Przewodnik użytkownika | Moje konto

Użytkownicy, dodawanie, przenoszenie, usuwanie roli użytkownika

 

W programie dla przychodni gabinetów lekarskich Medfile®
lekarze i specjaliści mogą korzystać z wielu ciekawych funkcji, jakie oferuje program. 
Medfile® pozwala na łatwe prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
Każdy użytkownik programu ma przyznaną swoją rolę w programie
np. Lekarz, Specjalista, Recepcja, Administrator lub Technik. 

Krok 1

Jeśli chcemy dodać, przenieść
lub usunąć role użytkownikom
w programie Medfile,
należy wejść w „Moje konto”
znajdujące się w menu głównym 
po pawej stronie panelu.
Następnie wybrać kafelkę „Użytkownicy”.
W wybranym użytkowniku 
klikamy w „Edytuj użytkownika”.

546_19646-0.png
Krok 2

Z kolei w edycji użytkownika
pod polem „Rola" wybieramy
„Edytuj role".
Pozwoli to na zmianę roli użytkownika.

546_19647-0.png
Krok 3

Po wejściu w role użytkowników,
po lewej stronie widzimy
„Role podstawowe", które są
zapisane w programie.
W prawym górnym rogu
możemy dodać zupełnie nową rolę
poprzez kliknięcie w przycisk
„+ Dodaj rolę".

546_19648-0.png
Krok 4

Znajdując się w „Nowej roli"
wpisujemy w pole tekstowe nazwę roli,
jaką chcemy utworzyć.
W kolejnym kroku przy użyciu przycisku SWITCH
zaznaczamy lub odznaczamy
czy dany użytkownik programu
„Może przyjmować pacjentów".
Następnie wybieramy „Zapisz role"
by dokonać zapisu wprowadzonych danych.

546_19649-0.png
Krok 5

Po zapisaniu pokazuje się komunikat
„Rola została zapisana pomyślnie”.
Oznacza to, że wprowadzona rola
została poprawnie wypełniona
i pojawiła się po prawej stronie
okna programu.

546_19650-0.png
Krok 6

„Twoje role" to miejsce w którym,
widnieją poprawnie wprowadzone 
role użytkowników programu.

546_19651-0.png
Krok 7

W programie Medfile można
zmieniać kolejność wprowadzonych ról
poprzez funkcję drag&drop
(przeciągnij i upuść)
.
Dzięki temu możemy ustawić wprowadzone role
w kolejności jaka odpowiada 
użytkownikowi programu.

546_19652-0.png
Krok 8

Jeżeli zechcemy usunąć rolę z programu,
należy nacisnąć krzyżyk,
znajdujący się po prawej stronie pola
wprowadzonej wcześniej roli.
Po zbliżeniu kursora do krzyżyka pokazuje się
zapytanie „Czy na pewno usunąć role?".
Podwójna akceptacja pozwala
na uniknięcie pomyłek w tym kroku.

546_19653-0.png
Krok 9

Po kliknięciu w krzyżyk pokazuje się
jeszcze prośba o potwierdzenie
„Czy na pewno usunąć role?".
Jeśli chcemy usunąć rolę 
wtedy wybieramy opcję „Potwierdzam"
a w przeciwnym razie „Anuluj".

546_19654-0.png
Krok 10

Po prawidłowym usunięciu roli
pokazuje się komunikat
„Rola została usunięta pomyślnie”.
Oznacza to, że rola użytkownika
została poprawnie usunięta
i zniknęła po prawej stronie
z okna programu.

546_19655-0.png

Dzięki Medfile® Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest przechowywana prawidłowo.
System pozwala na przyznawanie ról użytkownikom,
funkcja została wprowadzona w oparciu o sugestie lekarzy i specjalistów.
Jest także zgodny z RODO.

 

Zalety funkcji dodawanie, przenoszenie i usuwanie ról użytkownikom
w programie Medfile:

  •  możliwość przyznawania różnych ról użytkownikom
  • dzięki rolom w programie możemy przyznawać użytkownikom
    odpowiednie indywidualne uprawnienia
  • rola może być równoznaczna z zajmowanym stanowiskiem

 

Krótki film z instrukcją dodawanie, przenoszenie 
i usuwanie ról użytkownikom w Medfile:

Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna iOS
Aplikacja Mobilna Android
Aplikacja Webowa
Aplikacja Mobilna
Instrukcje
Kalendarz (3)
Kartoteka pacjentów (1)
Wizyty (6)
Moje konto (2)
Instrukcje
Kalendarz (3)
Kartoteka pacjentów (1)
Wizyty (6)
Moje konto (2)
Instrukcje
Jak zacząć (4)
Portal Pacjenta-haloDoctor (22)
Podstawowe funkcje (12)
e-Recepty (14)
e-Skierowania (6)
Zdarzenia Medyczne (5)
Kalendarz (28)
Kartoteka pacjentów (28)
Wizyty (12)
Zabezpieczenia (1)
Strona WWW (1)
Dentysta (2)
Moje konto (83)
Rachunki (9)
Fizjoterapeuta (5)
Medycyna estetyczna (1)
Telefonia internetowa (3)
Wideotutoriale
Wideotutoriale
Jak zacząć (2)
Telemedycyna (5)
Podstawowe funkcje (4)
e-Recepty (1)
Kalendarz (14)
Wizyty (2)
Strona WWW (3)
Fizjoterapeuta (1)
Moje konto (6)
Medycyna estetyczna (1)
Promocja gabinetu (1)
Dentysta (1)
 
© BioStat 2023 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację