "Rozdział 2 Wyznaczanie inspektora ochrony danych"
 • Art. 8. Administrator  podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego dalej „inspektorem”, w przypadkach i na zasadach określonych w Art. 37 rozporządzenia 2016/679.
 • Art. 37 Wyznaczenie inspektora ochrony danych

1. Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;

c) lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w Art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w Art. 10."

więcej
E-Wizyty
Czy pacjenci mogą być rejestrowani na wizytę poprzez system Medfile?

Tak.

Jak dodać załącznik na wizycie?

W trakcie wizyty wchodzimy w zakładkę „Załączniki” i klikamy w „Dodaj załącznik do wizyty”.
 

Co oznacza czarna słuchawka przy wizycie?

Jest to oznaczenie e-Wizyty.
 

Dlaczego nie widać mnie na haloDoctor.pl?

haloDoctor.pl jest dostępny tylko dla Medfile Premium. Nie będziemy również widoczni jeśli nie będziemy mieli uzupełnionych wszystkich potrzebnych informacji, np. harmonogram pracy, e-usługi.
 

Jak połączyć się z ZnanyLekarz.pl? 

Wchodzimy w „Moje konto”, klikamy w zakładkę „znany lekarz”, należy podać dane potrzebne do autoryzacji. Zobacz więcej.
 

więcej
Kalendarz
W jaki sposób działa rejestracja pacjenta na wizytę?

Istnieją dwie możliwości zapisania pacjenta na wizytę:

Co oznacza w kalendarzu suwak "Tylko aktywni"?

Suwak ten pokazuje tylko lekarzy, którzy pracują w danym dniu, czyli posiadają ustalony harmonogram pracy.

Co to jest ICD-10?

Jest to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. W Medfile słownik ICD‑10 ma zastosowanie wg kodu oraz wg nazwy rozpoznania. 
Sprawdź więcej

Jak odwołać wizytę?

Wybieramy wizytę w kalendarzu, a w oknie "Edytuj wizytę" w lewym górnym rogu klikamy w “Odwołaj wizytę”. Sprawdź więcej

Jak usunąć wizytę?

Klikając w daną wizytę w kalendarzu, następnie wchodzimy w “Edytuj wizytę”. W lewym dolnym rogu klikamy w “Odwołaj”. Sprawdź więcej

więcej
Moje konto
Czy jest system przypomnień dla pacjenta o nadchodzącej wizycie?

Tak. Wiadomości mogą zostać wysłane na różne lokalizacje:

 • Pacjent może otrzymać powiadomienie (informacje) o zapisaniu się na wizytę tuż po dokonaniu tej czynności przez recepcjonistę. Sprawdź więcej
 • Pacjent może otrzymać przypomnienie o zaplanowanej wizycie 1, 2 lub 3 dni przed datą planowanej wizyty poprzez automatyczny system przypomnień SMS, na który pacjent posiada możliwość odpowiedzi TAK lub NIE. Wiadomość zostaje wysłana o określonej godzinie. Sprawdź więcej
 • Pacjent może otrzymać potwierdzenie wizyty online w momencie zapisu przez specjalistę.
 • Wiadomość SMS może zostać wysłana w momencie anulowania wizyty pacjenta (Usunięcie wizyty).
 • Pacjent może otrzymać wiadomość SMS z elektronicznym formularzem do wypełnienia. Formularze te tworzone są jako dokumenty MedSign. Sprawdź więcej
 • Pacjent może otrzymać wiadomość SMS z kodem e‑Recepty.
 • Po odbytej wizycie system może wysłać SMS z prośbą o opinię pacjenta. Wiadomość zostaje wysłana o określonej godzinie przez użytkownika systemu.
Czy w kalendarzu mogę zaznaczyć dni urlopowe?

Tak, kalendarz daje możliwość zaznaczenia dni wolnych od pracy, co blokuje dodawanie pacjentów w wybranych terminach. Sprawdź więcej

Prowadzę 3 gabinety. Czy mogę dodawać pacjentów na wizyty w podziale na gabinety?

Tak, jest taka możliwość. Każdy gabinet można oznaczyć wybranym kolorem. Sprawdź więcej

Jak wygląda karta pacjenta?

Karta pacjenta zbudowana jest w oparciu o drukowane bloczki lekarskie, co pozwala na kompleksowe prowadzenie historii choroby pacjenta. Dostępna jest standardowa karta pacjenta oraz karty dedykowane dla fizjoterapeutów oraz stomatologów.

Czy w razie potrzeby mogę dokładać swoje kafle konieczne do zebrania całościowego wywiadu medycznego?

Tak, jest taka możliwość za pomocą dostępnych formularzy. Sprawdź więcej

więcej
Kartoteka pacjentów
Czy mogę dodawać załączniki do karty pacjenta?

