Lekarz i reklama w Internecie - porady prawnika

Lekarz i reklama w Internecie - porady prawnika

W obecnych czasach prowadzenie profesjonalnej strony internetowej wydaje się być działaniem niezbędnym i podstawowym dla pozyskania przyszłych klientów, czy bieżącego informowania o aktualnościach osób korzystających już z naszych usług. Co do lekarzy, jako jednej z grup zawodowych, metody prowadzenia działań marketingowych są jednak ograniczone obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że podmioty lecznicze, lekarzy oraz lekarzy dentystów obowiązuje zakaz reklamowania siebie oraz swoich usług, rozumianego jako zachęcanie czy przekonywanie o przewadze nad innymi podmiotami. Ograniczenie to znajduje swoje źródło w ustawie o działalności leczniczej, która stanowi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą może podawać do wiadomości publicznej wyłącznie informacje o rodzaju, a także zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto, Kodeks Etyki Lekarskiej wprost zabrania reklamowania się, a także używania wizerunku i nazwiska w innych celach komercyjnych. Jednocześnie, ustawodawca nie uregulował definicji reklamy, a więc przyjmuje się, że jest nią taki komunikat, który podkreśla zalety skorzystania ze świadczenia oferowanego przez konkretny podmiot czy lekarza.
 

Informacje, które uznawane są za dozwolone w komunikacji z pacjentem czy potencjalnym pacjentem oraz zgodne z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej:

  • imię, nazwisko,
  • miejsce przyjęć, numer telefonu,
  • dni oraz godziny przyjęć,
  • tytuł naukowy oraz specjalizacja,
  • dodatkowe szczególne uprawnienia oraz umiejętności,
  • ceny i określenie dostępnych sposobów płatności, wyłącznie poprzez umieszczenie na stronie internetowej lub podanie telefonicznie.

 

Wskazane wyżej informacje mogą być przedstawione między innymi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, informatorach dotyczących usług medycznych czy poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, przy czym wprowadzone zostało ograniczenie do dwóch tablic na budynku oraz dwóch tablic przy drodze dojazdowej.

 

Bez wątpienia żadna z umieszczanych przez lekarza informacji, niezależnie od jej formy, nie powinna określać skuteczności leczenia oraz czasu jego trwania, stanowić jakiejkolwiek próby nakłonienia do skorzystania z usług czy też przekonywać o lepszej jakości w zakresie używanego sprzętu.

 

Mając na względzie obowiązujące regulacje nie można jednak uznać, że lekarze nie mają realnej możliwości promocji swoich usług na przykład w Internecie. Dozwolone będzie przygotowanie profesjonalnej strony internetowej oraz jej pozycjonowanie. Ponadto, możliwe jest umieszczenie na niej zdjęć gabinetu czy poradni, a co za tym idzie pokazanie potencjalnym pacjentom używanego sprzętu, a także innych nowoczesnych rozwiązań, które mogą ich skłonić do skorzystania z usług konkretnego specjalisty. Kolejną z zastosowanych metod może być przedstawienie innych występujących udogodnień niezależnych od kwestii medycznych, jak na przykład łatwy dojazd czy lokalizacja w centrum miasta.

 

Warto również wskazać na jeden z dopuszczalnych rodzajów prowadzenia działalności leczniczej, a to promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych i badawczych, które pozostają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Co do wspomnianego zakresu zakaz reklamy nie obowiązuje, co może zostać skutecznie i w sposób przemyślany wykorzystane dla działań marketingowych całej placówki.

 

Bez wątpienia jednak, wszelkie przedstawione informacje muszą być obiektywne, rzetelne oraz zgodne z prawdą i powinny umożliwić wypracowanie u odbiorcy własnego wrażenia i sposobu postrzegania danego miejsca czy poziomu usług.

 

Elżbieta Zahuta – aplikant adwokacki, prawnik

Elżbieta Zahuta – aplikant adwokacki, prawnik specjalizujący się w zakresie stałej obsługi podmiotów leczniczych, autor opinii i komentarzy w zakresie prawa medycznego, w tym cywilnej i karnej problematyki zawodu lekarza, a także ekspert w zakresie RODO dla podmiotów leczniczych. Gość i komentator programów TVP Katowice oraz Radia Katowice.

 

 

 

Kancelaria Prawna HGL Legal z Katowic to miejsce zrodzone z pasji i doświadczenia prawników z różnych dziedzin. W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego oraz prawa upadłościowego, dzięki czemu Kancelaria jest w stanie przygotować ofertę szytą na miarę dla szerokiego grona odbiorców biznesowych. Elastyczność i pro-kliencka postawa stanowią główną wartość działalności Kancelarii, a młody i dynamiczny zespół radców prawnych, adwokatów i prawników gwarantują indywidualne podejście do każdej sprawy.

 
© BioStat 2024 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 20.04.2024
- 50% na licencję
kod: 50taniej
Umów się na prezentację
zamknij
Nowa
subskrypcja
50% taniej!
Sprawdź
*migracja gratis
sale