Przewodnik użytkownika | Moje konto

Formularze, formularz MedSign tworzenie ankiety


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® pozwala na tworzenie formularzy MedSign.
Program do gabinetu ułatwia pracę lekarzom i specjalistom. 
Wypełnianie ankiet, zgód i innych dokumentów medycznych jeszcze nie było tak proste.
Przygotowanie formularza MedSign i udostępnianie ankiety pacjentom
jest intuicyjne i bardzo wygodne.

Krok 1
 • Wybieramy z menu głównego
  „Moje konto”.
 • Klikamy w kafelkę
  „Formularze”.
Wybieranie kafelki Formularze z poziomu Moje konto
Krok 2
 • Możemy utworzyć kategorię
  naszego nowego formularza
  lub skorzystać z już 
  istniejących.
 • Kategorię dodajemy poprzez 
  przycisk „+ Dodaj kategorię”
  zamieszczony z lewej strony
  okna.
Dodawanie kategorii w formularzach
Krok 3
 • Pojawia się okno „Nowa
  kategoria”
  .
 • Nadajemy nazwę dla nowej
  kategorii.
 • Zapisujemy wprowadzone 
  zmiany.
Ustawianie Nowej kategorii
Krok 4

Komunikat informujący
o utworzeniu nowej kategorii
dla formularza.

Komunikat potwierdzający utworzenie nowej kategorii
Krok 5

Wybieramy przycisk
„+ Dodaj dokument MedSign”
w celu utworzenia nowego 
formularza MedSign.

Dodawanie dokumentu MedSign
Krok 6
 • W oknie „Nowy formularz”
  wpisujemy „Tytuł” tworzonego
  formularza.
 • Z listy rozwijanej wybieramy
  kategorię, do której możemy
  przypisać tworzony formularz.
 • Klikmay w „Zapisz formularz”.
Wypełnianie Nowego formularza
Krok 7
 • Po wejściu w kreator tworzenia
  nowego formularza, możemy
  uzupełnić rubrykę „Opis”.
 • Z automatu stworzony formularz
  jest ustawiony jako „Aktywny”.
 • Gdy chcemy, by nasz formularz
  można było udostępnić 
  większej ilości pacjentów
  należy uaktywnić przycisk SWITCH
  „Formularz dostępny dla wszystkich
  pacjentów”
  .
 • Wtedy formularz staje się dostępny
  w linku MedSign na tablety.
Ustawianie dostępności formularza dla wszystkich pacjentów
Krok 8
 • Zapisujemy wprowadzone dane.
 • O poprawnym zapisaniu 
  informuje komunikat „Formularz 
  został dodany”
  .
Zapisujemy zmiany w formularzu
Krok 9
 • Tworzenie struktury dokumentu
  odbywa się poprzez wybieranie
  kolejnych typów pól,
  umieszczonych w prawym panelu.
 • Na początek „+ Nagłówek / Tytuł”,
  który tworzy główną nazwę formularza.
Wybieranie Nagłówek - Tytuł
Krok 10
 • Przykładowo „+ Nagłówek / Tytuł”
  dla naszego nowego formularza
  to ANKIETA.
 • Wprowadzane dane do pól
  można formatować (pogrubienie,
  kursywa, podkreślenie,
  wyśrodkowanie, kolory tekstu itp.)
 • Można ustawić, by pole było opcją
  „Wymaganą” (zawsze na wierzchu)
  lub "Opcjonalną - rozwijaną" 
  (można takie pole rozwinąć za pomocą 
  plusika).
Wypełnianie Nagłówek - Tytuł
Krok 11

Wybieramy kolejny typ pola
do wstawienia - „+ Pole tekstowe”.

