Centrum informacji Medfile

Masz pytanie? My znamy odpowiedź.

shapes

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem:

   biuro@medfile.pl

   +48 530 610 330

 

NEW!  FAQ halodoctor.pl

Do czego służy system Medfile?

System Medfile to intuicyjne w obsłudze narzędzie służące do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

W jaki sposób działa Medfile?

Medfile działa w modelu SaaS (Software as a Service), opierając się na pracy w chmurze. Oznacza to, że nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na swoim komputerze. Jedynym warunkiem korzystania z systemu jest dostęp do Internetu i zaktualizowanie przeglądarki internetowej.

Czy przed założeniem konta w systemie Medfile mogę zapoznać się z regulaminem?

Tak, regulamin dostępny jest do wglądu przed rejestracją. Sprawdź więcej.

Czy przed zakupem subskrypcji mogę przetestować system?

Tak. Przez 14 dni można testować system Medfile bezpłatnie. Sposób bezpłatnego testowania regulują zapisy w regulaminie serwisu.

Od czego uzależniona jest opłata w systemie Medfile?

Opłata uzależniona jest od ilości użytkowników na danym koncie. Podstawowy miesięczny abonament wynosi 99 zł brutto, każdy kolejny użytkownik to 30 zł brutto dodatkowych miesięcznych kosztów.

Na jaki okres wykupuje się subskrypcję?

Subskrypcję wykupuje się na 12 miesięcy. Dla płatności rocznej nie ma możliwości wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania (za wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie §5. ROZWIĄZANIE UMOWY Pkt. 3). Umowę można wypowiedzieć 1 miesiąc przed jej zakończeniem. W przypadku braku wypowiedzenia umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny rok. Administrator przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy dla Użytkowników, którzy wybierają miesięczny harmonogram płatności – tzw. elastyczną umowę (Regulamin §5. ROZWIĄZANIE UMOWY Pkt. 1). 

Jakie formy płatności obowiązują przy umowie na 12 miesięcy?

Abonament można opłacić jednorazowo za 12 miesięcy z góry. Użytkownik może dokonywać również rozliczeń abonamentowych w formie comiesięcznych opłat płatnych z góry w wysokości określonej w cenniku dla elastycznej umowy i anulować subskrypcję przed końcem aktualnego okresu subskrypcji. Usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu subskrypcji, a typ konta zostanie zmieniony na Medfile Free.

Czy pacjenci mogą być rejestrowani na wizytę poprzez system Medfile?

Tak.

W jaki sposób działa rejestracja pacjenta na wizytę?

Istnieją dwie możliwości zapisania pacjenta na wizytę:

 • A. Poziom kalendarza w aplikacji Medfile – kalendarz może być obsługiwany przez rejestrację i lekarza. Sprawdź więcej.
 • B. Samodzielna rejestracja pacjenta na wizytę ze strony przychodni/ośrodka.

Czy jest system przypomnień dla pacjenta o nadchodzącej wizycie?

Tak. Wiadomości mogą zostać wysłane na różne lokalizację:

 • A. Pacjent może otrzymać powiadomienie (informacje) o zapisaniu się na wizytę tuż po dokonaniu tej czynności przez recepcjonistę. Sprawdź więcej.
 • B. Pacjent może otrzymać przypomnienie o zaplanowanej wizycie 1, 2 lub 3 dni przed datą planowanej wizyty poprzez automatyczny system przypomnień SMS, na który pacjent posiada możliwość odpowiedzi TAK lub NIE. Wiadomość zostaje wysłana o określonej godzinie.
 • C. Pacjent może otrzymać potwierdzenie wizyty online w momencie zapisu przez specjalistę.
 • D. Wiadomość SMS może zostać wysłana w momencie anulowania wizyty pacjenta (Usunięcie wizyty).
 • E. Pacjent może otrzymać wiadomość SMS z elektronicznym formularzem do wypełnienia. Formularze te tworzone są jako dokumenty MedSign.
 • F. Pacjent może otrzymać wiadomość SMS z kodem e-Recepty.
 • G. Po odbytej wizycie system może wysłać sms z prośbą o opinię pacjenta. Wiadomość zostaje wysłana o określonej godzinie przez użytkownika systemu.

Czy w kalendarzu mogę zaznaczyć dni urlopowe?

Tak, kalendarz daje możliwość zaznaczenia dni wolnych od pracy, co blokuje dodawanie pacjentów w wybranych terminach.

Prowadzę 3 gabinety. Czy mogę dodawać pacjentów na wizyty w podziale na gabinety?

Tak, jest taka możliwość. Każdy gabinet można oznaczyć wybranym kolorem.

Jak wygląda karta pacjenta?