Tak, jest taka możliwość. Sprawdź więcej

Jak sprawdzić historię wiadomości e-mail z pacjentem?

Wchodzimy w zakładkę “Pacjenci”, a następnie wyszukujemy interesującego nas pacjenta i klikamy przy nim przycisk “Szczegóły”. Przy adresie e-mail znajduje się ikonka koperty, gdzie po kliknięciu w nią pokaże nam się cała historia wiadomości e-mail.
 

Gdzie ustawić zgodę na wysyłanie wiadomości SMS?

Zgodę na wysyłanie wiadomości SMS należy ustawić w kartotece pacjenta. W zakładce "Pacjenci" należy wybrać konkretnego pacjenta za pomocą przycisku "Szczegóły", następnie należy przejść do edycji danych pacjenta i zaznaczyć jedną z opcji “Pacjent wyraził zgodę na wiadomości SMS”.

Jakie funkcje pełni kalkulator masy ciała?

Pomaga on określić idealną dawkę leku dla pacjenta, na podstawie jego masy ciała oraz ogólnie przyjętej dawki na kg masy cała.
 

Jakie są wymagane pola żeby dodać pacjenta?

Imię i nazwisko. Sprawdź więcej

więcej
Program partnerski
Na jakiej zasadzie działa Program partnerski Medfile?

Zasady działania Programu partnerskiego znajdują się w Regulaminie Programu partnerskiego Medfile.

Sprawdź więcej

Kto decyduje o formach promocji i częstotliwości promocji programu Medfile?

Decyzję podejmuje Partner. Medfile dostarcza materiały (banery). Możemy także dostarczyć artykuły (pisane bezpłatnie na zamówienie na uzgodniony temat lub wspierać pisane przez Partnera materiały).

Czy Program partnerski Medfile zobowiązuje do określonej liczby aktywności?

Nie. To Partner sam decyduje o ilości podejmowanych aktywności. Im większa aktywność Partnera, tym szansa na zwiększenie swoich przychodów związanych z pozyskania nowych klientów Medfile jest wyższa.

Co należy do obowiązków Partnera?

Obowiązkiem Partnera jest promowanie serwisu medfile.pl. Partner otrzymuje prowizję jedynie za skuteczne polecenie. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Programu partnerskiego Medfile w §4. Wynagrodzenie.

Jak wygląda rezygnacja ze współpracy?

Ze współpracy można zrezygnować w każdej chwili. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Programu partnerskiego Medfile w §7. Postanowienia końcowe.

Strona WWW
Strona www – ile to kosztuje?

Dla Klientów Medfile strona WWW jest bezpłatna: Sprawdź więcej

Tworzenie własnej strony internetowej

Do czego służą Medfile – gabinety?

Medfile – gabinety to bezpłatny katalog stron WWW specjalistów, którzy założyli konto i korzystają z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile. Dzięki tej reklamie, która jest formą globalnego marketingu, można zwiększyć ilość pacjentów i realizowanych wizyt z uwagi na pozycjonowanie strony, która ma szansę trafić do większego grona odbiorców. Sprawdź więcej

Co to są słowa kluczowe? 

Są to tagi, dzięki którym możemy być lepiej pozycjonowanie w wyszukiwarce.  

Co to jest adres URL?

Jest to nazwa strony, na której pacjenci będą mogli zobaczyć naszą stronę/wizytówkę. 

Gdzie wgrać swoje zdjęcia, żeby pokazało się w wizytówce? 

W zakładce „Strona WWW” klikamy we „wgraj zdjęcie".

    

więcej
Zdarzenia Medyczne
Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne to świadczenie zdrowotne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Pozwala na budowanie ciągłości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, jak również zwiększenie dostępów do specjalistów i zmniejszenie kolejek. Obowiązkowe od 01 lipca 2021 roku. Sprawdź więcej

Zdarzenie medyczne - co należy raportować do P1?

Raportowanie zdarzenia medycznego dotyczy głównie:

 • danych usługodawcy, danych usługobiorcy,
 • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,
 • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego,
 • dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym,
 • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

Szczegółowo zakres ww. danych zdarzeń medycznych przekazywanych do SIM przez usługodawcę określa rozporządzenie ws. zdarzeń medycznych. Sprawdź więcej

Kto musi raportować zdarzenie medyczne?

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne. Sprawdź więcej

Kiedy należy dokonać raportowania zdarzenia medycznego?

Raport ze zdarzenia medycznego należy przekazać natychmiast po jego wystąpieniu, jednak nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia świadczenia. Sprawdź więcej

Raport zdarzeń medycznych w sześciu krokach

Co to jest repozytorium?

Repozytorium to potocznie mówiąc bank danych, do którego wysyłane są zdarzenia medyczne, tak żeby zewnętrzny usługodawca mógł odczytać historię medyczną pacjenta i kontynuować leczenie.

więcej
E-Skierowania
Gdzie ustawić e-Recepty, e-Skierowania oraz Zdarzenia medyczne?

Po zalogowaniu do Medfile należy przejść do zakładki "Moje konto" kolejno wybrać kafel "e‑Zdrowie P1". W ustawianiach należy wgrać otrzymane certyfikaty z RPWL oraz wykonać wskazane ustawienia. Sprawdź więcej

Jak długo ważne jest e-Skierowanie?

Dokument e‑Skierowania ma bezterminową ważność. Dokumenty papierowe mają ważność określoną w stosownym akcie prawnym.

Gdzie uzyskam certyfikaty do wystawiania e-Recepty, e-Skierowania i raportowania zdarzeń medycznych?

Podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe podłączają się do Systemu P1 za pomocą konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Sprawdź więcej

Wymagane certyfikaty

Co to jest e-Skierowanie?

Skierowanie w formie elektronicznej. Dowiedz się więcej
 

Czy rozpoznania automatycznie kopiują się do e-Skierowania?

Obecnie po uzupełnieniu rozpoznania na wizycie (w karcie wizyty) — automatycznie będą się one przenosiły do wystawianego na wizycie e-Skierowania. Dzięki tej funkcji będziesz musiał tylko raz uzupełnić rozpoznania kodami ICD-10, a nie będziesz miał już obowiązku powtarzać już tej czynności przy wypisywaniu e-Skierowania.
 

Telefonia internetowa
Czy podczas korzystania z telefonii internetowej VoIP zachodzi konieczność zmiany numeru telefonu?

Nie. Możemy posiadać numer stacjonarny, komórkowy (krajowy / zagraniczny), który automatycznie staje się naszym numerem wirtualnym. Sprawdź więcej

Czego potrzebuję aby zacząć korzystać z telefonii internetowej VoIP?

Dowolnego urządzenia ‑ telefonu podłączonego do adaptera (tzw. Bramki VoIP), bądź komputera / laptopa oraz mikrofonu, słuchawek i zainstalowanego na nim komunikatora VoIP.

Potrzebny nam będzie również dobry oraz stabilny dostęp do Internetu. Sprawdź więcej

Co oznacza brak połączeń?

W tym momencie jest brak połączeń przychodzących do Medfile.

 

Skąd wziąć Adres URL do powiadomień żeby dokonać integracji z Telefonią VOIP?

Aby otrzymywać informacje o połączeniach przychodzących i wychodzących skopiuj poniższy adres URL i wklej w ustawieniach usługi SuperVoIP API na stronie https://panel.supervoip.pl.  

Co to jest historia połączeń?

Historia połączeń to billing połączeń zarejestrowanych w Medfile. Historia połączeń wskazuje dane z ostatnich 30 dni. Sprawdź więcej

więcej
Rachunki
Jak wystawić rachunek z wizyty?

W trakcie wizyty wybieramy opcję „Wystaw rachunek”, która znajduje się po prawej stronie lub bezpośrednio z zakładki Rachunki klikamy na „+ Nowy dokument", a następnie wybieramy komunikat „Rachunek".
 

Jak wystawić fakturę z wizyty?

W trakcie wizyty wybieramy opcję „Wystaw rachunek” i wybieramy „Faktura VAT”. Zobacz, jak zrobić to krok po kroku
 

Jak wystawić fakturę zwolnioną z Vat z wizyty?

W trakcie wizyty wybieramy opcję „Wystaw rachunek” i wybieramy „Faktura zwolniona z VAT”.
 

Jak dodać kontrahenta do dokumentu księgowego?

W trakcie edytowania dokumentu klikamy w suwak „inne dane płatnika”.
    

Jak dodać pozycję na fakturze?

W trakcie edytowania dokumentu klikamy w „dodaj pozycję”. Zobacz więcej.
  

więcej
Gabinety
Jak dodać nowe gabinety?

Należy z perspektywy mojego konta, wybrać „Gabinety”, a następnie „Dodaj nowy gabinet”. Zobacz więcej.
       

Jak ustawić “dzień wolny” w gabinecie?

W zakładce „Moje konto” wchodzimy w zakładkę „Nieobecności”. Klikamy w dzień, który nas interesuje i ustawiamy na niego dzień wolny.
 

Jak edytować dane gabinetu?

Wchodzimy w „Moje konto”, klikamy w zakładkę „Gabinety”. Przy gabinecie, którego dane gabinetu chcemy edytować, klikamy w „ołówek” (edytuj gabinet). Zobacz więcej.
 

