RPWDL - niezbędne dane do e-Recept i e-Skierowań

RPWDL w Medfile

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest rejestrem elektronicznym w którym można uzyskać informację odnośnie podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Podmiot leczniczy, praktyka lekarska itp) w Polsce. 

To właśnie RPWDL posiada informacje odnośnie dotyczące placówki, które pobierane są do Medfile® zarówno w postaci jednostek, komórek czy adresów. Dzięki temu e-Recepty oraz e-Skierowania zawierają poprawne dane. 

Co zrobić, aby wystawiać e-Skierowania oraz e-Recepty w Medfile®?

 • Zweryfikuj swoje dane w RPWDL. Jest to bardzo ważny krok, ponieważ wystawiając e-Receptę lub e-Skierowanie wszystkie dane placówki muszą być zgodne z RPWDL.

 

W przypadku Podmiotu Leczniczego należy zweryfikować poniższe dane:

 • Dane podmiotu leczniczego:
 • Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego
 • Adres siedziby podmiotu leczniczego
 • Numer telefonu podmiotu leczniczego
 • Numer REGON podmiotu leczniczego
 • Numer NIP podmiotu leczniczego
 • Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Dane zakładu leczniczego:

 • Dane zakładu leczniczego:
 • Nazwa zakładu leczniczego
 • Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
 • Numer REGON zakładu leczniczego
 • Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych

Wykaz jednostek organizacyjnych:

 • Nazwa jednostki organizacyjnej
 • Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
 • Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Wykaz komórek organizacyjnych:

 • Nazwę komórki organizacyjnej
 • Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
 • Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
 • Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

W przypadku Praktyki Zawodowej należy zweryfikować dane:

 • Dane praktyki zawodowej:
 • Firma i forma organizacyjno-prawna
 • Imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy
 • Numer Prawa Wykonywania Zawodu
 • Numer NIP
 • Numer REGON
 • Adres do korespondencji
 • Rodzaj działalności leczniczej
 • Kod rodzaju praktyki zawodowej
 • Adres i numer telefonu miejsca udzielenia świadczeń zdrowotnych
 • Kod Identyfikujący Miejsce Świadczenia Praktyki

Perfekcyjnie uzupełniona księga pozwala wystawiać e-Recepty i e-Skierowania w Medfile® bez zbędnych komplikacji. 


Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w ustawieniach e-Zdrowia w Medfile. 
 

 
© BioStat 2023 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Cyberbezpieczeństwo.
Medfile nie wysyła wiadomości mailowych oraz SMS z prośbą o podanie haseł logowania.

Prosimy o zachowanie ostrożności. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Państwa opiekunem lub przesłanie informacji na: [email protected]