Obowiązkowe kasy fiskalne online także dla podmiotów medycznych

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 675) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania kasy fiskalnej online. Również podmioty medyczne podlegają pod w/w ustawę.
Ustawodawca rozłożył jednak w czasie w/w obowiązek – co to oznacza?
Pogrupował przedsiębiorców według rodzajów prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy będą stopniowo podlegać obowiązkowi likwidacji starych kas oraz wymogowi przejścia na kasy online. Jeżeli chodzi o podmioty świadczące usługi medyczne ustawodawca zakwalifikował je do ostatniej grupy przedsiębiorców, dając im tym samym najdłuższy czas na przystosowanie się do nadchodzących zmian.

W pierwszej kolejności tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązkowi wdrożenia kasy fiskalnej online podlegać będą podmioty, które:
- świadczącą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów,
- sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, a także do napędu silników spalinowych.

Kolejna grupa podmiotów, która z dniem 1 lipca 2020 roku będzie zobligowana do rejestracji sprzedaży na kasie online to firmy, które:
- świadczą stałe lub sezonowo usługi gastronomiczne,
- sprzedają  węgiel, brykiet oraz paliwa stałe, które wytwarzane są z węgla, węgla brunatnego, koksu czy półkoksu i które są przeznaczone do celów opałowych.

I ostatnia grupa przedsiębiorców przejdzie na kasy online w styczniu 2021 roku. To przedsiębiorcy, wykonujący usługi:
- fryzjerskie,
- kosmetyczne i kosmetologiczne,
- budowlane,
- w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawnicze,
- związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.


Minister Finansów określił jednak wyjątki, na podstawie art. 111 § 8 ustawy o VAT wydając rozporządzenie z 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519) wskazujące kto i kiedy jest zwolniony z używania kas fiskalnych. Wyjątek stanowi świadczenie usług medycznych w postaci telemedycyny pod warunkiem, że jest to jedyna forma świadczenia usług - (§ 4 ust. 3 pkt 2) oraz gdy nie pośredniczą w płatnościach a otrzymujący płatność posiada dokumenty identyfikujące jednoznacznie usługę (poz. 37 załącznika do rozporządzenia).

W roku 2023 wszyscy przedsiębiorcy będę musieli obowiązkowo posiadać kasę online. Terminy mogą ulec wydłużeniu jak twierdzi ustawodawca, jeżeli możliwości techniczno-organizacyjne przesyłania danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytortium Kas okażą się niewystarczające. Już od 31 sierpnia bieżącego roku nie można nabyć kas z papierowym zapisem.

Obecnie opiniowaniu poddany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który zakłada koniec możliwości korzystania z ulgi na zakup kasy starego typu w zamian za ulgę, która przysługiwać będzie jedynie na zakup kasy fiskalnej online. Projekt nie zakłada zmiany obecnej kwoty ulgi i zostawia ją na obecnym poziomie 90%. Ulga jednak nie może być większa niż 700 złotych.

Jakie jest zadanie kasy online? Czemu maja służyć te zmiany?
Otóż podczas automatycznego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas, kasy będą  przesyłać dane z paragonów. Również ich zadaniem jest przekazywanie danych o zdarzeniach, jakie zapisywane są w pamięci kasy rejestrującej i które mają znaczenie dla pracy kasy  oraz wystąpiły w trakcie jej używania. Zapisy mogą dotyczyć informacji o fiskalizacji kasy, zmianie stawek podatku oraz zmianie adresu punktu sprzedaży czy dat dokonania przeglądów technicznych.

 

Elżbieta Górecka – Współwłaściciel/ Prezes Zarządu Biura Rachunkowego AV Sp. z o.o.. Ekspertka finansowo-prawna, której kluczową kompetencją jest rozliczanie firm z urzędami/instytucjami oraz zdobywanie dodatkowych pieniędzy.

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, efektywnie wspierająca innych przedsiębiorców w optymalizacji kosztów prowadzenia firmy.

 

Udziela pomocy firmom w zakresie RODO, wspiera firmy w zakresie zmniejszenia, lub całkowitego zwolnienia z wpłat na PFRON oraz pozyskuje dofinasowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Działa na rzecz osób zamierzających otworzyć firmę, prowadząc liczne szkolenia własne i na zlecenie jednostek państwowych. Prowadzi doradztwo z zakresu BHP oraz Prawa pracy.

AV Sp. z o.o. jest firmą obsługującą rynek biznesu w zakresie księgowo - kadrowym. Wspiera głównie firmy sektora prywatnego jak również organizacje pozarządowe. AV Sp. z o.o. optymalizuje wydatki firm poprzez świadczenie usług w zakresie biura rachunkowego, BHP, obsługi kadr i płac, zabezpieczaniem firm przed utratą lub wyciekiem danych osobowych, doradztwa w pozyskiwaniu środków na założenie i prowadzenie firm, pozyskiwaniu dofinansowań oraz zmniejszaniu i likwidowaniu obowiązkowych wpłat na PFRON.

 

PORADNIK UŻYTKOWNIKA:

- Drukarki fiskalne, pady - integracje Medfile® (artykuł)

 

W przypadku pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji:
[email protected] lub +48 530 610 330, +48 728 498 407, +48 731 030 629.

 
© BioStat 2024 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 29.02.2024
- 30% na licencję
kod: Luty2024
Umów się na prezentację
Zamknij
Przenieś dane
do Medfile
Import
  • darmowy import bazy danych
  • bezpłatny abonament pół roku
Przenieś swoje dane
*Promocja ważna do końca roku