Telemedycyna

Co to jest ICD-10? angle

Jest to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. W Medfile słownik ICD‑10 ma zastosowanie wg kodu oraz wg nazwy rozpoznania. 
Sprawdź więcej

Co to jest zdarzenie medyczne? angle

Zdarzenie medyczne to świadczenie zdrowotne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Pozwala na budowanie ciągłości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, jak również zwiększenie dostępów do specjalistów i zmniejszenie kolejek. Obowiązkowe od 01 lipca 2021 roku. Sprawdź więcej

Zdarzenie medyczne - co należy raportować do P1? angle

Raportowanie zdarzenia medycznego dotyczy głównie:

  • danych usługodawcy, danych usługobiorcy,
  • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne,
  • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego,
  • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego,
  • dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym,
  • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

Szczegółowo zakres ww. danych zdarzeń medycznych przekazywanych do SIM przez usługodawcę określa rozporządzenie ws. zdarzeń medycznych. Sprawdź więcej

Kto musi raportować zdarzenie medyczne? angle

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne. Sprawdź więcej

Kiedy należy dokonać raportowania zdarzenia medycznego? angle

Raport ze zdarzenia medycznego należy przekazać natychmiast po jego wystąpieniu, jednak nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia świadczenia. Sprawdź więcej

Raport zdarzeń medycznych w sześciu krokach

Co to jest repozytorium? angle

Repozytorium to potocznie mówiąc bank danych, do którego wysyłane są zdarzenia medyczne, tak żeby zewnętrzny usługodawca mógł odczytać historię medyczną pacjenta i kontynuować leczenie.

Ile ważne są certyfikaty P1? angle

Uzyskane certyfikaty z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) ważne są 2 lata.

Czy zostanę powiadomiony o kończącym się terminie ważności certyfikatów P1? angle

Końca ważności certyfikatów odpowiadających za wystawianie e‑Recepty, e‑Skierowania czy raportowania Zdarzeń Medycznych należy pilnować samemu. Natomiast Medfile wyświetli stosowny komunikat, gdy certyfikat utraci ważność.

Czy lekarz dentysta musi raportować zdarzenia medyczne? angle

Tak, obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy również lekarzy dentystów. Sprawdź więcej

Raport zdarzeń medycznych w sześciu krokach

Co to jest identyfikator nadany przez P1 (OID)? angle

OID to unikalny identyfikator podmiotu leczniczego bądź praktyki zawodowej. Pozwala on na weryfikację czy dany podmiot posiada uprawnienia do wystawiana e‑Recept bądź innych dokumentów.

Gdzie uzyskam certyfikaty do wystawiania e-Recepty, e-Skierowania i raportowania zdarzeń medycznych? angle

Podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe podłączają się do Systemu P1 za pomocą konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Sprawdź więcej

Wymagane certyfikaty

Co to jest P1? angle

Elektroniczna, ogólnopolska baza danych medycznych.
 

Co to jest rozpoznanie? angle

Jest to nazwa choroby.
 

Co to jest ICF?  angle

Jest to Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 

Dlaczego nie widać mnie na haloDoctor.pl? angle

haloDoctor.pl jest dostępny tylko dla Medfile Premium. Nie będziemy również widoczni jeśli nie będziemy mieli uzupełnionych wszystkich potrzebnych informacji, np. harmonogram pracy, e-usługi.
 

Pokaż więcej pytań angle
Tukan
Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
Promocja
*do 20.07.2024
-40% na licencję
kod: lato40
w przypadku płatności miesięcznej
Promocja
*do 20.07.2024
- 40% na licencję
kod: latodlaciebie
Umów się na prezentację