Jak dodać kolejny gabinet?

Wchodzimy w „Moje konto”, klikamy w zakładkę „Gabinety” i wybieramy „Dodaj gabinet”. Zobacz więcej
 

Jak mogę przypisać lekarza do gabinetu? 

Wchodzimy w „Moje konto”, zakładka „Dane”. Po prawej stronie znajduje się możliwość ustawienia domyślnego gabinetu. 
 

więcej
E-Zwolnienia
Co to jest eZLA?

Elektroniczne Zwolnienie Lekarskie. 
 

Czy mogę w Medfile wystawić elektroniczne zwolnienie?

Jak najbardziej tak. Wszystkiego możesz dokonać bezpośrednio z zakładki „Pacjenci". Zobacz więcej

Co muszę posiadać, żeby wystawić elektroniczne zwolnienie (eZLA)?

Do wystawienia elektronicznego zwolnienia należy posiadać certyfikat ZUS. Sprawdź więcej
 

Czy mogę zaznaczyć stałe miejsce pracy podczas wystawiania elektronicznego zwolnienia? 

Tak, podczas wystawiania zwolnienia automatycznie zostanie zapamiętany wybór miejsca pracy z poprzedniego wystawionego zwolnienia. 
 

Co oznaczają kody ABCDE podczas wystawiania e-Zwolnienia?

1) kod A — oznacza niezdolność do pracy, powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni — spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
2) kod B — oznacza niezdolność do pracy, przypadającą w okresie ciąży;
3) kod C — oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
4) kod D — oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
5) kod E — oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia pkt 2.
 

więcej
Telemedycyna
Dlaczego nie widać mnie na haloDoctor.pl?

haloDoctor.pl jest dostępny tylko dla Medfile Premium. Nie będziemy również widoczni jeśli nie będziemy mieli uzupełnionych wszystkich potrzebnych informacji, np. harmonogram pracy, e-usługi.
 

System Medfile
Co to jest centrum powiadomień?

Centrum powiadomień to narzędzie wbudowane w aplikację webową Medfile, które pozwala śledzić na bieżąco, co dzieje się w ciągu dnia w Twojej placówce. Kliknięcie wyskakujące powiadomienie przenosi Cię do odpowiedniego modułu. Mogą to być wiadomości o wizytach, płatnościach, powiadomieniach SMS oraz wiele innych! Zobacz więcej.
 

Jak włączyć centrum powiadomień?

Centrum powiadomień należy uruchomić w zakładce „Moje konto' - „Centrum powiadomień". Zobacz więcej

Gdzie ustawić centrum powiadomień?

Centrum powiadomień można ustawić bezpośrednio z zakładki „Moje konto". Następnie wchodzimy w kafelek „Centrum powiadomień" i konfigurujemy je według preferencji. Sprawdź jak zrobić to krok po kroku

Co to jest numer księgi rejestrowej?

Numer Księgi rejestrowej, to numer, który identyfikuje podmiot i umożliwia sprawdzenia podmiotu medycznego w systemie RPWDL. Numer Księgi nadawany jest w momencie rejestracji podmiotu leczniczego i składa się z 12 cyfr. 

Jak zrobić skrót Medfile na pulpicie?

Z perspektywy przeglądarki internetowej, klikamy na 3 kropki w prawym górnym rogu. Następnie wybieramy „Więcej narzędzi"- „Utwórz skrót".

więcej
Badania laboratoryjne
Skąd uzyskać kod laboratorium?

Kod laboratorium można uzyskać od opiekuna badań laboratoryjnych.

Skąd uzyskać ID aplikacji zewnętrznej?

Kod laboratorium można uzyskać od opiekuna badań laboratoryjnych.

Czy kod laboratorium i ID są niezbędne?

Tak, po tym Diagnostyka wie, który to klient zleca.

Czym jest nazwa laboratorium?

Zazwyczaj jest z góry ustaloną nazwą przez opiekuna badań laboratoryjnych.

Czym różni się zakładka „Punkt pobrań” od „Skierowania do laboratorium”?

Punkt pobrań, to moduł do zarządzania skierowaniami i zleceniami. Ma on ułatwić pielęgniarce znalezienie pacjenta, który wszedł do punktu pobrań i szybkie wystawienie zlecenia przed lub zaraz po pobraniu materiału.
 

więcej
shapes

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem:

   [email protected]

   +48 530 610 330

 

NEW!  FAQ halodoctor.pl

 
© BioStat 2024 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 20.04.2024
- 50% na licencję
kod: 50taniej
Umów się na prezentację
zamknij
Nowa
subskrypcja
50% taniej!
Sprawdź
*migracja gratis
sale