Przewodnik użytkownika | Wizyty

Wystawianie e-ZLA

 

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mają obowiązek wystawiania
jedynie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA).
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile®
umożliwia wystawianie e-Zwolnień.
Ustawienie elektronicznych zwolnień ułatwia i przyspiesza
proces tworzenia e-Zwolnienia.

Krok 1

Na poziomie „Wizyty”
klikamy w „Otwórz wizytę”
przy danym pacjencie.

Otwieranie wizyty danego pacjenta
Krok 2

Z prawej strony karty wizyty
wybieramy „+ Wystaw zwolnienie”.

Wystawianie e-ZLA
Krok 3
 • Nowe e-Zwolnienie zostało
  utworzone poprawnie.
 • Uzupełniamy jego dane,
  aby przesłać je do ZUS.
Komunikat potwierdzający utworzenie nowego e-ZLA
Krok 4
 • W „Wystaw e-ZLA” należy 
  zaznaczyć „Miejsce 
  ubezpieczenia”
  - jedno
  z czterech dostępnych
  (ZUS, KRUS, Inne w Polsce 
  oraz Inne poza Polską).
 • Z kartoteki automatycznie
  pobierany jest „PESEL” a na 
  jego podstawie zaciągane są
  pozostałe dane z „Miejsca 
  ubezpieczenia”
  .
 • Dane lekarza także pobierane
  są automatycznie.
Uzupełnianie e-ZLA
Krok 5
 • W e-Zwolnieniach jest możliwość
  ustawiania również innych opcji
  np. „Członek rodziny ubezpieczonego”
  czy „Wskazanie lekarskie”.
 • Automatycznie następuje pobranie
  pracodawcy danego pacjenta
  w „Wybierz płatnika”.
Automatyczne zaciąganie płatnika
Krok 6
 • Wybieramy z listy rozwijalnej
  „Statystyczny numer choroby”.
 • Odhaczamy odpowiedni 
  „Kod choroby (literowy)”
  (definiujący okoliczności mające 
  wpływ na prawo do otrzymania
  przez chorego wynagrodzenia
  chorobowego lub zasiłku).
 • Oznaczamy na kalendarzach
  terminy „Niezdolności do pracy”.
 • Przyciskiem SWITCH określamy
  czy czy pacjent odbywa 
  „Pobyt w szpitalu” lub
  „Pobyt w stacjonarnym ZOZ”.
Ustalenie terminu niezdolności do pracy
Krok 7
 • Po wypełnieniu e-ZLA 
  klikamy w „Sprawdź
  dokument”
  .
 • Czasami występują błędy
  dotyczące niewłaściwego 
  uzupełnienia niektórych rubryk.
 • Po prawidłowym uzupełnieniu 
  e-Zwolnienia uzyskujemy
  możliwość wysłania go do
  „Miejsca ubezpieczenia”.
Sprawdzanie poprawności wypełnienia dokumentu e-ZLA
Krok 8

Prawidłowe wypełnienie
zwolnienia elektronicznego
umożliwia wybranie przycisku
„Wystaw zwolnienie”.

Wystawianie e-ZLA
Krok 9
 • Historia wystawionych
  e-Zwolnień dla danego 
  pacjenta.
  (Kartoteka
  pacjenta / e-ZLA).
 • W tym miejscu można
  za pomocą: kalenadarza 
  (wrócić do Karty wizyty), 
  ołówka (edytować e-Zwolnienie) 
  lub kosza (anulować 
  e-Zwolnienie).
Historia wystawionych e-Zwolnień danemu pacjentowi

e-Zwolnienia w programie Medfile® można wystawiać z poziomu Kartoteki pacjenta lub Wizyty.
Program do gabinetu Medfile® pomoże w codziennej pracy Twojego gabinetu.
Program zgodny z RODO.


Zalety funkcji wystawianie e-ZLA
w Medfile®:

 • zaciąganie automatycznie większości danych do e-ZLA
 • tworzenie e-Zwolnienia jest bardzo proste
 • e-ZLA dostarczane jest do pracodawcy drogą elektroniczną
 • e-ZLA można edytować
 • e-ZLA można usuwać

 

 

Zobacz film, w którym pokazujemy jak 
wystawić e-ZLA w Medfile®:

Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna iOS
Aplikacja Mobilna Android
Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna
Instrukcje
Jak zacząć (4)
Telemedycyna (1)
Podstawowe funkcje (9)
e-Recepty (9)
e-Skierowania (6)
Kalendarz (13)
Kartoteka pacjentów (17)
Wizyty (7)
Zabezpieczenia (1)
Strona WWW (1)
Dentysta (1)
Moje konto (51)
Rachunki (6)
Fizjoterapeuta (5)
Medycyna estetyczna (1)
Wideotutoriale
Wideotutoriale
Jak zacząć (4)
Telemedycyna (6)
Podstawowe funkcje (6)
e-Recepty (2)
Kalendarz (20)
Wizyty (1)
Strona WWW (3)
Fizjoterapeuta (1)
Moje konto (5)
Medycyna estetyczna (1)
Promocja gabinetu (3)
 
© BioStat 2021 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Halodoctor
Konsultacja
lekarska online
w 5 minut od 49 zł