Wizyty

Wystawianie recepty Rpw

 

Medfile® to program do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
EDM Medfile® umożliwia wystawienie e-Recepty, jak i recept papierowych typu Rp i Rpw.
Recepta Rpw wystawiana jest na środki odurzające lub substancje psychotropowe.
Zgodny z RODO.

Krok 1
 • W menu głównym 
  wybieramy zakładkę 
  „Wizyty”.
 • Szukamy interesującą
  nas wizytę a następnie
  klikamy w „Otwórz wizytę”.
Otwórz wizytę
Krok 2

Z prawej strony karty wizyty
wskazujemy na „+ Dodaj receptę”.

Dodaj receptę
Krok 3
 • Wskazujemy rodzaj recepty.
 • Wystawianie recepty Rp obejmuje
  leki wydawane z polecenia
  lekarza a recepta Rpw
  wystawiana jest na leki 
  zawierające środki odurzające 
  lub substancje psychotropowe.
 • Wybieramy „+ Nowa recepta Rpw”
  w celu utworzenia recepty 
  ze środkami odurzającymi 
  lub substancjami psychotropowymi.
Nowa recepta Rpw
Krok 4
Wprowadź nazwę leku recepta Rpw
Krok 6
 • Wybieramy datę wystawienia
  recepty
  Rpw.
 • Z automatu ustawia się
  data dzisiejsza.
Data wystawienia recepy Rpw
Krok 7
 • W polu „Realizacja 
  od dnia”
  rozwija się 
  kalendarz.
 • W kalendarzu ustawiamy
  datę od której recepta
  będzie ważna.
Ważność recepty Rpw
Krok 8

Przy pozycji „Pacjent”
dzięki przyciskowi
„edytuj” mamy możliwość 
edycji danych pacjenta.

Edytuj pacjenta recepta Rpw
Krok 9

Jeżeli jest taka potrzeba
możemy też edytować
dane lekarza
.

Edytuj lekarza recepta Rpw
Krok 10

Kończymy wystawianie
recepty Rpw przyciskiem
umiejscowionym u góry, 
po prawej stronie okna
„Zapisz zmiany”.

Zapisz receptę Rpw
Krok 11

Informacja potwierdzająca
prawidłowe stworzenie 
recepty Rpw
.

Recepta Rpw została zapisana
Krok 12
 • Przyciskiem „Drukuj”
  (górna część okna)
  rozpoczynamy drukowanie
  recepty
  .
 • Istotne jest, że po
  wydrukowaniu nie można
  już edytować recepty.
Drukuj receptę Rpw
Krok 13

Widok powstałej recepty Rpw
z poziomu
„Recepty”.

Recepta Rpw na poziomie Recepty

Tworzenie Recept Rpw w Medfile® jest nieskomplikowane.
Korzystanie z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
znacznie przyspiesza pracę w gabinecie lekarskim.
Pozwól, by Medfile® został Twoim dodatkowym pracownikiem.

 

Zalety funkcji „Wystawianie recepty Rpw”
w Medfile®:

 • różnorodność funkcji w jednym programie
 • brak ograniczeń w ilości drukowanych recept
  papierowych
 • możliwość podglądu wszystkich wystawionych
  recept u pacjenta
 • zrozumiałe tworzenie recepty
 • przejrzysta forma recepty
   

Zobacz film, w którym pokazujemy
jak wystawić receptę Rpw w Medfile®:

Jak zacząć

Telemedycyna

Podstawowe funkcje

e-Recepty

Kalendarz

Kartoteka pacjentów

Wizyty

Zabezpieczenia

Strona WWW

Dentysta

Moje konto

Rachunki

Fizjoterapeuta

Medycyna estetyczna

 
© BioStat 2020 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Halodoctor
Konsultacja
lekarska online
w 5 minut od 49 zł