Przewodnik użytkownika | Kalendarz

Wystawianie e-Skierowania

 

Medfile® umożliwił wystawiane e-Skierowania w programie. 
Medfile® wystawimy e-Zwolnienia, elektroniczne recepty za pomocą kreatora e-Recept
a teraz przyszedł czas na e-Skierowania.
e-Skierowanie - ustawienia elektronicznych skierowań to pierwszy krok do utworzenia skierowania elektronicznego.
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® wspiera e-Zdrowie.

Krok 1
 • Z menu głównego wybieramy
  „Kalendarz”.
 • W kalendarzu wyszukujemy
  konkretną wizytę.
Wyszukiwanie wizyty w kalendarzu
Krok 2
 • Wyskakuje okno „Edytuj wizytę”.
 • Po prawej stronie okna
  wskazujemy na przycisk 
  „+ wystaw e-Skierowanie”.
Wystawianie e-Skierowania
Krok 3

Komunikat informujący nas 
o rozpoczęciu tworzenia 
e-Skierowania
.

Komunikat informujący o utworzeniu e-Skierowania
Krok 4

Na początku wybieramy
z listy rozwijanej „Typ 
skierowania”
.
 

Wskazywanie typu skierowania
Krok 5

Gdy elektroniczne skierowanie
ma być realizowane w ramach NFZ
zaznaczamy to pole
.

Zaznaczanie pola skierowanie do realizacji w ramach NFZ
Krok 6

Umowa o udzielaniu świadczeń
opieki zdrowotnej
to numer
zaciągany z dodanych wcześniej
umów NFZ - dodawanie
umowy NFZ
.

Uzupełniona umowa o udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej
Krok 7
 • Jeżeli pacjent ma w programie
  ustawiony „Oddział NFZ pacjenta”,
  wtedy pojawia sie on automatycznie.
 • Gdy nie był on ustawiony przy 
  danym pacjencie, należy go
  wybrać z listy rozwijanej.
Wybieranie oddziału NFZ pacjenta
Krok 8
 • Po numerze lub nazwie 
  ustawiamy „Skierowanie do”.
 • Czyli miejsca, w którym dane
  e-Skierowanie powinno zostać
  zrealizowane.
Wskazywanie miejsca realizacji skierowania
Krok 9

Kiedy e-Skierowanie ma być
realizowane w trybie CITO
należy na e-Skierowaniu
zaznaczyć „Pilne”.

Realizowanie skierowania w trybie CITO
Krok 10

„Rozpoznanie główne” też 
możemy ustawić za pomocą 
numeru lub nazwy rozpoznania.

Wybieranie rozpoznania głównego
Krok 11

Z prawej strony okna, przy
wybranym rozpoznaniu możemy
ustawić stronę ciała, którego
dotyczy schorzenie
.

Wskazywanie strony ciała
Krok 12
 • Kolejne schorzenie na 
  e-Skierowaniu wprowadzamy
  poprzez „+ Dodaj kolejne 
  rozpoznanie”
  .
 • Postępujemy analogicznie
  do wprowadzonego wcześniej
  rozpoznania głównego.
Dodawanie kolejnego rozpoznania
Krok 13
 • Kolejne rozpoznanie pojawia się
  jako „Rozpoznanie dodatkowe”.
 • W tym przypadku również 
  oznaczamy stronę ciała.
Wybieranie rozpoznania dodatkowego
Krok 14

Następnie klikamy w „+ Dodaj 
procedurę”
i wskazujemy rodzaj
badania jakie ma zostać
przeprowadzone.

Dodawanie procedury
Krok 15

Badanie wyszukujemy za pomocą
numeru lub nazwy.

 

Wyszukiwanie badania
Krok 16

Po dokonaniu wszystkich ustawień
klikamy w przycisk znajdujący
się na dole okna, po prawej 
stronie „Sprawdź dokument”.

Sprawdzanie dokumentu
Krok 17
 • Jeśli nie pojawiły się żadne
  błędy podczas sprawdzania
  utworzonego e-Skierowania,
  możemy przesłać elektroniczne
  skierowanie do CSIOZ.
 • W tym celu wybieramy
  przycisk „Wyślij”.
Wysyłanie e-Skierowania
Krok 18

Komunikat informujący 
o prawidłowo wystawionym
e-Skierowaniu.

Komunikat informujący o prawidłowo wystawionym e-Skierowaniu
Krok 19
 • Widok wystawionego
  e-Skierowania z poziomu 
  kalendarza.
 • Klikając w ikonę oka
  możemy podejrzeć wystawiony
  dokument.
Widok wystawionego e-Skierowania z poziomu kalendarza
Krok 20
 • Widok z poziomu e-Zdrowie. 
 • e-Skierowanie zostało
  poprawnie wysłane do CSIOZ.
 • Kolejny krok to realizacja
  e-Skierowania
  .
Widok wystawionego e-Skierowania z poziomu e-Zdrowia

Dodawanie umowy NFZ pozwala na wystawienie e-Skierowania w Medfile®.
Elektroniczne skierowania będą obowiązywały od początku 2021 roku.
Razem z Medfile® rozwiń swój gabinet o e-Wizyty 
i promuj e-Zdrowie wśród pacjentów.

 
Zalety funkcji „Wystawianie
e-Skierowania” 
Medfile®:​

 • szybkie generowanie e-Skierowania i wysyłanie
  do Platformy P1 (e-Zdrowie)
 • automatyczne uzupełnianie danych świadczeniodawcy i pacjenta
 • brak ponownych wizyt pacjentów z powodu nieczytelności
  ręcznie wypisanego dokumentu
 • pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod i telefonicznie zarezerwuje sobie
  termin za pomocą kodu
 • brak możliwości "zgubienia" dokumentu
Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna iOS
Aplikacja Mobilna Android
Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna
Instrukcje
Jak zacząć (4)
Telemedycyna (1)
Podstawowe funkcje (9)
e-Recepty (9)
e-Skierowania (6)
Kalendarz (12)
Kartoteka pacjentów (16)
Wizyty (7)
Zabezpieczenia (1)
Strona WWW (1)
Dentysta (1)
Moje konto (48)
Rachunki (6)
Fizjoterapeuta (5)
Medycyna estetyczna (1)
Wideotutoriale
Wideotutoriale
Jak zacząć (4)
Telemedycyna (6)
Podstawowe funkcje (6)
e-Recepty (2)
Kalendarz (20)
Wizyty (1)
Strona WWW (3)
Fizjoterapeuta (1)
Moje konto (5)
Medycyna estetyczna (1)
Promocja gabinetu (3)
 
© BioStat 2021 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Halodoctor
Konsultacja
lekarska online
w 5 minut od 49 zł