e-Recepta

Centralny system obsługuje sprawność działania e-Recepty za pośrednictwem „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1).
Oprogramowanie Medfile wyposażone zostało w funkcję e-Recepty dzięki któremu lekarze posiadający kwalifikacje różnych specjalizacji mogą wykorzystać program w celu wystawienia e-Recepty swoim pacjentom.

 

Konfiguracja e-Recepty w systemie gabinetowym Medfile wymaga wypełnienia pól:

  • Identyfikator nadany przez P1 (OID)  – specjalny numer identyfikacyjny. Otrzymywany jest podczas składania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL),
  • Część V kodu resortowego dla podmiotów leczniczych: 2-3 znakowy kod, który zapewnia identyfikacje jednostki. Kod znajduje się przedziale cyfr 01 – 99 bądź 100 – 999. Kod ten jest niezmienny bez względu na zmiany zachodzące w placówce,
  • Weryfikacja użytkownika - określenie specjalisty jako Lekarz bądź Dentysta,
  • NPWZ – Numer Prawa Wykonywania Zawodu uzyskiwany z przez określone jednostki,
  • Nazwa placówki / firmy – nazwa placówki zgonie z uzyskanym certyfikatem z RPWDL,
  • Adres placówki (Kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu i lokalu) – Adres placówki na którą zostały uzyskane Certyfikaty z RPWDL,
  • Telefon –  Numer w formacie 123456789- bez spacji oraz bez + .
     
 

Prawidłowo wystawiona e-Recepta drogą komunikacji zostaje przesłana do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), dzięki czemu e-Recepta zostanie zrealizowana w aptece.
e-Recepta zostaje wystawiona na podstawie wizyty pacjenta. Program dla gabinetu Medfile EDM pozwala także na anulowanie recepty.

 

Tukan
Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
© BioStat 2024 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 26.07.2024
-40% na licencję
kod: lato40
w przypadku płatności miesięcznej
Promocja
*do 26.07.2024
- 40% na licencję
kod: latodlaciebie
Umów się na prezentację