e-Recepty

"pro familiae" dostępne w Medfile®

e-Recepty
e-Recepty
Recepty pro auctore
Recepty
"pro auctore"
Recepty pro familiae
Recepty
"pro familiae"
e-Recepta
Ułatwienie pracy lekarzy i farmaceutów oraz centralny monitoring efektów terapeutycznych pacjentów.
e-Receptypro auctorerecepturowerecepturowee-recepty nie zmieniaćpro familiaerefundowaneRPRPWCITO
4 cyfrowy kod, który wraz z numerem PESEL pozwala na zrealizowanie recepty w aptece.

Kod e-recepty trafia do pacjenta:

  • bezpośrednio na jego numer telefonu,
  • poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
Recepty pro auctore i pro familiae

Recepty pro auctore
i pro familiae

Każdy lekarz posiadający pełne PWZ oraz niektóre pielęgniarki/położne są uprawnieni do wystawiania recept pro auctore i pro familiae.
Prawo dopuszcza wypisanie recepty “pro familiae” dla:
  • małżonka,
  • zstępnych (dzieci biologicznych, adoptowanych, przysposobionych, wnuków, prawnuków...),
  • wstępnych w linii prostej (własnych rodziców, dziadków, pradziadków...),
  • rodzeństwa.
W receptach “pro familiae” zawsze musi być napisane, dla kogo jest recepta. Niedopuszczalne jest napisanie na recepcie „dla żony”, „dla brata” etc. Recepta „pro auctore” musi zawierać wszystkie dane, tak jak recepta dla niespokrewnionego pacjenta. Pominąć można jedynie dane pacjenta, które pokrywają się z danymi świadczeniodawcy (lekarza).
Zgodnie z art. 95b ustawy z dnia 30 listopada 2017 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017.2211) recepty pro auctore i pro familiae mogą być wystawiane w formie papierowej.

e-Recepta pozwala na sprawniejszą komunikację

pomiędzy lekarzem, pacjentem, farmaceutą i NFZ

Korzyści dla lekarzy:
  • Zyskanie większej ilości czasu dzięki automatycznemu podpowiadaniu nazw leków,
  • Automatyczne poieranie numerów NFZ,
  • Kontrola farmakoterapii,
  • Przekazanie obowiązku wystawiania e-Recepty pielęgniarce lub asystentowi medycznemu,
  • Lepsze monitorowanie procesu leczenia
Korzyści dla farmaceutów:
  • Automatyczny odczyt leków - oszczędność czasu na wpisywanie leków do systemu aptecznego,
  • Wyeliminowanie problemu z nieczytelnością recept,
  • Brak konieczności wystawiania odpisów.
Korzyści dla pacjentów:
  • Możliwość częściowej realizacji e-Recept,
  • Czytelność e-Recepty,
  • Brak błędów w nazwie czy dawkowaniu,
  • Dostęp do e-Recepty z poziomu własnego telefonu komórkowego lub Internetowego Konta Pacjenta
Konsultacje lekarskie online w haloDoctor pozwalają na wystawienie recepty online zaraz po skończonej wizycie. Potrzebujesz e‑Receptę – otrzymasz ją 5 minut po przeprowadzonej e‑Wizycie. Zarejestruj się już dziś na wizytę online z wybranym lekarzem lub specjalistą. haloDoctor to najpopularniejszy serwis telemedyczny.

e-Recepta, e-Dokumentacja Medyczna w Medfile®

Intuicyjny kreator recept
Intuicyjny Kreator e‑Recept
new
Szybki kreator e-Recept
Zobacz film: Szybki Kreator e‑Recept
new
Konfiguracja e-Recepty
Pierwsze kroki: Konfiguracja e‑Recepty
Zobacz jak wystawić e-Receptę
Zobacz jak wystawić e‑Receptę w Medfile:
new
Jak zacząć wystawiać e-Receptę
Blog: Jak zacząć wystawiać e‑Receptę? Krok po kroku
 
© BioStat 2022 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację