Przewodnik użytkownika | Kartoteka pacjentów

Dodawanie pacjenta do kartoteki


Program Medfile® przeznaczony do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
pozwala na zapisywanie pacjentów i prowadzenie ich kartoteki.
Dzięki dostępowi do poprzednich wizyt, mamy możliwość sprawdzenia, co pacjentowi dolegało wcześniej.
Jeśli wypełnimy błędnie dane personalne pacjenta,
możemy je edytować, bądź uzupełnić „Kartotekę pacjenta o kolejne informacje,
np. gdy pacjent ma drugi nr telefonu lub zmienia miejsce zamieszkania.
Zachęcamy do aktualizacji danych pacjentów regularnie.

Krok 1
 • Aby dodać nowego pacjenta, należy wejść w zakładkę „Pacjenci”.
 • Otwiera się zakładka „Kartoteka Pacjentów”.
 • Naciskamy przycisk „+ Nowy pacjent” u góry, po prawej stronie okna, dzięki czemu przechodzimy do uzupełniania danych nowego pacjenta.
Wybierz przycisk + Nowy pacjent
Krok 2
 • Wypełniamy dane personalne pacjenta.
 • Żeby dodać pacjenta do programu Medfile®, wystarczy wpisać „ImiꔄNazwisko”, jeśli będziemy chcieli później uzupełnić wszystkie pola to mamy taką możliwość.
 • Istotny w tym miejscu jest także numer „PESEL” oraz „Język powiadomień”, który wybieramy z listy rozwijanej.
 • Domyślny język do komunikacji z pacjentami ‑ jest to lista wyboru języków.
 • Opcja ta pozwala na ustawienie konkretnego języka, w którym wszystkie nowo dodane ustawienia SMS będą domyślnie zapisane.
Wypełnij dane personalne pacjenta
Krok 3
 • Pod danymi pacjenta znajdują się przyciski SWITCH.
 • Pierwszy informuje czy pacjent wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych i czy podpisał papierową bądź elektroniczną zgodę.
 • A także SWITCH zawiadamiający, czy pacjent wyraził zgodę na wiadomości SMS oraz wiadomości e‑mail.
 • Kolejny to zgoda na dostęp do informacji medycznej papierowej.
 • W tym miejscu można wybrać także funkcję pacjent na czarnej liście oraz pacjent nie żyje.
 • Jeśli SWITCH jest kolorowy oznacza, iż pacjent wyraził taką zgodę.
 • Jeśli szary ‑ zgody nie ma.
 • Dodając uwagi do pacjenta, będą się one automatycznie wyświetlać, podczas umawiania pacjenta na wizytę. 
Zaznacz zgody Medfile
Krok 4
 • Przechodzimy do kolejnej sekcji „Dodatkowe identyfikatory”.
 • Identyfikatory potrzebne są do wszystkich e‑Dokumentów (e‑Recepty, e‑Skierowania, Zdarzenia medyczne).
 • W każdym kraju obowiązują różne.
 • Lista identyfikatorów posegregowana jest wg ważności w danym kraju oraz wg dostępności.
 • W pierwszej kolejności wybieramy „Kraj”, w którym będziemy korzystać z pomocy medycznej.
Wybierz kraj przy dodatkowych identyfikatorach
Krok 5
 • Następnie wskazujemy z listy rozwijanej „Identyfikator”.
 • W Polsce najważniejszy jest numer PESEL, a potem Paszport, a potem książeczka żeglarska.
 • Niemcy ‑ najważniejsza jest karta eKUZ.
Wskaż dodatkowy identyfikator
Krok 6
 • Wpisujemy „Numer identyfikatora”.
 • Zatwierdzamy go przyciskiem „+ Dodaj dokument”.
Wpisz numer dodatkowego identyfikatora
Krok 7
 • Pojawia się wprowadzony identyfikator.
 • Widzimy rodzaj identyfikatora (kraj) oraz numer dokumentu.
 • Przykładowo: Paszport (Polska) oraz QC5784358.
Wprowadzony dodatkowy identyfikator
Krok 8

W sekcji „NFZ” wybieramy z listy rozwijanej „Oddział NFZ”.

