Moje konto

Formularze, Formularz MedSign tworzenie ankiety


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® pozwala na tworzenie formularzy MedSign.
Program do gabinetu ułatwia pracę lekarzom i specjalistom. 
Wypełnianie ankiet, zgód i innych dokumentów medycznych jeszcze nie było tak proste.
Przygotowanie formularza MedSign i udostępnianie ankiety pacjentom
jest intuicyjne i bardzo wygodne.

Krok 1
 • Wybieramy z menu głównego
  „Moje konto”.
 • Klikamy w kafelkę
  „Formularze”.
757_21298-0.png
Krok 2
 • Możemy utworzyć kategorię
  naszego nowego formularza
  lub skorzystać z już 
  istniejących.
 • Kategorię dodajemy poprzez 
  przycisk „+ Dodaj kategorię”
  zamieszczony z lewej strony
  okna.
757_21299-0.png
Krok 3
 • Pojawia się okno „Nowa
  kategoria”
  .
 • Nadajemy nazwę dla nowego
  formularza.
 • Zapisujemy wprowadzone 
  zmiany.
757_21300-0.png
Krok 4

Komunikat informujący
o utworzeniu nowej kategorii
dla formularza.

757_21301-0.png
Krok 5

Wybieramy przycisk
„+ Dodaj dokument MedSign”
w celu utworzenia nowej 
ankiety MedSign.

757_21302-0.png
Krok 6
 • W oknie „Nowy formularz”
  wpisujemy „Tytuł” tworzonego
  formularza.
 • Z listy rozwijanej wybieramy
  kategorię, do której możemy
  przypisać tworzony formularz.
 • Klikmay w „Zapisz formularz”.
757_21303-0.png
Krok 7
 • Po wejściu w kreator tworzenia
  nowego formularza, możemy
  uzupełnić rubrykę „Opis”.
 • Z automatu stworzony formularz
  jest ustawiony jako „Aktywny”.
 • Gdy chcemy, by nasz formularz
  można było udostępnić 
  większej ilości pacjentów
  należy uaktywnić przycisk SWITCH
  „Formularz dostępny dla wszystkich
  pacjentów”
  .
 • Wtedy formularz staje się dostępny
  w linku MedSign na tablety.
757_21304-0.png
Krok 8
 • Zapisujemy wprowadzone dane.
 • O poprawnym zapisaniu 
  informuje komunikat „Formularz 
  został dodany”
  .
757_21305-0.png
Krok 9
 • Tworzenie struktury dokumentu
  odbywa się poprzez wybieranie
  kolejnych typów pól,
  umieszczonych w prawym panelu.
 • Na początek „+ Nagłówek / Tytuł”,
  który tworzy główną nazwę formularza.
757_21306-0.png
Krok 10
 • Przykładowo „+ Nagłówek / Tytuł”
  dla naszego nowego formularza
  to ANKIETA.
 • Wprowadzane dane do pól
  można formatować (pogrubienie,
  kursywa, podkreślenie,
  wyśrodkowanie, kolory tekstu itp.)
 • Można ustawić, by pole było opcją
  „Wymaganą” (zawsze na wierzchu)
  lub "Opcjonalną - rozwijaną" 
  (można takie pole rozwinąć za pomocą 
  plusika).
757_21307-0.png
Krok 11

Wybieramy kolejny typ pola
do wstawienia - „+ Pole tekstowe”.

757_21308-0.png
Krok 12
 • „+ Pole tekstowe” pozwala 
  na wprowadzenie przez pacjenta
  jednej linijki tekstu do ankiety.
 • Zapisujemy utworzone pole.
757_21309-0.png
Krok 13
 • Pole „Lista wyboru” pozwala
  utworzyć listę rozwijaną, 
  z której można wybrać jedną
  odpowiedź.
 • Wpisujemy pytanie, odpowiedzi
  i zapisujemy pole.
757_21310-0.png
Krok 14
 • Opcja „Suwak / Skala”
  tworzy w ankiecie suwak
  ze skalą, na którym 
  można zaznaczać oceny.
 • Podczas tworzenia pola
  ustawiamy „Wartość
  minimalną”
  oraz „Wartość
  maksymalną”
  .
757_21311-0.png
Krok 15
 • Kolejne pole „Lista wyboru
  - otwarta”
  umożliwia utworzenie 
  pola wraz z paroma odpowiedziami.
 • W tym miejscu można uaktywnić
  SWITCH „Pozwól zaznaczyć klika 
  opcji”
  .
 • Wtedy odpowiedzi pojawią się
  w formie checkboxów, w których
  można oznaczyć więcej niż jedną 
  odpowiedź
  .
757_21312-0.png
Krok 16

Pole „Podpis” pozwala 
na podpisanie wypełnianego 
formularza przez pacjenta.

757_21313-0.png
Krok 17
 • Pole „Napis” umożliwia 
  wprowadzenie niezależnego
  tekstu do formularza np.
  instrukcję wypenienia 
  formularza, podziękowanie 
  za wypełnienie ankiety itp.
 • Po wprowadzeniu wszystkich pól
  zapisujemy utworzony formularz.
757_21314-0.png
Krok 18

Widok struktury nowoutworzonego
dokumentu MedSign
- typu ankieta,
zgoda.

757_21315-0.png
Krok 19

Widok stworzonego formularza
na liście dokumentów MedSign
na poziomie „Moje konto / 
Formularze”
.

757_21316-0.png

Przedstawione wyżej kroki, obrazują jak w prosty i szybki sposób utworzyć
krótką ankietę dotyczacą placówki medycznej.
W taki sam sposób można tworzyć: zgody lub inne dokumenty medyczne MedSign.
Dokumenty MedSign wymagają złożenia podpisu na końcu wypełnionego dokumentu.
Korzystaj z możliwości jakie oferuje Medfile® i MedSign, przyspiesz pracę swojej placówki.


Zalety funkcji „Formularz MedSign
tworzenie ankiety”
:

 • intuicyjne tworzenie dokumentów, w formie elektronicznej
 • tworzenie dokumentów elektronicznych wraz z miejscem
  na podpis pacjenta
 • możliwość szybkiego wypełniania formularzy MedSign na tablecie


Zobacz film, w którym pokazujemy
jak stworzyć ankietę w formularzu MedSign z Medfile®:

Jak zacząć

Telemedycyna

Podstawowe funkcje

e-Recepty

Kalendarz

Kartoteka pacjentów

Wizyty

Zabezpieczenia

Strona WWW

Dentysta

Moje konto

Rachunki

Fizjoterapeuta

Medycyna estetyczna

 
© BioStat 2020 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Halodoctor
Konsultacja
lekarska online
w 5 minut od 49 zł