Nasze badania dostępne na stronach NIL - lekarze w oczach Polaków

Naczelna Izba Lekarzy docenia badania BioStat®

Środowisko lekarzy coraz bardziej zainteresowane jest tym, jak postrzegani są przez pacjentów.
Z jednej strony ważny jest system ochrony zdrowia (i jego słabości np. długie oczekiwanie na świadczenia, biurokracja) czy poziom satysfakcji ze świadczeń. Z drugiej strony, lekarze stanowią integralną część systemu, trudno więc nie zauważyć, że ten kontekst istotnie wpływa na wizerunek tej grupy zawodowej.

Naczelna Izba Lekarska, a ściślej Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej przeanalizował aktualny obraz systemu ochrony zdrowia wyłaniający się z danych uzyskanych podczas badań realizowanych w 2018 roku niezależnie przez naszą firmę oraz przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Raport, wykonany przez Agnieszkę Kilijanek-Cieślik z NIL, podsumowuje wyniki dwóch badań opinii wykonanych przez naszą firmę: „Lekarze w badaniach opinii społecznej 2018” oraz „Polak u lekarza”. Autorka zwraca uwagę na utrzymujący się wysoki autorytet lekarzy, mimo trudności jakie mają w przekazywaniu pacjentowi ważnych informacji dotyczących jego zdrowia.

„Ocena zaangażowania lekarzy w pracę silnie różnicuje Polaków. 43% badanych uważa, że lekarze są zaangażowani w swoją pracę a 45% nie zgadza się z tą opinią” – zauważa raport. „Interesujących wniosków dostarcza porównanie ocen kompetencji medycznych i tzw. miękkich u polskich lekarzy. Znacznie więcej Polaków docenia u lekarzy wiedzę medyczną umożliwiającą im trafne diagnozy i wybór właściwych terapii niż kompetencje tzw. miękkie.”

Jak widać, wyniki badań wymagają głębszego namysłu, a wiarygodność wniosków zależy od wiarygodności i rzetelności procedur badawczych. Cieszymy się, że zostaliśmy w tej kwestii docenieni przez NIL.

 

Nasze badania ze szczegółowym omówieniem wyników badań można znaleźć na stronie:

Raport „Lekarze w badaniach opinii społecznej 2018”

 
© BioStat 2023 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Cyberbezpieczeństwo.
Medfile nie wysyła wiadomości mailowych oraz SMS z prośbą o podanie haseł logowania.

Prosimy o zachowanie ostrożności. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Państwa opiekunem lub przesłanie informacji na: [email protected]