Medfile - Dokumentacja Medyczna dla fizjoterapeutów zgodna z wytycznymi KIF

Najważniejsze wytyczne w jednym miejscu. Dziś na naszym blogu krótko o tym, czego wymaga KIF od fizjoterapeutów. Zapoznaj się już dziś z naszym artykułem.

 

Dokumentacja medyczna dla fizjoterapeutów – najważniejsze informacje

Fizjoterapeuta, zgodnie z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505) jest zobowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów do zakresu dokumentacji medycznej należy zaliczyć wszelkie dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta gromadzone i udostępniane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w fizjoterapii. Prowadzona dokumentacja medyczna może podlegać kontroli przez KIF, jak również może być poddana analizie w trakcie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec fizjoterapeuty oraz okazywana do wglądu na żądanie sądów powszechnych w uzasadnionych przypadkach.

 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu fizjoterapii zawarte są w:

 • ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524),
 • ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110 i 2217),
 • ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845),
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).

 

Najważniejsze funkcje, jakie pełni dokumentacja medyczna zgodnie z KIF to:

 • opis procesu diagnostyczno – terapeutycznego,
 • gromadzenie informacji do rozliczeń z podmiotami ponoszącymi koszty udzielania świadczeń – Narodowy Fundusz Zdrowia, ubezpieczyciel komercyjny, pacjent,
 • źródło dowodowe w:
 • postępowaniach karnych związanych z naruszeniem przepisów karnych oraz postępowaniach z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • procesach cywilnych o odszkodowanie za błędy medyczne,
 • postępowaniach przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • postępowaniach w sprawach odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i dokumentacja prowadzona w sposób elektroniczny – stanowisko KIF

Obwiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz prowadzenie EDM jest nieunikniony w najbliższej przyszłości, pomimo ponownego przesunięcia terminu obligatoryjnego wdrożenia EDM przez Ministerstwo Zdrowia.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaleca dostosowanie się do wymogów w tym zakresie, ponieważ:

 • prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zwiększa konkurencyjność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
 • oraz zwiększa szansę zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (jest to bowiem sytuacja premiowana przy ocenie ofert).

 

Medfile vs. wytyczne formalne

Program Medfile został przygotowany w odpowiedzi na potrzeby środowiska medycznego i fizjoterapeutycznego. Odwrócenie proporcji – 5 min. dla biurokracji, 15 min dla pacjenta to cel, jaki postawiony został przed naszym oprogramowaniem do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Spełnia wymagania pod względem:

 • merytorycznym,
 • technicznym,
 • funkcjonalnym,
 • bezpieczeństwa.

Zobacz 15 powodów, dla których warto wybrać Medfile. Zapraszamy do zapoznania się z funkcjami systemu w trakcie 14 dniowego okresu testowego lub umów się na prezentację:
Katarzyna Tajchman, e-mail: [email protected], tel. (+48) 530 610 330.

 

Źródła:

https://kif.info.pl/informacje/komunikat-w-sprawie-dokumentacji-medycznej/

https://kif.info.pl/biblioteka/ - wytyczne KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej

 
© BioStat 2024 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Promocja
*do 20.04.2024
- 50% na licencję
kod: 50taniej
Umów się na prezentację
zamknij
Nowa
subskrypcja
50% taniej!
Sprawdź
*migracja gratis
sale