Wybieranie Pole tekstowe
Krok 12
 • „+ Pole tekstowe” pozwala 
  na wprowadzenie przez pacjenta
  jednej linijki tekstu do ankiety.
 • Zapisujemy utworzone pole.
Wypełnianie Pole tekstowe
Krok 13
 • Pole „Lista wyboru” pozwala
  utworzyć listę rozwijaną, 
  z której można wybrać jedną
  odpowiedź.
 • Wpisujemy pytanie, odpowiedzi
  i zapisujemy pole.
Wybieranie Lista wyboru
Krok 14
 • Opcja „Suwak / Skala”
  tworzy w ankiecie suwak
  ze skalą, na którym 
  można zaznaczać oceny.
 • Podczas tworzenia pola
  ustawiamy „Wartość
  minimalną”
  oraz „Wartość
  maksymalną”
  .
Wybieranie Suwak - Skala
Krok 15
 • Kolejne pole „Lista wyboru
  - otwarta”
  umożliwia utworzenie 
  pola wraz z paroma odpowiedziami.
 • W tym miejscu można uaktywnić
  SWITCH „Pozwól zaznaczyć klika 
  opcji”
  .
 • Wtedy odpowiedzi pojawią się
  w formie checkboxów, w których
  można oznaczyć więcej niż jedną 
  odpowiedź
  .
Wybieranie Lista wyboru - otwarta
Krok 16

Pole „Podpis” pozwala 
na podpisanie wypełnianego 
formularza przez pacjenta.

Wybieranie Podpis
Krok 17
 • Pole „Napis” umożliwia 
  wprowadzenie niezależnego
  tekstu do formularza np.
  instrukcję wypełnienia 
  formularza, podziękowanie 
  za wypełnienie ankiety itp.
 • Po wprowadzeniu wszystkich pól
  zapisujemy utworzony formularz.
Wybieranie Napis
Krok 18

Widok struktury nowoutworzonego
dokumentu MedSign
- typu ankieta,
zgoda.

Wygląd struktury dokumentu MedSign
Krok 19

Widok stworzonego formularza
na liście dokumentów MedSign
na poziomie „Moje konto / 
Formularze”
.

Formularz na liście dokumentów MedSign

Przedstawione wyżej kroki, obrazują jak w prosty i szybki sposób utworzyć
krótką ankietę dotyczacą placówki medycznej.
W taki sam sposób można tworzyć: zgody lub inne dokumenty medyczne MedSign.
Dokumenty MedSign wymagają złożenia podpisu na końcu wypełnionego dokumentu.
Korzystaj z możliwości jakie oferuje Medfile® i MedSign, przyspiesz pracę swojej placówki.


Zalety funkcji „Formularz MedSign
tworzenie ankiety”
:

 • intuicyjne tworzenie dokumentów, w formie elektronicznej
 • tworzenie dokumentów elektronicznych wraz z miejscem
  na podpis pacjenta
 • możliwość szybkiego wypełniania formularzy MedSign na tablecie


Zobacz film, w którym pokazujemy
jak stworzyć ankietę w formularzu MedSign z Medfile®:

Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna iOS
Aplikacja Mobilna Android
Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna
Instrukcje
Jak zacząć (4)
Telemedycyna (1)
Podstawowe funkcje (9)
e-Recepty (9)
e-Skierowania (6)
Kalendarz (13)
Kartoteka pacjentów (17)
Wizyty (7)
Zabezpieczenia (1)
Strona WWW (1)
Dentysta (1)
Moje konto (51)
Rachunki (6)
Fizjoterapeuta (5)
Medycyna estetyczna (1)
Wideotutoriale
Wideotutoriale
Jak zacząć (4)
Telemedycyna (6)
Podstawowe funkcje (6)
e-Recepty (2)
Kalendarz (20)
Wizyty (1)
Strona WWW (3)
Fizjoterapeuta (1)
Moje konto (5)
Medycyna estetyczna (1)
Promocja gabinetu (3)
 
© BioStat 2021 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Halodoctor
Konsultacja
lekarska online
w 5 minut od 49 zł