Karta pacjenta zbudowana jest w oparciu drukowane bloczki lekarskie, co pozwala na kompleksowe prowadzenie historii choroby pacjenta. Dostępna jest standardowa karta pacjenta oraz karty dedykowane dla fizjoterapeutów oraz stomatologów. 

Czy w razie potrzeby mogę dokładać swoje kafle konieczne do zebrania całościowego wywiadu medycznego?

Tak, jest taka możliwość za pomocą dostępnych formularzy.

Czy sprawdzane jest ubezpieczenie pacjenta?

Tak. Medfile jest zintegrowany z eWUŚ.

Czy mam dostęp do wizyt odbytych już przez pacjenta?

Tak. Do każdego pacjenta przypisana jest historia jego wizyt.

Czy mogę dodawać załączniki do karty pacjenta?

Tak, jest taka możliwość.

Czy system Medfile jest kompatybilny z drukarkami fiskalnymi?

System Medfile dzięki integracji z WFirma ma możliwość wydruków paragonów fiskalnych.

Czy muszę zgłaszać bazę do UODO?

 • Przydatne informacje: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • oraz wycinek z ustawy:
 • Ustawa z dnia 18 maja 2018 określa, że:
 • "Rozdział 2 Wyznaczanie inspektora ochrony danych
 • Art. 8. Administrator i podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego dalej „inspektorem”, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 37 rozporządzenia 2016/679.
 • Artykuł 37 Wyznaczenie inspektora ochrony danych
  • 1.Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:
   • a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
   • b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
   • c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10."

Czy program jest zgodny z wytycznymi RODO?

Tak. Medfile został zaprojektowany w celu spełnienia wszystkich wymagań RODO. Sprawdź więcej.

Czy na zakończenie współpracy otrzymam wszystkie zgromadzone dane?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na jakiej zasadzie działa Program partnerski Medfile?

Zasady działania Programu partnerskiego znajdują się w Regulaminie

Kto decyduje o formach promocji i częstotliwości promocji programu Medfile?

Decyzję podejmuje Partner. Medfile dostarcza materiały (banery). Możemy także dostarczyć artykuły (pisane bezpłatnie na zamówienie na uzgodniony temat lub wspierać pisane przez Partnera materiały).

Czy Program partnerski Medfile zobowiązuje do określonej liczby aktywności?

Nie. To Partner sam decyduje o ilości podejmowanych aktywności. Im większa aktywność Partnera, tym szansa na zwiększenie swoich przychodów związanych z pozyskania nowych klientów Medfile jest wyższa.

Co należy do obowiązków Partnera?

Obowiązkiem Partnera jest promowanie serwisu Medfile.pl Partner otrzymuje prowizję jedynie za skuteczne polecenie. Szczegóły znajdują się w Regulaminie w §4. Wynagrodzenie.

Jak wygląda rezygnacja ze współpracy?

Ze współpracy można zrezygnować w każdej chwili. Szczegóły znajdują się w Regulaminie
w §7. Postanowienia końcowe.

Strona www – ile to kosztuje?

Dla Klientów Medfile strona www jest bezpłatna:
https://www.medfile.pl/strona-www-gabinetu

Do czego służą Medfile – gabinety?

Medfile – gabinety to bezpłatny katalog stron www specjalistów, którzy założyli konto i korzystają z elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile. Dzięki tej reklamie, która jest formą globalnego marketingu, można  zwiększyć ilość pacjentów i realizowanych wizyt z uwagi na pozycjonowanie strony, która ma szansę trafić do większego grona odbiorców. https://www.medfile.pl/gabinety/

Czy dzięki Medfile można wystawić e-Receptę?

Tak. Za pośrednictwem Medfile można wystawić elektroniczną receptę wraz 4-cyfrowym kodem.

Gdzie ustawić zgodę na wysyłanie wiadomości SMS?

Zgodę na wysyłanie wiadomości SMS należy ustawić w kartotece pacjenta. W zakładce Pacjenci należy wybrać konkretnego pacjenta za pomocą przycisku szczegóły, następnie należy przejść do edycji danych pacjenta  i zaznaczyć jedną z opcji “Pacjent wyraził zgodę na wiadomości sms”.

Co oznacza w kalendarzu suwak "Tylko aktywni" ?

Suwak ten pokazuje tylko lekarzy, którzy pracują w danym dniu, czyli posiadają ustalony harmonogram pracy.

Co to jest ICD-10?

Jest to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. W Medfile słownik ICD-10 ma zastosowanie wg kodu oraz wg nazwy rozpozniania.

 
© BioStat 2021 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Halodoctor
Konsultacja
lekarska online
w 5 minut od 49 zł