Wskaż Oddział NFZ
Krok 9
 • Jeżeli takowe posiadamy, to możemy wskazać „Uprawnienia NFZ”.
 • Bądź po prostu wybrać „Brak uprawnień”.
 • Więcej na ten temat w „Dodatkowe uprawnienia”.
Wybierz Uprawnienia NFZ
Krok 10
 • Dalej wypełniamy „Adres zamieszkania”.
 • W razie potrzeby możemy też uzupełnić dodatkowe sekcje, które rozwijamy poprzez kliknięcie w wybrany przycisk.
 • Klikamy w przycisk i wypełniamy sekcję „+ Przedstawiciel ustawowy”.
Uzupełnij Adres zamieszkania
Krok 11
 • Uzupełniamy „Dane przedstawiciela ustawowego”.
 • Przedstawiciel ustawowy to osoba wykonująca czynności prawne w czyimś imieniu np. rodzice, opiekun, kurator, jeden z małżonków lub wspólnik spółki cywilnej.
Wpisz Dane przedstawiciela ustawowego
Krok 12
 • W kolejnej dodatkowej sekcji możemy wpisać „Dane przedstawiciela prawnego (rodzic 1) i (rodzic 2)”.
 • Zakres samodzielności w podejmowaniu decyzji o leczeniu dziecka w przypadku opiekuna prawnego jest węższy niż w przypadku przedstawiciela ustawowego.
 • Przedstawiciel prawny to najczęściej inni członkowie rodziny oraz krewni dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej.
Wpisz Dane przedstawiciela prawnego
Krok 13
 • Jeżeli adres zameldowania jest inny niż „Adres zamieszkania” to wpisujemy „Adres zameldowania”.
 • Można skorzystać też z przycisku „wklej adres pacjenta”, który automatycznie uzupełni wszystkie rubryki podanym wcześniej adresem zamieszkania.
Uzupełnij Adres zameldowania
Krok 14
 • Gdy jako firma potrzebujemy faktury na wykonane usługi medyczne, wypełniamy sekcję „Dane do faktury”.
 • Tutaj też można skorzystać z przycisku „wklej adres pacjenta”, który automatycznie uzupełni wszystkie rubryki podanym wcześniej adresem zamieszkania.
 • Pozostanie tylko zmienić bądź uzupełnić rubrykę „Nazwa Firmy / Dane osobowe”„NIP”.
Wpisz Dane do faktury
Krok 15

Po wprowadzeniu do kartoteki pacjenta wszystkich potrzebnych danych klikamy w przycisk „Zapisz zmiany”, umieszczony na dole, po prawej stronie okna.

Zapisz zmiany w kartotece pacjenta
Krok 16

Po zapisaniu danych pojawia się komunikat: „Pacjent został zapisany”, który daje nam pewność, że pacjent został wpisany do „Kartoteki pacjentów”.

Pacjent został zapisany
Krok 17

Podczas umawiania pacjenta na wizytę, w zakładce „Pacjent”, będą wyświetlać się informacje o pacjencie, które wcześniej wprowadziliśmy do systemu, wraz z uwagami

Zobacz dane pacjenta

Program dla przychodni Medfile®, umożliwia dodawanie pacjentów w kilka chwil
Dzięki możliwości edycji danych możemy je zmieniać, uzupełniać, aktualizować regularnie.
Prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na zaoszczędzenie czasu pracy specjalisty,
natomiast zaoszczędzony czas, specjalista może wykorzystać na przyjęcie kolejnego pacjenta.
Przyspiesz wypełnianie e‑Dokumentacji medycznej poprzez pełne uzupełnienie
danych w kartotece pacjenta.

 

Zalety funkcji „Dodawanie pacjenta
do kartoteki”
Medfile®:

 • nie ma konieczności prowadzenia kartotek papierowych
 • możliwość szybkiej i przejrzystej edycji danych pacjenta
 • szybkie dodawanie pacjenta do kartoteki
 • regularna aktualizacja danych pacjentów
 • pełne uzupełnienie kartoteki pacjenta pozwala na sprawne
  wystawianie e‑Recept, e‑Skierowań czy raportowanie
  zdarzeń medycznych
Sprawdź, jak dodać pacjenta do kartoteki
Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna iOS
Aplikacja Mobilna Android
Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna
Instrukcje
Kalendarz (3)
Kartoteka pacjentów (1)
Wizyty (6)
Moje konto (2)
Instrukcje
Kalendarz (3)
Kartoteka pacjentów (1)
Wizyty (6)
Moje konto (2)
Instrukcje
Jak zacząć (4)
Portal Pacjenta-haloDoctor (22)
Podstawowe funkcje (12)
e-Recepty (14)
e-Skierowania (6)
Zdarzenia Medyczne (5)
Kalendarz (37)
Kartoteka pacjentów (30)
Wizyty (18)
Zabezpieczenia (1)
Strona WWW (1)
Dentysta (2)
Moje konto (103)
Rachunki (10)
Fizjoterapeuta (5)
Medycyna estetyczna (1)
Telefonia internetowa (4)
Wideotutoriale
Wideotutoriale
Jak zacząć (4)
Telemedycyna (5)
Podstawowe funkcje (5)
e-Recepty (2)
Kalendarz (26)
Wizyty (10)
Strona WWW (4)
Fizjoterapeuta (1)
Moje konto (48)
Medycyna estetyczna (1)
Promocja gabinetu (1)
Dentysta (1)
Rachunki (6)
Pacjenci (23)
e-Recepty (3)
 
© BioStat 2024 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 20.04.2024
- 50% na licencję
kod: 50taniej
Umów się na prezentację
zamknij
Nowa
subskrypcja
50% taniej!
Sprawdź
*migracja gratis
sale