Bezpieczeństwo danych osobowych w Medfile.

Jesteśmy zgodni z wytycznymi RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w Medfile jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. dalej zwaną „Ustawą”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej zwane „RODO”).

 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi stosujemy zabezpieczenia:

- Fizyczne budynku a dostęp do pomieszczeń jest kontrolowany. Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru. Serwerownia jest w pełni zabezpieczona zarówno przed przerwą w dostawie prądu, jak i przed niepowołaną ingerencją osób trzecich. Dostęp do sprzętu oraz bazy danych posiada jedynie wyszkolona kadra administratorów.

- Organizacyjne – wszystkie osoby, które w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych mają dostęp do danych osobowych są do tego upoważnione oraz odbyły wymagane szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Nośniki z danymi osobowymi są szyfrowane i przechowywane jedynie w miejscach dostępnych dla osób upoważnionych.

- Sprzętowe – dostęp do systemów informatycznych mają tylko upoważnione osoby; nadawanie uprawnień odbywa się zgodnie z przyjętymi wewnętrznie procedurami. Stosowane są środki kryptograficznej ochrony danych. 

 
© BioStat 2018 Mapa Strony
eCRF.biz TM Labsites