home
|
Baza wiedzy
|
Marketing gabinetów lekarskich
|
Czy lekarze będą mogli się reklamować? Co zmieni się po 1 stycznia 2025r?

Czy lekarze będą mogli się reklamować? Co zmieni się po 1 stycznia 2025r?

Reklamowanie usług medycznych to temat budzący wiele kontrowersji i dyskusji, zarówno wśród samych lekarzy, jak i w społeczeństwie. Z jednej strony, odpowiednia promocja może pomóc pacjentom znaleźć potrzebną opiekę, z drugiej strony, ważne jest zachowanie etyki zawodowej i unikanie nieuczciwych praktyk. Zmiany w tym zakresie wprowadza znowelizowany w maju Kodeks Etyki Lekarskiej.

arrow Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej
arrow Zmiany w przepisach
arrow Odpowiedzialność za treści reklamowe
arrow Skuteczne strategie reklamowe

Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej

Do niedawna artykuł 65 Kodeksu Etyki Lekarskiej jasno stwierdzał, że lekarz nie może wykorzystywać swojego nazwiska do celów komercyjnych i reklamować swoich usług zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Jednak zmiana, która została ogłoszona 18 maja, usunęła słowo „reklama” z Kodeksu. Co to oznacza dla lekarzy? Czy mają teraz prawo do reklamowania swoich usług medycznych?
Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy z 18 maja, nowy Kodeks Etyki Lekarskiej wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku. Zawarty tam artykuł 71 stwierdza, że „Lekarz tworzy swoją zawodową opinię na podstawie wyników swojej pracy”. Z Kodeksu usunięto zakaz bezpośredniej lub pośredniej reklamy oraz zakaz używania nazwiska lekarza dla celów komercyjnych, z wyjątkiem promowania usług niezwiązanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

 

Zmiany w przepisach

Zdecydowaną nowością w Kodeksie jest uprawnienie lekarzy do posługiwania się informacją o oferowanych usługach, pod warunkiem że jest to zgodne z zasadami etyki lekarskiej. Dokument, który wszedł w życie, nie precyzuje szczegółowo, jakie treści i formy przekazu są dozwolone, co oznacza, że możliwości są szerokie.
Artykuł 71 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej określa: „Informacja o oferowanych usługach oznacza każdą formę przekazu mającą na celu upowszechnianie wizerunku lekarza lub usług związanych z wykonywaniem zawodu lekarza”. Oznacza to, że każda forma przekazu, w tym reklama, jest dozwolona, czy to w formie postów na mediach społecznościowych, czy płatnych reklam w mediach.

 

Odpowiedzialność za treści reklamowe

Lekarz ponosi odpowiedzialność za informacje o oferowanych usługach, które są publikowane przez osoby trzecie w jego imieniu lub na jego rzecz (art. 71 ust. 4 KEL). Dlatego ważne jest, aby lekarze dokładnie przemyśleli zasady współpracy z influencerami, zaplanowali promocje na określone zabiegi i usługi czy  organizację akcji marketingowych. Wszystkie te działania muszą być zgodne z innymi zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym art. 14 Ustawy o działalności leczniczej i art. 147a Kodeksu Wykroczeń.

 

Skuteczne strategie reklamowe

Pomimo ograniczeń etycznych i prawnych, lekarze mają wiele możliwości skutecznego promowania swoich usług. Szeroko opisywaliśmy je w artykule „Marketing gabinetów lekarskich”.
 

Zobacz podobne
Najczęściej czytane artykuły
Wszystkie artykuły arrow
Tukan
Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
Umów się na prezentację